Av det jag beskriver nedan så har jag ingen aning om i hur stor omfattning det pågår, att invandrare som har PUT I Italien beviljas PUT i Sverige efter att de tagit sig hit.

Det har kommit till min kännedom, att invandrare som har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Italien, tagit sig till Sverige och sökt asyl. Vid första ansökan i Sverige, så får dessa invandrare givet avslag på grund av av att de redan har PUT i annat land och ska utlämnas. Här uppstår problemet då personerna håller sig gömda ett par månader och därefter faller utlämningen. Efter att utlämningsavtalet faller så kan dessa personer på nytt söka asyl i Sverige och får detta beviljat. 

Varför förhåller det sig på detta sättet att invandrare som har PUT kommer till Sverige istället? Kan det vara så att Italien har strängare bidragsregler och personen får ordna med egen försörjning? Är det en förklaring?

Såklart att det finns människor som vill till Sverige och få en livslång försörjning. Dessa personer vet även hur vårt regelsystem fungerar. Dessa personer vet att det är lätt att söka asyl i Sverige och beviljas detta.

Jag tycker inte detta är rimligt att vi med våra skattemedel ska ta hand om allt och alla som vill ha en livslång försörjning. Har man PUT i ett annat land då är det inte Sverige som ska ta emot dessa människor.

Vi har egna problem i Sverige som vi måste ta itu med så som Jan Sjunnesson beskriver i denna artikel, skola i fritt fall och ökad brottslighet. Vi har en skola som kräver krafttag, läs mer här.

Vi kan inte som SD säger öka på problemen genom att låta fler människor få PUT. SD vill sänka invandringen som den var på Socialdemokraternas Ingvar Karlssons tid, vilket innebär att 90% mindre. Läs mer om SD:s invandringspolitik här.

Jag skulle vilja att vi tillfälligt stoppade invandringen och tillförde en utredning som ser över hur vi skapar en hållbar invandring. Denna utredning skulle ha ett särskilt perspektiv, på att utreda invandringen i ett samband med vår välfärd och sammanhållning. Detta för att ett multikulturellt samhälle har fler konflikter. Vi ska inte riskerar att bryta samman vår välfärd och sammanhållning i Sverige.

Jag instämmer med SD citatet nedan och här kan du läsa mer om SD:s invandringspolitik och bilda dig en egen uppfattning.

Citat:

“Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.”