När trafikledaren och dennes bil blev attackerad av äggkastare så blev det ett tumult, där risk fanns att ungdomar kunde bli påkörda. Trafikledaren tar sig ur bilen och omringas av ett hundratal ungdomar där han kände risk för sitt liv. Läs vidare Här.

Så här har svenska ungdomar gjort i alla tider på grund av social exkludering, så skulle ett typiskt svar komma från politiker, vänsteranhängare och viss media. Dock inte från SD som har en annan problemformulering kring uppväxten av Sveriges oro och otrygghet. Det är inget fler fritidsgårdar kan råda bot på sådant aggressivt hatiskt beteende. Det handlar om uppväxt, värderingar och attityder. Kanske handlar det även om ett hat mot vårt svenska samhälle. Kanske är dessa ungdomar präglade av en religion och annan kultur som inte är vänligt sinnade till svenska normer och värderingar.

Det jag inte förstår är hur dessa ungdomar inte är i sina föräldrars blickfång och anmälda till polis samt Socialförvaltning. Det rimliga borde vara att göra kraftfulla insatser i sådana här områden och ta reda på ungdomarnas identiteter. Därefter ska det vara kraftfulla konsekvenser både för föräldrar och ungdomen. Det är förödande när samhället smiter undan att göra gränssättning.