Långsiktig hållbar ekonomi är ett minne blott och värre lär det bli. Via den statliga rapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser framgår det som jag påstår om vi går mot ekonomisk kollaps i Sverige.

Alla borde läsa den statliga SOU rapporten 2015:95 . Där framgår följande: att om vi fortsätter som vi alltid gjort kommer vi ha ekonomiskt underskott i statskassan t.o.m. 2040. För att undvika detta måste sysselsättningsgraden öka bland invandrare med 10 procentenheter. Även pensionsåldern i första skedet måste höjas med två år. Så du och jag som arbetar nu kommer inte kunna gå i pension vid 65 års ålder.

Detta kan vi tacka våra politiker för. Det är dags att avsätta Socialdemokraterna nu en gång för alla.