Vaknar upp till ett fb som kokar av ilska och inlägg om SVT:s bravad igår. Där de tar avstånd från Jimmie Åkessons uttalande, att det finns människor som inte är svenskar på grund av att de har en annan kultur/språk etc, och därmed ställer sig i utanförskap. Detta tar alltså utfrågarna i SVT avstånd från och säger att det är för generaliserande.

 

Man kan lugnt påstå att SVT numera har visat att de är partiska för någonting. Den där vackra objektiviteten och sakligheten de stoltserar med är ett minne blott.

Men om vi analyserar Jimmies uttalande och om det var generaliserande, och ställer oss frågan på vilket sätt är uttalandet detta, och vad krävs för att nått ska anses vara generaliserande? Att säga att det finns människor i vårt land som väljer att inte vilja anpassa sig är inte generaliserande, för då skulle det sagts så här, ingen invandrare är svensk för ingen av dem anpassar sig till Sverige på grund av deras kultur. Det är generaliserande.

Finns det invandrare som kommit till vårt land och självmant valt ett liv med våra bidrag som ett sätt att leva, och inte jobba? Ja, det är jag övertygad om för det har alltför lättvindigt tidigare beviljats sjukersättning. Det finns dem som inte vill jobba och som föder många barn och har det minst lika bra, eller bättre med försörjningsstöd än om bägge föräldrarna skulle jobba heltid. Så alla har inte anamt detta med att i ett hushåll försörjer man familjen via arbete. Vad det sedan leder till är att människor lever i ett utanförskap. Var det detta Jimmie Åkesson pratade om? Det vet inte jag men det är min erfarenhet. Menar jag då att alla har ett sådant beteende? Absolut inte.

Vill alla bli och är svenskar? Är nästa fråga jag ställer mig efter Jimmies uttalande. Nej, alla är inte och vill inte bli detta, islamister är ett bra exempel på detta. Eller vill SVT och deras anhängare och partiledarna som opponerade sig emot Jimmie påstå att islamister är svenskar?

Jimmie vågar lyfta viktiga samhällsfrågor och för det är jag tacksam. SVT och de övriga partiledarna kan tycka islamister är svenskar men jag tar avstånd från deras avstånd.

Islamister är inte svenskar, och inte heller de som vägrar anpassa sig till vårt sätt att leva, utan som istället försöker omforma vårt samhälle efter deras värderingar, normer och kultur, så att vi svenskar i förlängningen ska bli som dem.

 

Nina Drakfors

 

Vill du stödja mitt arbete inom medborgarjournalistiken i Sverige;

Swish; 0735-519470

Handelsbanken: 6657-755267362