Regeringen vill tillsätta en utredning gällande våldsbrott mot tiggarna i Sverige.  I aktuell artikel uppger Åsa Regnér (S) jämställdhetsminister, att det är viktigt att ta avstånd från våldet mot tiggarna. Hon finner även aktuellt våld obehagligt och vill att våldet mot tiggarna ska minska.

När hörde vi senast regeringen uttrycka likadant till exempel gällande judar som i Malmö måste ha vakter på grund av risken för våld och judiska förskolebarn som inte kan vistas ute för att leka då hotbilden för våld föreligger. När ska regeringen uppmärksamma detta? När ska detta våld som judarna utsätts för från muslimer fördömas? Regeringen sätter istället icke medborgare i fokus och fördömer våldet mot tiggarna.

Det kan väl inte vara så  att Socialdemokraterna befinner sig i en ohelig allians med muslimer, och därav kan de inte  kritisera det våld och hot som muslimer utsätter judarna för. Socialdemokraterna visar inget än hyckleri och förakt mot både judar och svenskar med detta förslag om att utreda våldet mot tiggarna.

“Under 2014 kom 6 270 anmälningar in där det fanns ett hatbrottsmotiv – varav 69 procent bedömdes vara främlingsfientliga eller rasistiska motiv, skriver Brottsförebyggande rådet.”

Hur stor andel av anmälda hatbrott är specifikt riktat mot tiggarna? Det är även väl känt att våld förekommer mellan tiggarna då på grund av konkurrensen. Bulgariska tiggare anses vara mer brutala än rumänska och det förekommer våld mellan dessa grupper. Av vad jag har fått förklarat för mig, så är tiggarna från Bulgarien våldsamma i sina försöka att få de bästa tiggarplatserna och även rumänerna själva försöker undvika Bulgariska tiggare på grund av deras våldsamheter.

Det främsta våldet mot tiggarna är enligt min bedömning mellan tiggarna själva som gör upp om de bästa tiggarplatserna. Regeringens försök att vinna sympatier med att säga att våldet mot tiggare ska utredas, är inget annat än hyckleri och för att samla godhetspoäng från den dogmatiska vänsterfalangen.

Regeringens utspel om att tillsätta en utredning om våldet mot tiggarna är totalt meningslös och slöseri med resurser. Problemet löses enkelt genom att förbjuda tiggeriet. Tiggarna är inte svenska medborgare, betalar ingen skatt och tillför mer negativt än positivt när det gäller kriminalitet.

Redan nu har Rumänien i en strukturfond under sju år 31 miljarder euro till sitt förfogade, där syftet är att socialisera in romerna i samhället i Rumänien och inte i Sverige. Tvärtom vad Sverige vill så syftar strukturfondens pengar på att se till att tiggarna åker hem till sina hemländer och söker arbete. Det finns så mycket vettiga och meningsfulla utredningar regeringen kan initiera så som våldet mot judarna, våldet mot kristna, våldet mot kvinnor och barn, diskriminering av svenskarna och så vidare.

Det finns ytterligare en mycket viktig sak att omgående börja utreda och det är det ökade dödliga brutala våldet mot kvinnor. Många kvinnor har blivit dödade i Sverige på de mest brutala sätt. Vi vet att det är just det brutala våldet som ökat i Sverige och det är inte svenskar som står för denna ökade brutalitet, är min fullaste övertygelse.

Det finns även ytterligare  ett viktigt problem och framförallt riktigt problem, inget låtsas problem så som detta med tiggeriet. För som sagt tiggeriet löser vi lätt genom ett förbud. Men hur löser vi problemet gällande det ökade hedersrelaterade brotten i Sverige? Har regeringen ens insikt i hur stort problem är samt att det växer och breder ut sig. Har regeringen ens insikt i hur mycket detta kostar samhället både i lidande och resurser?

Det finns ett företag i Västra Götaland som har specialiserat sig på hedersrelaterade brott genom att ta hand om de som blir utsatta. För 10 år sedan hade detta företaget två heltidsanställd. Idag 10 år senare har samma företag 47 heltidsanställda och lika många vikarier. Sedan denna information kom till min kännedom om 47 anställda, så har jag via Arbetsförmedlingen sett att samma företag haft ute annons om fyra anställningar till. Det kan då betyda att i nuläget är det 51 heltidsanställda i endast ett företag som arbetar med hedersrelaterat brott. Om denna information inte påverka regeringen, då vet inte jag vad jag ska göra för att få regeringen, att reagera och bli ett kraftfullt politiskt instrument emot hedersrelaterat brott.

Sen har vi ju detta med Sveriges statistik avseende våldtäkt på kvinnor som bara ökar och ökar. I Norge gjorde man en undersökning under en period med avgränsat område, och fann att samtliga våldtäkter var genomförda av invandrare. I Norge vågar man säga som det är gällande det sexuella våldet, att det är kulturrelaterat och att dessa män har en annan kvinnosyn än norrmännen. Förövaren är unga män som ofta är asylsökare, kommer från traumatiserade länder och har en annan kvinnosyn än vad man har i Norge. Kvinnosynen är i form av att dessa män tror sig kunna ta kontrollen över kvinnan när han vill och hur han vill. Kännetecknade är att våldtäkten oftast är väldigt grov och brutal.

I Sverige dock får vi ju inte registrera från vilket land förövaren kommer ifrån. Jag anser att det är förödande felaktigt att inte registrera förövarens härkomst. Anledningen till aktuell mörkläggning kan endast vara för att man vill kvarhålla bilden av invandringen och mångkulturen som en lyckad politisk riktlinje.  Detta är fel, vi måste börja registrera och ha klart för oss vilka män som är överrepresenterade vid våldtäkter på kvinnor och barn.

Vi får inte skydda våldtäktsmän eller invandrare. Skyddsperspektivet mot den som blir utsatt ska vara i främsta rummet.

För att komma tillrätta med ett problem så behöver man veta problemets art, för då kan ju rätt insatser och resurser tilldelas. Om vi fortsätter att blunda för fakta så kommer vi aldrig kunna begränsa det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Sverige. För våra kvinnor och barn skull så måste vi ha modet att se invandringens effekt samt vilken vedervärdig kvinnosyn som råder i vissa kulturer. Vi får inte låta samhälle präglas av offrets maktförlust och maktlöshet gentemot förövarna som tillsynes skyddas mer än offret. Så kan vi inte ha det här finns massor av åtgärder vi kan tillämpa.

Jag är helt övertygad om att endast SD är det parti som kommer att genomföra en politik med stora ansträngningar till, att minska det dödliga brutala våldet mot kvinnor samt att våldtäkterna på kvinnor och barn minskar. För endast SD inser problemets art och är beredda att inte förskona någon brottsling eller förövare.

För mig förefaller det helt logiskt att den utredning som Norge gjorde och fann att samtliga våldtäkter utfördes av invandrare, att detta även gäller Sverige.

Så inte är det en utredning gällande våldet mot tiggarna som behövs.

För kvinnor och barns skull så finns det en god poäng att rösta på SD. Om du vill läsa mer om våldtäkter och statistik, se här från Karl-Olov Arnstberg.

Satirbilder från koling dock med en sanning som gör att man hisnar över regeringens ständiga perspektiv på förövaren istället för att sätta offret i fokus.

11150915_864257883620304_5986097282512276430_n1661478_850035821709177_5306771402390551653_n