10432948_856032787776147_7769253543527350910_n

Det är en ständig debatt om att SD endast vill ha en invandring som är 10% av den nuvarande. Motståndarna säger att det är inhumant och att SD har en vidrig människosyn. Jag tycker likt SD och blir mer än beklämd när politiska motståndare på fullaste allvar tror att vi gör bäst nytta och hjälper bäst genom att låta alla komma till Sverige. Här har man inte kontakt med verkligheten.

Läs mer om SD:s invandringspolitik. SD vill att man har mer fokus på att göra hjälpen på plats där den kan gör bäst nytta.

Det finns ett mycket bra youtubeklipp som pedagogiskt beskriver varför det är totalt meningslös med att ha en hög invandring och varför det bäst gör nytta att hjälpa på plats. Rekommendera att se den ge 6 min av ditt liv och få din uppfattning utmanad och förhoppningsvis förändrad, så SD kan få stöd att hjälpa fler människor med samma pengapåse, den meningslösa invandringen.

FN:s  flykting organ (UNHCR) rapporterade att 2013 var cirka 50 miljoner på flykt  i världen.

Av dessa har bara en bråkdel råd att betala en smugglare flera tiotusentals kronor för att ta sig ifrån sitt land. En Syriansk man som jag pratat med berättade att han betalade 150.000 kr för att ta sig till Sverige via smugglare. Undersöker man mera så hittar man flera artiklar som handlar om de kriminella smugglarnas totala makt. Få eller inga åtalas för människosmuggling och ett 40-tal kriminella nätverk misstänks ha sin försörjning genom att bedriva människosmuggling. Här finns det massor att göra politiskt, då man kan göra punktinsats och ta sig ann denna kriminella verksamhet. Vidare framgår mer information via denna artikel citat:

“– Människosmugglingen har givetvis ökat i och med att den illegala invandringen har ökat.”

De som blir kvar är det riktigt fattiga som inte kan ta sig någonstans. Dessa människor ömmar  jag för. Hur ska de någonsin kunna förändra sin verklighet? Detta får mig att fundera på hur man bäst nyttjar våra skattemedel som vi använder på invandringen idag. Är det verkligen så att ta hit alla och bevilja permanent uppehållstillstånd (PUT) är den bästa lösningen? Är det verkligen en ansvarsfull invandringspolitik att låta flyktingsmugglare bedriva sin verksamhet helt ostört?

11707793_897582243621201_4632178237306380353_n

Såklart skyddsbehov alltid går före allt annat, folk ska inte bli nekade när det gäller fara för livet men även här måste vi tänka till, ska det gälla för resten av livet, eller ska vi ha mer tillfälliga uppehållstillstånd? Tänker då främst på detta att det kommer människor som får permanent uppehållstillstånd som därefter åker till sina hemländer på semester, det är inte rätt och så brukar vi inte skattebetalarnas pengar bäst. Gunilla Gomér (SD) skriver mer om detta att det är orimligt att flyktingar åker på på semester i hemlandet.

11102985_861490780563681_3233541925440884235_n

Det kan inte få vara så att skattebetalarnas pengar ska ges till allt och alla utan krav och gränser. Det måste finnas kontroll över situationen och inte likt idag där man pumpar in folk i Sverige och ger dessa permanent uppehållstillstånd, utan att de ens har kunnat styrka vilka de är. Merit Wagner sammanställer läget gällande invandrare som saknar pass citat:

“I år, 2014, beräknar Migrationsverket att ca 68.000 personer kommer hit och vill söka asyl utan att visa sina pass (85 % av 80.000 totalt som beräknas söka asyl i år), alltså utan att vilja styrka vilka de är eller ens varifrån de kommer. Förra året, 2013, kom 49.375 personer (91 % av 54.259 totalt som sökte asyl förra året) som inte visade sina pass och därmed inte styrkte vilka de var.”

Finns artiklar som rapporterar att 9 av tio asylsökanden saknar pass.

Hur kan man som statlig myndighet som Migrationsverket gå med på att 68.000 människor saknar pass och fortsätta handlägga deras ansökningar om tillträde till att bo i Sverige? Rimligtvis borde Migrationsverket kunna ha en bestämmelse där den sökande får en tidsfrist inom 2 månader på sig att ta fram dessa handlingar och inte förrän korrekta handlingar framkommer så påbörjas asylprocessen.

Det är så illa med detta gällande identitetshandlingar, att Migrationsverket har upptäckt att somalier bedrar systemet och får ut bidragen från Migrationsverket i flera omgångar, citat:

Somalier som redan hade uppehållstillstånd sökte asyl på nytt för att kunna kvittera ut bidrag.“.

Se vidare på Petterssons blogg samt Gefle Dagblad. Den logiska förklaringen till att man dumpar sina identitetshandlingar, är för att man på falska grunder ska få stanna i Sverige, någon annan förklaring kan inte jag komma fram till.

Det är även så att de ensamkommande barnen kan man på god grund misstänka inte alls är under 18 år. I Finland och Norge har man lyckats minska antalet ensamkommande genom att göra ålderstester och är mer restriktiv till att utfärda uppehållstillstånd. Det finns skälig grund till att omgående börja med åldertester då Danmark 2009 gjorde 120 åldersundersökningar och av dessa var 73% inte under 18 år.

Det är känt för ett visst folkslag som är svårt att åldersbestämma, att i Sverige om du säger att du är en ensam kommande barn så får du allt serverat utan krav. Dessa människor ser yngre ut än vad de är och kan lätt lura systemet, speciellt när systemet inte ställer krav på korrekta identitetshandlingar. Likaså när dessa är på väg att upptäckas att det inte var så att de var under 18 år, då försvinner dessa så kallade flyktingbarn till nästa land och gör om samma story där. Därav  har vi en delförklaring till försvinnande flyktingbarn.

Om vi hjälper en person genom att få stanna i Sverige, så kanske vi kunde hjälpa 100 stycken riktigt nödställda på plats med samma pengar. För det är väl det vi vill göra, hjälpa nödställda och inte sådana som redan levt i skyddad zon innan de kom till Sverige samt vars motiv endast är att få en livslång försörjning med vårt bidragssystem?

Vill vi verkligen ha en massa folk som kommer hit som inte styrker sin identitet?

Det kostar en hel del att ta sig till Sverige via smugglare som konstaterat. Vissa tar sig hit via taxi genom alla andra EU länder, rimligtvis då vore inte att Sverige var det första landet de beträdde och ska inte heller komma hit för att beviljas uppehållstillstånd. Se artikel här som handlar om taxifärden till Sverige.

Min bedömning är att Sverige är ett attraktivt land att ta sig till då vi har generösa invandringsregler, få krav/kontroller samt ett generöst bidragssystem. Syrien är i krig och massor av folk flyr så är det enkelt att komma hit och få PUT. I början när denna invandring från Syrien började fick folk endast tillfälliga PUT, sedan ändrades det helt plötsligt och alla fick PUT.

Vi ska hjälpa människor i nöd helt klart. Dock anser jag att de som kommer till Sverige idag som inte kan uppvisa identitetshandlingar, redan varit i skyddad zon, åker taxi genom hela Europa, åker hem på semester från landet man flytt ifrån, har tillräckligt med pengar för att betala en smugglare samt vars enda mål att komma  till Sverige för att få en livstidsförsörjning ska inte få tillträde till vårt land. Jag vill inte medverka till detta asylbedrägeri men till att rädda liv vill jag medverka till.

 

Bilderna som används är satirbilder från Koling.