10917264_848582341854525_8555649505253578063_n

Halmstads moskéns imam svarar på frågor, om hur man ska följa islam och vara rättstrogen. På frågan om om kvinnor och män får sitta tillsammans, så förflyttar vi oss nu till en tid som inte jag vet när senast vi i Sverige använde oss av så inhumana regler. Trodde vi i Sverige tagit oss förbi detta med, att inte skapa ojämlikhet i samhället mellan kvinnor och mäns värde.

Det är så uppenbart när man tittar på olika svar från aktuell imam, att det inte förespråkas, att de som följer islam ska lära sig tänka själva. Utan här har imamen full makt, att påverka och ha kontrollen samt reglera muslimska kvinnor och mäns liv.

Till alla muslimer som tror, att de måste följa koranen och imamers ord, släpp det och gå din egen väg och tänk själv. Kvinnor och män kan och bör kunna sitta tillsammans som jämlikar.

Av vad jag har förstått av de som följer islam, är att man hela tiden ska rådfråga en imam om den rätta vägen, beteendet och livsföringen i stort. Det kan få förödande effekter när en imam inte uppmuntrar en kvinna, att polisanmäla vid en misshandel, att pådyvla kvinnan att ge mannen sex oavsett, att pådyvla kvinnan att det är okej att mannen har fyra fruar, att pådyvla kvinnan att mannen har rätt att tillrättavisa kvinnan genom ett fint slag på armen och att pådyvla kvinnan att bära hijab/niqab.

Vi i Sverige ger ekonomiskt stöd till trossamfund så som moskéer. I Sverige är det endast Jehovas vittnen som inte får nått. Men om man från moskéers håll skulle vara ärliga vid sin ansökan om bidrag, så skulle bidragen upphöra. Uppdrag Granskning har gjort reportage om moskéers hyckleri, se vidare här och här.

Åter igen har SD helt rätt politik, när de vill dra in ekonomiska stödet till kvinnofientliga moskéer och stödja politiska krafter mot mer jämlikhet. Nedan citat handlar om SD:s politik avseende bidrag till trossamfunden. SD ville 2012 minska stödet med 30 miljoner samt ge 50 miljoner i stöd till kyrkans kulturbevarande arbete. Jag är själv inte kristen men dock troende. Kan tycka, att varför ska trossamfund ha bidrag överhuvudtaget då de kan bekosta detta utan skattemedel. Dock ställer jag mig positiv till, att vi bevarar kristna byggnader och sådant som hör den kristna traditionen till.

Citat  “Sverigedemokraterna vill i sin skuggbudget minska stödet till trossamfunden med 30 miljoner kronor, vilket de låter vara okommenterat i budgetens löpande text. Däremot vill de ge ökat stöd till “Kyrkoantikvarisk ersättning” på 50 miljoner kronor, ett stöd med tydligare koppling till Svenska kyrkans kulturbevarande arbete.”, framgår via artikel från 2012.

Helt rätt politik, är även det SD anser gällande bevarandet av det svenska kulturarvet, stärka den nationella identiteten samt inrätta en kultur arvsfond, se mer på SD:s hemsida.

Här är en SD politiker som ser till Sveriges och dess medborgares bästa. Aron Emilsson (SD) pratar om radikalisering  och trossamfund i riksdagen. Han säger att våldsbejakande och icke demokratiska organisationer, ej ska få statligt finansierat stöd.

Det är en stor skillnad mellan de politiska partierna. SD vill inte stödja trossamfund som bidrar till mer segregation, minskad sammanhållning i samhället samt har en uppenbar kvinnofientlig inställning till kvinnas värde och jämlikhet. Det är en politik värd att lägga sin röst på.