Varför förnekar vissa muslimer att profeten Muhammed gifte sig med ett barn? Här framgår klart och tydligt att han gifte sig med Aisha 6 år, hade samlag med henne vid 9 års ålder och att äktenskapet tydligen var lyckligt.

Detta får mig att fundera. Det finns bokstavstrogna muslimer som vill följa koranen i allt samt gå i profeten Muhammeds fotspår. Då kan de ju inte se nått fel i att gifta sig med barn? Menar, profeten är ju ofelbar och guds sändebud enligt dem.

Är det inte dags att muslimer tar avstånd från profetens Muhammeds pedofili samt inser att han inte var ofelbar?