DN med sitt bottenskrap av journalistik

Invandringsdebatten borde vara saklig och hänsynsfull. Den är en av Sveriges viktigaste politiska frågor just nu, om inte den i särklass viktigaste. Debatten borde därför vara baserad på fakta och statistik, inte på känsloladdade åsikter och vinklad/tillrättalagd statistik.

Journalistik, i likhet med politik, handlar om prioriteringar och vi kan lätt skåda journalisters prioriteringar när vi läser deras artiklar, till exempel denna med relationscoachen i TV4. Nu har DN, äntligen, lyckats hitta en kändis som de kan applicera främlingsfientliga begrepp på. De vill få oss att tro att denna man, Lennart Matikainen, är en rasist som kränker invandrare. Nu tror sig DN gjort ett riktigt scoop. Jag vill kalla det för bottenskrapet av journalistik med ett invandringspositivt agendasättande. Jag är för övrigt med i den Facebookgrupp Lennart har “Människan i focus”, som jag kontinuerligt läser, för att förkovra mig. Lennart har skrivit en kommentar om DN:s storytelling om hans så kallade kränkningar av invandrare. Läs mer om hur DN kränker Lennart via Tobbes blogg.

11150665_10153363684529063_1887271948926924460_n

Ring till DN:s kundtjänst 08-7382600 och journalisten Sverker Lenas  och säg vad ni tycker om sådana här agendasättande reportage. Det är dags att vi höjer våra röster och står bakom människor som vågar se konsekvenserna av en ansvarslös invandringspolitik. Det är dags att vi av media, som är den tredje statsmakten, kräver fakta, saklighet och hänsynsfullhet. Inte, likt kommunistfasoner,  en förföljelse av människor för att de vågar säga obekväma sanningar. Media ska granska makten och inte folket men numera granskar media folket åt makten. Läs mer om denna agendasättande journalistik som DN:s ansvarige uppger att tidningen ska ägna sig åt, via Roger Sahlströms artikel via Avpixlat.

Jag vill ha äkta och sann journalistik och inte politisk förföljelse av människor. Via Fnurra kan du läsa om åsiktsregistrering och tredje maktens granskning av vanligt hederligt folk.

Självklart ska man synliggöra människor som har en vidrig och farlig inställning till våra demokratiska rättigheter. De som är våldsbejakande extremister hör inte till ett fredligt demokratiskt samhälle. Det som DN med flera håller på med är något helt annat, de ger sig på vanliga hederliga människor i sitt egna agendasättande syfte.

“Inte oväntat så kör DN på och kallar det att jag kränker på Facebook – jag kan bara skratta utmana yttrandefrihet i svåra frågor är en tuff gren i Sverige. Som jag alltid försöker nå fram med, ska kritik mot dåliga beteenden oavsett avsändare kunna kritiseras. Men DN står ju för de som lagt på locket som i sin tur lett fram till det läge vi har idag att lösa.” Lennart Matikainen

Etablissemanget har en hel del att förklara

Insikten har slagit mig på bröstet som en hård knytnäve. De senaste veckorna har en ilska vuxit fram inom mig. Jag har brutalt fått erfara hur media är i sitt förfarande med sanningen och verkligenheten. Jag har fått lära mig att agendasättande journalistik är stor i svensk etablerad media. Min erfarenhet har infunnit sig sedan jag började ringa samtal till etablissemanget för att ställa obekväma frågor i syfte att synliggöra dem. Läs mer om det medborgarinitiativet och folkrörelsen Granskning Sverige.

Jag ringer gärna till journalister och samtalar om deras journalistik och vilken metod de använder sig av. Vill gärna inför dem själva samt till svenska folket synliggöra vilket klent underlag aktuella journalister har för att skriva det som deras artikel påstår. Jag arbetar själv med utredning i mitt yrke som socialsekreterare och många gånger när jag läser medias så kallade granskningar, så tänker jag i mitt stilla sinne, vart är underlaget för bedömningen? Om jag hade haft lika klent underlag i mina bedömningar vid utredning så tror jag ingen hade velat anställa mig. Förutom då om det inte finns en anledning att styra mig och få mig fatta beslut som har en agenda.

76% av de anställda vid public service (som opartiskt ska  skildra sanningen) tycker att fri invandring är positivt.

Så är det med etablerad media, de har en agenda där invandringens konsekvenser inte ska komma upp till ytan, för alla ska vara glad och lyckliga i Sverige och likt en diktatur ska alla utgår från värdegrunden “Allas lika värde”. Om etablissemanget inte tror att du följer värdegrunden så ska du uteslutas och helst inte få ha ett arbete i Sverige 2016. Etablissemanget vurmar för demokrati säger de men vill inte ha fri yttrande- och åsiktsbildning, utan bara de korrekta åsikterna ska inrymmas i samhället. Så här går det när media, den tredje statsmakten, består av människor som sympatiserar med MP +V är hela 70%, dvs 70% av de anställda är extremt vänsterideologiska.

12512027_10153343882173907_767017811_n

Om vi till det lägger C, som har en lika extrem invandringspositiv åsikt. 70% +6%, så är det inte så konstigt att det ser ut så här och att det är ett demokratiskt problem. 76% av de anställda vid public service (som ska opartiskt skildra sanningen) tycker att fri invandring, utan några som helst gränser, är positivt. Detta är katastrof (lägg till +13%, S, som var positiva fram tills systemet inte höll längre), 89% var positiva till obegränsad fri invandring fram tills sammanbrottet. Det är katastrof för journalistiken/opartiskheten att 89% av de anställda inom publicservice är extrema i sin invandringsiver, inte konstigt alls att de driver sin agenda. Jag tror inte att media lyckas förhålla sig objektiva eller sakliga. Media bör därför granskas om och om igen.

 

Granskning Sverige synliggöra etablissemanget

Jag är på min fritid verksam via Granskning Sverige som ringer upp etablissemanget för att få dem att svara på obekväma frågor. Mitt syfte med att jag ringer är inte att förvanska eller förvrida någonting, mitt syfte är att synliggöra dem som har makten och hur de missbrukar den i eget syfte. Sen får den som lyssnar göra sin egen bedömning av det som framkommer i mina samtal. Dock har jag ett syfte att synliggöra det som inte är bra för oss i Sverige. Därav för jag en opinion mot den ansvarslösa invandringspolitiken som jag tycker är ett hot mot den svenska välfärden och vår demokrati. Jag har aldrig likt media hemlighållit mitt opinionsarbete.

Har media den tredje statsmakten en hemlig agenda?

Det står för mig klart att etablissemanget gör allt för att mörklägga sanningar om invandringen och hur den har påverkat Sverige till det negativa, det är inget media vill verka för att det ska synliggöras. Sanningen är inte etablissemangets bästa vän. Men jag tror verkligen på att sanningen ska göra oss fria.

Media publicerar kontinuerligt artiklar som påstår att Sverige tjänar, ibland så mkt som 900 miljarder, på invandringen och att dödligt våld minskar. Utifrån att det inte finns något som talar för att deras artiklar speglar sanningen, varken våldsbrott eller mord har under 2015 minskat. Invandrare har inte sen 80-talet förvärvsarbetat i tillräckligt stor utsträckning för att täcka gruppens egna kostnader i samhället. Landet sverige betalar gemensamt underskottet, det enda ekonomiskt positiva med invandringen är att vi blir fler, det innebär att BNP/tillväxten ökar. Tyvärr sker det i samspel med en ökad statlig skuldsättning, räknat i rena kronor. Vissa journalister drar dock nytta av att BNP ökar, då kan de sätta statskulden i relation till den ökningen och på så sätt felaktigt påstå att statskulden inte alls ökar, ifall vi jämför den med BNP. Detta är bedräglig journalistik, det har inget med sanning och fakta att göra. DN är även de med på spåret att mörklägga obekväma sanningar och vill gärna få oss tro, att det dödliga våldet minskar, se artikel från augusti 2015 här. Någon borde ringa aktuell agendasättande journalist, Stefan Lisinski och fråga vad han anser idag mars 2016, efter polisens rapportering om att det dödliga våldet ökat med 26 procent i Sverige.

Alternativmedia har under långt tid rapporterat om ökat våld, hot, mord, dråp, våldtäkter och gruppvåldtäkter men traditionell media väljer att publicera att våldsbrott minskar, de är inte verklighetsförankrade. Enligt mig har media en agenda och den agendan är att vara invandringspositiv, inget fel i det. Dock publicerar traditionell media uppenbara lögner och så fort de lögnerna ifrågasätts, så ger sig de traditionella medierna på åsiktsmotståndaren och påstår att de skulle vara rasister/främlingsfientliga. Däri ligger dubbelmoralen, var gärna invandringspositiva men var det sakligt och sluta “smutskasta och demonisera” med rasist/fascist och nazistkortet så fort någon påtalar att det pågår en ansvarslös invandringspolitik. Nu vet vi att det dödliga våldet ökar i Sverige och att alternativ media gjort sitt arbete korrekt, genom att skildra verkligheten utan att ta hänsyn till vart man kommer ifrån. Läs mer om den rapporteringen här.

Media med sin agendasättande journalistik är i full aktion med att göra Sverige mindre främlingsfientlig (de har en vanföreställning att i Sverige ökar rasismen och främlingsfientligheten) genom att skriva en artikel om hur det dödliga våldet minskar men alternativ media har under lång tid rapporterat om hur våldet på olika sätt ökar. Då det ökade våldet har ställts i relation till invandringen så har alternativ media utav etablissemanget utpekats som hatsajter som inte följer värdegrunden “Allas lika värde”. Det anses inte vara rumsrent att man läser och kommenterar på till exempel Avpixlat, då kan man riskera att få sparken från sitt arbete, eftersom man inte följer den så kallade värdegrunden. Lyssna på samtalet nedan som jag hade med ett bussföretag där en person riskerade bli sparkad för att ha kommenterat på Avpixlat: