Socialdemokraterna har lyckas med att ha fått Sveriges medborgare till att inte hävda sin rätt till trygghet och säkerhet. Vi har förpassat oss till att “tycka synd” om förövaren istället för att låta brottslingen ta konsekvensen av sitt beteende.  Det måste bli ett slut på det här där förövaren kommer lindrigt undan. Hårdare straff för grova brottslingar samt utvisningar är helt rätt ur ett skyddsperspektiv.

SD är allt annat än ett enfrågeparti. Förutom att SD fullkomligt äger invandringspolitiken så har SD Sveriges kriminalpolitiken i korrekt färdriktning. Det måste vara slut på “tycka synd” om kriminalpolitiken som ytterst är format av Socialdemokraterna. Nuvarande kriminalpolitik kännetecknas av rehabilitering och återanpassning med låga straff samt straffminskning med 2/3 av straffet. Brottsofferperspektivet är inte i fokus men detta vill SD ändra på.

SD:s kriminalpolitik utgår ifrån den laglydiges rätt till ett tryggt samhälle samt ett brottsofferperspektiv.

Jag ser fram emot SD:s kriminalpolitik med mer trygghet för individen då man vill införa följande punkter nedan:

  • hårdare tag mot brottslighet med riktiga livstidsstraff
  • skärpta straff för våldsbrott
  • offentligt register över dömda pedofiler
  • borttagandet av preskriptionstiden för grova våldsbrott
  • mängdbrottslighet ska dömas hårdare
  • tredje gången gillt-principen
  • bort med frigivning efter 2/3
  • lättare att utvisa kriminella utlänningar
  • använda fotboja på grova återfallsbrottslingar efter avtjänat straff.

Här kan du läsa mer om SD:s kriminalpolitik.

Vi laglydiga och icke våldsbenägna människor förtjänar att ha ett tryggare samhälle där vår säkerhet är i största fokus. Staten och dess förtroendevalda politiker ska göra allt för att vår trygghet och säkerhet går före brottslingarnas.

Det är helt rätt att straffa grov brottslighet hårdare så att lag och ordning kan upprätthållas.