Jag är opinionsbildare med en agenda.

Min agenda är att synliggöra och stoppa den ansvarslösa invandringspolitiken. Jag har även en agenda, att synliggöra demokratiska hot som jag anser att etablerad media till viss del blivit. Det som driver mig är en obeveklig kraft, att aldrig kompromissa eller förlora mina barn och dina barns välfärd.

Varför kritisk förhållningssätt till islam/islsmism?

Det finns en viktig sak som jag vill förmedla gällande grunden och motiven till mina blogginlägg gällande islam. Jag är kritisk till islam och vet att många kan tycka, att det blir extremt samt att mina skäl till detta är tvivelaktiga. Det finns alltid en grund i allt arbete jag gör, både i mitt privata liv samt inom politiken. Det handlar om våra barns framtid och att få leva med våra demokratiska friheter.

Utav det jag tagit del om gällande islam är min bedöming, att islam i grund och utformning är en totalitär religion som gör, att människor slutar tänka själva. Delar av islam/islamism vill skapa ett världsherravälde,  där människan/individen ska underkastar sig.

Jag anser att denna underkastelse sker från tidig barndom via programmering och indoktrinering med hot om våld, och alla möjliga tänkbara sätt, att se till att människan underkastar sig.

Barnen och människorna som vill undkomma islam/islamism är de som jag har i mitt fokus. Jag är övertygad om att det finns människor inom islam som vill bli fria från denna fanatiska religion, men de vågar inte och har inte möjligheten till det. Vi vet att om man kritisera islam så är det förknippat med livsfara. Det finns människor i Sverige som efter att de konverterat är tvungna att leva med beskydd. För mig är inte det fredens religion när man vid en eventuell konvertering riskerar att bli utsatta för våld, hot och kanske till och med avrättning.

Jag tror på att vi ska vara en kritisk röst emot islam/islamism, och på det sättet vara en upplysande kraft som synliggör islams delar som är förtryckande samt går emot de mänskliga rättigheterna.

Många barn växer upp i ett fruktansvärt kontrollerat och styrt religiöst system, där barnet inte tillåts ha egna självständiga tankar. Utan barnet är tvunget att anpassa sig och formas in i ett system som inte får ifrågasättas. De som vill konvertera, kanske inte vågar med risk för sina liv. Ska vi inte våga vara deras röst? Ytterst handlar mitt engagemang gällande islam/islamism  om dess offer samt hot mot vår demokrati.

Kort information om vem jag är och gör:

Jag är en privatperson som bloggar om politik. Har under mitt arbetsliv arbetat inom vården som undersköterska och är utbildad socialsekreterare från Göteborgs Högskola sen 2010.

Arbetar just nu som socialsekreterare med att handlägga och utreda ansökningar om försörjningsstöd. Jag är även utbildad även massör inom hawaiisk healingmassage samt instruktör inom kundaliniyoga.

Politisk erfarenhet samt nuvarande situation:

Jag har under en kort period varit aktiv inom SD i Skara i form av att jag är suppleant/ ordinarie i styrelsen samt ordinarie i Barn och utbildningsnämnden. Tidigare har jag varit aktiv inom Socialdemokraterna i Skara och Hjo under perioden 2000-2013 med uppehåll under ett par år.

Har haft uppdrag i Skara kommun som ordinarie i Kommunfullmäktige, Barn-och utbildningsnämnden samt byggnadsnämnden. Har även varit med i styrelsen för S-kvinnor Skaraborg.

Anledningen till att jag slutligen tog steget till att byta parti till SD är av flera orsaker. Dock handlar huvudorsaken om ett uppvaknande. Där jag insåg att Socialdemokraternas politik, inte är så solidarisk som de vill ge sken av samt deras politiska förföljelse av SD. Jag är dock idag inte medlem i nått parti och verkar som opinionsbildare med medborgarjournalistik.

Uppvaknandet:

Vid ett utbildningstillfälle med Socialdemokraterna i Skaraborg, som handlade om hur en debatt skulle tas med SD framkom följande:

Företrädare för Socialdemokraterna sa följande, att en sakdebatt aldrig skulle tas med SD, för den kunde man aldrig vinna. Utan debatten skulle istället styras till att handla om, att S inte vill ha ett VI och DOM samhälle som SD vill ha. Vidare skulle man styra debatten till att påtala, att S inte har samma människosyn som SD samt att SD inte står upp för allas lika värde.

Denna föreläsning fick mig att inse, att Socialdemokraterna indoktrinerar sina aktiva politiker och medlemmar. Föreläsaren gav ingen konstruktiv information till varför man skulle bete sig så här mot SD.

Därefter så började jag syna Socialdemokratiska företrädare och dess politik. Insikten blev då, att de flesta politikerna inom S endast pratar fint och gör faktiskt inga aktiva handlingar till förbättring.

Jag insåg att en S politik handlar om att ha makten för maktens skull, och inte för att skapa sammanhållning och välfärd i Sverige för dess invånare.

Det Socialdemokraterna gör mot SD, när de kallar SD politiker och medlemmar för rasister, fascister och nazister är inget annat än politisk förföljelse av sina politiska motståndare.

S gör vad som helst för att fortsätta behålla makten, till och med fara med grova osanningar och förtal. Ytterst är det ett antidemokratiskt beteende som de för sig med. Då man försöker tysta människor genom, att stigmatisera dem och bedriva politisk förföljelse. Det är inte ett beteende som främja en demokratisk ordning i Sverige, när man försöker tysta sina politiska motståndare.

Vi ska ha högt i tak och stort deltagande från folket gällande, att få debattera Sveriges framtid.

Jag är inte rasist då jag inte dömer någon efter hudfärg eller DNA, det är dina handlingar som säger allt om dig.

Nina

Jag som skriver arbetar som socialsekreterare, där jag handlägger ansökningar om försörjningsstöd. Jag skriver på min fritid som medborgarjournalist om Sverige ur olika perspektiv. Vill du bli intervjuad, tipsa om något, eller dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig – lifeisperfect@outlook.com 

Vill du stötta mig, den fria debatten och medborgarjournalistiken, se nedan information. 

Swish: 0735-519470

Handelsbanken: 6657-755267362