korsets-kraft-1397485092

En ansvarsfull invandringspolitik innebär, att sätta gränser för islams utbredning i samhället.

I Sverige 2015 hotas kristendomen och korset anses vara stötande för muslimer.  Vi får aldrig vara så toleranta, att vi tolererar att korset nedmonteras från vårt svenska samhälle.

Du kanske tror att hotet från en islamisering är överdrivet och kanske inte vill delta i debatten.  Till dig vill jag uppmana att se detta youtube klipp där muslimer går till en sjukhuskyrka och ber prästen, att ta ner korset, då detta anses vara stötande för muslimer som vill komma dit och be.  Aktuellt klipp fick jag informationen, att detta var inget ovanligt att muslimska företrädare (imamer) kom med detta krav om, att ta ner korset.

Det är upprörande att muslimer tar sig friheten, att be oss svenskar, att montera ner korset. Det är även upprörande, att prästen i detta fallet säger, -att det ska nog inte vara några problem, att ta ner korset. Har vi fått kristna företrädare som viker sig för muslimers krav? Detta är för mig väldigt oförlåtligt då vi har en kristen tradition i Sverige.

Jag är inte troende på en religion men högst troende.  Jag älskar korset som för mig symboliserar skydd, tro och kärlek. Det keltiska korset är det som jag främst bär. Detta kors har en cirkel i sitt mitt och det sägs betyda, att man pekar ut hjärtat och kärlekens betydelse i livet.

7cce213f5b06f3bc46260a646eaee096-imageKorset i symbolik med Jesus betyder också mycket för mig trots att jag inte är religiös, då jag haft ett möte med Jesus där han räddade mitt liv och gav mig ett löfte. Jag älskar Jesus, att muslimer kommer hit och vill ta ner korset är för mig oerhört provocerande.

Ytterligare bevis på en islamisering är, att vid anlitandet av tolkar från Migrationsverket, så uppmanar Järva Tolk & Översättningsservice AB sina tolkarna, att inte bära korset vid tolkningsmötet. Här har Migrationsverket en viktig uppgift att fungera som normaliserande kraft där demokratiska rättigheterna ska lyftas och assimileras i asylsökningsförfarandet. Det kan inte vara som så, att asylsökande ska kunna sätta dagordningen genom hot, våld samt krav på vad tolkarna ska ha på sig.

Vad kommer härnäst? Ska alla tolkarna ha på sig hijab och vara muslimer?

Om du anser att det som framkommer är fel, att tolkarna inte ska få bära korset vid tolkningsmötet så kan du skriva på här.

Citat “Järva Tolk & Översättningsservice AB är en konsulterande firma som migrationsverket använder. De har nu förbjudit sina tolkar, att bära kors runt halsen.”

Stå upp för korset och  kärleken. Vi får aldrig glömma korsets betydelse oavsett om vi är ett sekulariserat samhälle eller inte.

Bild från mitt massagerum där korset har en betydande plats och betydelse. Tavlan har jag målat den symboliserar tron och kärlekens helande kraft.

11805800_10153090342078247_326198536_n

 

Mer om keltisk kristendom här.