Det handlar om att skydda våra barn från pedofiler. Likt SD vill jag att ett offentligt register upprättas snarast möjligt över dömda pedofiler. En av mina hjärtefrågor är just barnens rätt till en trygg uppväxt. När jag var aktiv inom Socialdemokraterna så skrev jag en hel del motioner som de flesta fick avslag men en av dem som jag är extra stolt och glad över är “Nollvision mot sexuella övergrepp på barn”

Barnens rätt till att växa upp i ett tryggt och säkert samhälle måste gå före pedofilens rätt att anonymisera sitt pedofilbrott. Det vore en utopi att tro att pedofiler avtjänar sitt straff och därefter så upphör deras pedofilbrott på barn. Det är inte på detta sättet då pedofiler ständigt letar efter nya offer.

I likhet med SD vill jag att ett offentligt register upprättas över dömda pedofiler. Här måste skyddsperspektivet gällande våra barn gå före allt annat.

Ett offentligt register över dömda pedofiler finns liknande redan i USA, Kanada samt England. Eftersom de uppgifter om gärningsmannen som skulle ingå i aktuellt register redan omfattas av offentlighetsprincipen så borde det helt lagligt kunna införas. Domar är som regel en offentligt allmän handling. Detta register skulle ha två stora syften i form av ökad kontroll till barnfamiljer som på sådant sätt aktivt kan välja bort att bosätta sig i ett område där en dömd sexualbrottsling bor. Registret skulle även ha en kontrollfunktion med en avskräckande funktion.

När jag var aktiv Socialdemokrat skrev jag en motion “Nollvision mot sexuella övergrepp på barn”. Motionen antogs av  S-kvinnor Skaraborg samt därefter av S-kvinnor nationellt. Därefter skickades motionen med ändrad rubrik in till den Socialdemokratiska kongressen 2013 med förslaget att upprätta en nationell handlingsplan mot sexuella övergrepp på barn.

Dåvarande socialminister, Morgan Johansson med partistyrelsen yrkade avslag på motionen med motiveringen att det redan finns en nationell handlingsplan. Men givet var detta felaktigt och S-kvinnor kämpade och debatterade emot partistyrelsen och fick igenom motionen i sin helhet. All heder till S-kvinnor för detta.

Det som var oroväckande var att S-partistyrelsen avslog motionen och använde en lögn som motivering men så fungerar toppen inom Socialdemokratin idag.

Jag har ingen aning om Socialdemokraterna tänker fullfölja kongressbeslutet, att som i min motions intention vara verksam till att sexuella övergrepp på barn upphör.

Nedan kan du läsa motionen i sin helhet efter att den antogs av S-kvinnor nationellt. Dock ändrades rubriken samt att-satsen . Dock gillar jag rubriken “Nollvision mot sexuella övergrepp på barn” bättre än nuvarande nedan:

Nolltolerans för sexuellt våld mot barn

I Europa är ett av fem barn offer för någon form av sexuellt våld. I mellan 70 och 85 procent av fallen är förövaren någon barnet känner och litar på. Sexuellt våld mot barn sker i olika former så som sexuella övergrepp inom och utanför familjen, barnpornografi, sexuella övergrepp av jämnåriga, barnsexturism samt barnprostitution mm.

I Statens offentliga utredning SOU 2004:71 gjordes bedömningen att de anmälningar som polisen tar emot angående sexuella övergrepp mot barn endast är toppen av ett isberg. Detta gäller även de som exploaterar barn i sexuella syften så som barnprostitution och barnpornografi. Tio anmälningar om sexuella övergrepp mot barn inkommer varje dag till polisen och mörkertalet är stort.

Det finns ett könsperspektiv på sexuella övergrepp mot barn. Flickor löper större risk än pojkar. Det är 3-5 gånger vanligare att offret är en flicka. Medelåldern är mellan 8-10 år. År 2006 ledde mindre än 5 procent av de anmälda sexualbrotten mot barn till åtal.

Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp får djupa sår och psykisk ohälsa. Barnet som blivit utsatt för sexuella övergrepp berättar oftast inte om detta till någon då de känner skuld och skam för det som hänt och det finns en rädsla över att inte bli trodd. De kan också känna sig rädda och vara hotade till tystnad.

I Barnkonventionen står det att barn har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp. Att barn i dagens Sverige 2010 i stor utsträckning fortfarande blir sexuellt utnyttjade och inte får den hjälp de behöver för att läka sina sår är oacceptabelt. Barns trygghet måste sättas på första plats.

Vi vill att sexuella övergrepp mot barn blir en högt prioriterad politisk fråga där samhället sätter höga mål, precis som dödligheten i trafiken har prioriterats genom en nollvision. När det gäller sexuellt våld mot barn krävs nolltolerans. Det betyder att mer pengar måste satsas och resurser tillföras. Ett samhälle som tryggar barnens uppväxt mot sexuella övergrepp genom nolltolerans, är ett samhälle som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och räddar liv från tragiska utfall. Vi föreslår kongressen:

· att Socialdemokraterna arbetar för att utveckla ett nationellt handlingsprogram för hur samhällets olika organ och myndigheter på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt ska arbeta med frågor som rör sexuellt våld mot barn, med nolltolerans som utgångspunkt

Här läser du mer om SD:s kriminalpolitik.