Ungers bygge av ett 18 mil långt stängsel mot Serbiska gränsen får kritik från flera håll. Tydligen har 70.000 nya migranter kommit via Serbiens gräns och därav bygger Ungern detta stängsel, se vidare SVT. Det är väl inte så märkligt att man vill försvara sina gränser.

Hur länge ska vänstern och alla så kallade goda organisationer få härja med sin gränslöshet av godhet, det är ju inte dessa människor som behöver ta ansvar för det samhälle som skapas av en obegränsad invandringspolitik.

Hur vore det om vi alla kunde sansa oss och vara realistiska, vi kan inte härbärgera allt och allas fattigdom i världen med den svenska välfärden, vi kan inte vara den humanitära stormakt som sjuklöver pådyvlat svenska folket.

Vi måste vara realistiska och stoppa invandringen tillfälligt och börja utreda hur vi skapar en hållbar invandringspolitik.

Även Frankrike reagerar med hårdare tag där polisen har börjat reagera.