Det är dags nu Mona Sahlin att du kliver ur politiken och lämnar det svenska folket ifred.

Mycket bra JO anmälan och helt korrekt. Mona Sahlin gjorde ett oerhört övertramp i sin debattartikel mot det svenska folket som inte hade nått att göra med hennes uppdrag som samordnare mot våldsbejakande extremism. Dock tror jag inte det är Mona Sahlin som skrivit aktuell debattartikel, utan författaren är med största sannolikhet Expo men Mona skrev under med sin tjänstetitel. Oavsett så har missbrukat sin maktposition.

Mona Sahlin kallar deltagarna på Folkets demonstration för demokratihatare. Men det verkar mer vara Mona Sahlin som är antidemokratisk. Hon skriver en debattartikel där hon smutskastar svenska folket som ondskefulla rasister. Därefter ringer jag till hennes stab för att få svar på speciellt en fråga: vad har Mona för källa på t.ex. sitt påstående att deltagarna på Folkets demonstration är fega, våldsbejakande uslingar? Monas stab hänvisar mig till att föra debatten i det offentliga rummet via Expressen. Mona svarar inte på mina frågor om sin debattartikel och Expressen tar inte in vårt motsvar till Mona.

Här kan du lyssna på första samtalet med hennes närmaste anställd som kan om han vill tillåta mig prata med Mona Sahlin. De frågor jag ringer samt maila Mona Sahlin om är följande:

1. Du benämner en fredlig laglig demonstration som att det handlade om en samling människor som har till syfte att skrämmas, hota samt utöva våld mot människor med invandrarbakgrund. Fråga: Vart har du fått den informationen ifrån? Är det din åsikt eller fakta? Vad har du för källa på ditt påstående.

2. Du beskriver att folkets demonstration är ideologiskt drivna extremister. Fråga: Vad menar du med det och vad har du för källa på ditt påstående eller är det endast din åsikt?

3. Är det du eller Expo som skrivit aktuell debattartikel?

4. Vad handlade folkets demonstration om, vet du dess syfte?

5. Kommer du bemöda dig att prata med dem som startat folkets demonstration och be om ursäkt för att du kallade dem för nazister, demokratihatare och uslingar?

6. Tror du att pensionärer som deltog på demonstrationen gjorde detta utifrån ideologi eller för en bättre välfärd?

7. Vänsterextrema var vid Folkets demonstration med syfte att störa en laglig demonstration. Vad anser du om det?

8. Vad har du för källa till följande påståenden om Folkets demonstration som framkommer i din debattartikel:

– att folkets demonstration inte är någon invandringskritisk opinion, inte är någon regeringskritisk grupp
– inte är män som vill försvara kvinnor
– att Folkets demonstration är våldsbejakande, våldsanvändande extrema högergrupper
– har våldsam hatfylld retorik
– att Folkets demonstration är fega uslingar som gillar våld och hatar demokrati
– att Folkets demonstrations deltagare är nazister

9. Är din debattartikel endast dina åsikter eller är det fakta som du kan belägga med källa?

10. Vad tror du svenska folket känner när du kallar dem för ideologiskt drivna extremister, nazister, våldsbejakande och som hatar demokrati? folk som hela sitt liv bidragit till att bygga upp Sverige. Detta folk som gjort det möjligt för dig att vara yrkespolitiker hela ditt liv utan ett vanligt arbete, vad tror du de tänker efter hur du demoniserade dem i din debattartikel?

11. Står du fast vid att Folkets demonstration är en samling ideologiskt drivna, våldsbejakande och demokrati hatande grupp människor?

12. Hur avgör du att det var en nazistisk demonstration?

13. Är det viktigt att alla åsikter ska få komma till tals? eller finns det åsikter som inte får lyftas?

14. Är man en ondskefull rasist för att man värna om svenska folket välfärd?

15. Finns det ett svenskt folk?

16. om du skriver en debattartikel, är du då öppen för att ta en debatt om det ämne du tar upp i din debatt artikel?

17. Om du inte vill ta en debatt så är det väl snarare en propaganda artikel?

18. Jag är med i ett medborgarinitiativ som heter Granskning Sverige där vi ställer obekväma frågor till etablissemanget,är jag högerextrem, nazist, våldsbejakande, eller vad klassar du mig som?

Här är samtal nr 2 och inte heller där lämnades några svar på de frågor jag ställer till Mona Sahlin gällande aktuell debattartikel.