Det känns så galet tyst från feministerna som uppenbarligen är rädda för, att andas kritik mot islam och dess förtryck på kvinnan. Rädda för att synliggöra det hedersrelaterat våldet och morden på kvinnor.

Sverige har med invandringen fått en hederskultur vilket innebär, att kvinnor och barns mänskliga rättigheter begränsas och kränks med hänvisning till närståendes heder. I en hederskultur utövas  kontroll över kvinnan/flickans egna självbestämmande över sin sexualitet, vem hon får gifta sig med, vart hon får gå. Hon förväntas även vara oskuld när hon gifter sig. Den kvinna/flicka som inte följer detta riskerar att bli utsatt för hedersrelaterat våld. Med en konsekvens att hon kan blir mördad, utsatt för våld och kanske måste fly för sitt liv.

I Sverige har vi idag kvinnor och flickor som uppsöker läkare med anledning att rekonstruera sin oskuld, så att hon inte ska riskera att upptäckas att inte vara oskuld. Vi har kvinnor och flickor som kastas utför en balkong, så kallade balkongflickor. En del föräldrar och släktingar tvingar sitt barn att äta tabletter, så det ska se ut som ett självmord.  Dessa balkongflickor utsätts för den värsta grymhet man kan tänka sig genom, att uppmanas hoppa från en balkong och ta sitt liv för att hon har kränkt familjens heder, se mera Familj eller frihet.

Detta är helt nya vidriga problem i det svenska samhället som har kommit tillsammans med en invandring, vars kultur har denna hedersuppfattning i relation till kvinnor och flickor. Vi skulle kunna önska att dessa människor integrerat sig i det svenska samhället och övertar våra värderingar av fri- och mänskliga rättigheter men det tycks istället vara, att hederskulturen lever vidare och skapat ett eget samhälle där de fortsätter med sitt förtryck, men nu med det tysta svenska samhällets acceptans.

Varför förs ingen debatt om detta i samhället ? Detta borde vara på dagordningen tills det är utraderat från det svenska samhället och från hela jorden.

Hedersrelaterat våld mot kvinnor och barn är inget vi tidigare i vårt svenska samhälle har varit utsatta för. Vi har och haft vår form av våld mot kvinnor och barn som uppmärksammat både genom, att samhället ska genomsyras av ett barnperspektiv och våld mot kvinnor är varje kommuns uppgift att begränsa.

För ett par månader sedan levde jag i tron, att Sverige inte har något hedersrelaterat våld. Det var så främmande för mig, att jag inte ens kunde tänka mig att det existerade .

För ett par månader sedan sökte jag arbete som skyddspedagog.  Företaget hade sina intervjuer i en hemlig bostad på hemlig ort, för att under inga omständigheter avslöja vart de befinner sig.  Detta företag är etablerat i Västra Götaland och har som uppgift, att skydda kvinnor och barn från hedersrelaterat våld.

Vid detta möte fick jag informationen, att företaget växer ständigt då problemet med hedersrelaterat våld ständigt ökar. Detta företag hade för 10 år sedan två heltidsanställda och på 10 år har de vuxit till 48 heltidsanställda med lika många timvikarier. Detta var endast ett par månader sedan och för ett par dagar sedan kunde jag se via Arbetsförmedlingens platsannons, att de sökte efter ytterligare två skyddspedagoger till samma företag. Det får mig att anta, att i nuläget kommer detta företag ha 50 heltidsanställd i Västra Götalands område som arbetar med, att skydda kvinnor och barn från hedersrelaterat våld.

Om detta hade varit vilket vanligt företag som helst, så hade detta uppmärksammats på olika sätt. Hade detta varit ett vanligt kvinnofridsärende hade politikerna omgående ombesörjt, att kommunerna måste ta krafttag mot detta.  Nu är detta inte vanligt förtryckande kvinnovåld mot kvinnor och barn, utan ett importerat problem som kommer med en ökad invandring. I nuläget så bedriver politikerna en invandringspolitik som varken är kontrollerad eller human. I samma andetag som media och politiker inte uppmärksammar detta, så överger vi kvinnor och barn som lever under grymma omänskliga förhållanden. Denna film om hedersmord är tyvärr sanningsbaserad När mörkret faller.