10308182_870942492951843_1454172898288114734_n

Religion ska inte gå före barns bästa! Ovanstående bild är ursprungligen från Socialdemokraten Veronica Palms Facebook-sidan, dock utan aktuell text. När jag såg den bilden på Veronicas sida så lämnade jag en kommentar om att det är märkligt hur hon kan tycka att det endast är söta barn på bilden då de bär hijab, och även är förtryckta barn. Veronica valde då att kalla mig för rasist samt att blockera mig från hennes sida. Det vi kan räkna med är att Socialdemokraterna aldrig kommer vara på barnens sida när det gäller att slippa utsättas för religiöst förtryck.

Varje dag möter vi barn i olika åldrar som är beslöjade med så kallad hijab. Dessa barn finns i skolan, i affären på bussen med mera. Att bära hijab ses i många västerländer som ett uttryck för  kvinnoförtryck. En del kvinnor som bär hijab säger att de gör detta frivilligt och de anser sig inte vara offer eller förtryckta. Dock i vissa länder är det lagstadgat att kvinnor måste bära hijab och således inget frivilligt val. Hijab är ett plagg med ett symbolvärde som kan ge upphov till konflikter om inte kvinnan bär denna slöja. Varför ska man då som muslimsk kvinna bära hijab?

Enligt information via Islamska föreningar står att läsa att hijab anses vara en plikt att bära, för att inte kvinnas kropp och skönhet ska vara synligt för den främmande mannen. Det anses vara ett skydd för att undvika skamlöshet och frestelser. Traditionellt bär inte barn hijba före puberteten.

Ett barn är ett barn och har ingen sexualitet som behöver döljas, ett barn ska inte behöva bära hijab för att mannen inte ska se barnets skönhet och inledas i frestelse. Då är det nått som är allvarligt fel.

Frågan jag ställer mig är följande, på vilket sätt tillvaratas barnens rättighet att slippa religiös påverkan och till att bära hijab? Beslöjande barn har inte gjort ett eget val att ha hijab på sig. Det är givet att det är en påverkan från en vuxenvärld med ett eget intressen som påtvingar dessa barnen hijab. I Sverige har vi rätten att själva få välja om vi vill tillhöra någon religion och det råder religionsfrihet. För mig är det ytterst anmärkningsvärt att vi tillåter att barn beslöjas med en symbol som många gånger tolkas som förtryck mot kvinnan. Genom att påtvinga barnet till att bära hijab berövas barnet sin frihet och självständighet.

Västerlandets principer bygger på mänskliga rättigheter samt demokrati. I vårt samhälle ska barnen värnas från alla former av våld och förtryck. I barndomen ska man få vara barn med allt vad det innebär och barnet ska hitta sig själv som individ. Hijab är en religiös symbol som barnet påtvingas att bära och vart är barnperspektivet? Oavsett vad hijab står för ska barnet slippa religiös påverkan.

Varför protesterar vi inte starkare mot förtrycket som utförs på dessa barn som bär hijab? Var är skolorna, myndigheterna och politiker som varmt talar om ett barnperspektiv i samhället, vem vill lyfta fram barnens rättighet att slippa bära hijab? Ett barn kan inte gör ett moget, balanserat och fritt övervägande till vilken religion de tillhör samt till att välja att bli beslöjad.

Det är ett religiöst förtryck som pågår mot barnen där deras egna fria vilja berövas. Barnperspektivet och barnets bästa ska alltid komma först. Barn har rätt till skydd mot alla former av psykiskt och fysiskt våld. Det kan inte ses på annat sätt än att barn som bär hijab är utsatt för religiöst förtryck. Vilket ytterst kan ses som psykiskt våld mot barnets egna självständighet samt ett hinder till att barnet växer på egna villkor som individ.