Det finns inget hatbrott i samband med IKEA-morden 10 augusti 2015, framgår via Motargument. Hur vet skribenten på Motargument, att mördaren på IKEA inte drevs av hat mot västerlänningar, i detta fallet svenskar? Menar skribenten, att mördaren i brist på empati för svenskar genomförde dessa mord utan att hat var inblandat? Här får läsaren själv avgöra. Det som tydligt framkommit är att mördaren siktat in sig på att mörda svenskar och inte någon av sina egna landsmän, mördaren ville ha så stor effekt som möjligt med de mord han genomförde. Det är väl bara en tillfällighet att mördaren inte dödade fler svenska människor.

Jag är övertygad om att det låg både hat och hämnd som motiv till IKEA-morden och borde stämplas som hatbrott mot svenskar.

Det finns en massiv kritik mot statsministern i form av att han inte besökte IKEA vid morden, men att han direkt åkte till Trollhättan. Här menar skribenten i Motargument, att det visst uppmärksammades av regeringen då Mikael Damberg besöket IKEA några dagar efter. Ja, Damberg var där 150814 och ville inte ha någon medial uppmärksamhet vid besöket, se mer här. Via samtal med en av Löfvens pressekreterare så framkom tydligt, att statsministern åker på det han anser är angeläget. Utav det vet vi då att IKEA-morden inte var av betydelse för honom, eftersom han inte var där. Du kan lyssna på samtalet nedan:

I media uppmärksammades IKEA-morden som att offren var vid fel plats vid fel tid. Hoppas inte jag är på fel plats vid fel tid nästa gång jag är ute och att jag stöter på någon som vill mörda mig för att jag är svensk. För fel tid och fel plats verkar ju vara mekanismen till att bli utsatt för mord.

Jag anser att det är ingen skillnad i morden mellan IKEA och Trollhättan. Dock gör vår statsminister Löfven skillnad, då han inte ger samma uppmärksamhet i dessa fall. Jag finner det mycket uppseendeväckande, att statsministern kan gå ut och fördöma en moskébrand som inte orsakades av rasister som alla tog för givet var grunden till branden. Löfven fördömde ett rasistdåd som inte existerade och polisens utredning kunde man konstatera att inget brott begåtts, utan att det var barns lek som låg till grund för branden, se mer här. Utöver detta har Löfven även fördömt nätmobbingen mot artisten Zara Larsson som anses vara en antirasist.

Via SvD står att läsa nedan citat från Lövfen som fördömer moskédåd. Jag undrar var det så svårt att ta avstånd från IKEA-morden?

”Stefan Löfven fördömer å det skarpaste det som hänt.

– Det viktigaste nu är att alla tar avstånd från det här. Jag vill samtidigt berömma dem som varit ute och gett de drabbade sitt stöd. I Sverige ska ingen behöva vara rädd när man utövar sin religion, säger Löfven”

Den enda anledningen som jag ser det till att Löfven inte vill att någon uppmärksamhet ska falla på IKEA-morden, är att Löfven inte vill att någon skuld ska falla på invandringen och den rådande normen, att invandringen är endast av godo. Dock om någonting kan kopplas till att vara ett rasistdåd, då kan vi lita på att Löfven är där och fördömer om förövaren är svensk såklart. För övrigt verkar det som så, att svenskar inte kan bli utsatta för rasistdåd, för när uppmärksammas rasistdåd på svenskar?

Motargument tar upp en viktigt sak gällande de mord som skett på svenskar tidigare, då skribenten ställer sig  frågande och undrar varför har vi inte tidigare yttrat oss. Ja, som svar på det så kan man väl enkelt konstatera, att vi varit alltför fogliga och underkasta oss. Vi borde verkligen belysa alla de brott som sker mot oss svenskar och då synliggöra det hat som finns mot oss svenskar.

Skillnaden består heller inte endast i statsministerns närvaro. Utan vi ser även skillnad i uppslutning i Trollhättan gällande manifestationer, närvaro, blommor, allmänt fördömande i tv-studios, nyhetsprogram, analyser om motiv. Kan detta ha nått att göra med aktuell värdegrund som politiker och media har skapat? Denna värdegrund där man fostrar svenska folket till att se invandringen som berikande, spännande och som nått vi inte klarar oss utan? Vi har ett bra exempel på det när Mona Sahlin uttalar sig som så, att det är den vita majoriteten som är problemet. Hon säger vidare att den vita normen är ett problem även inom hennes egna parti.  Löfven säger i klippet att det ska vara mer människor som kommer utanför Europa som ska styra landet.

Vi ska således förtrycka oss själva, och den som har nått kritiskt att säga om invandringen blir stämplad som rasist. Det verkar inte bättre än att den med utländsk härkomst är hårdare drabbad, än en svensk i samma situation så som vi ser IKEA VS Trollhättan. Det verkar anses vara värre om förövaren är svensk än om denne har invandrarbakgrund. Kan det vara som så, att om man fördömer och belyser invandrares kriminalitet och brott, så riskerar det att skapa fel värdering som inte är i samklang med rådande värdering, där invandraren ska ses som god och utan nån som helst vilja till att begå brott? Denna värdering att endast se invandraren som god, skapar olika behandlingar och engagemang utefter förövaren och offrets grupptillhörighet. Det verkar som så att Löfven inte ansåg att morden på IKEA var av den dignitet, att det var värt att fördöma.

Löfven har även uttalat att ingen ska vara rädd för att utöva sin religion i Sverige. Han har noll gånger fördömt muslimernas hat och hot mot judarna i Malmö. Han har icke med ett ord stått upp för de kristna flyktingarna som hotas på boenden i Sverige. Vissa blir så skrämda att de inte kan bo kvar! Så han borde nog ställa upp för alla religioner och inte bara en.

Trots att han befann sig i Västerås när dessa mord skedde, så kunde inte Löfven beklaga det som hänt. Vi vet ju svaret på frågan gällande hans frånvaro vid morden på IKEA, då hans pressekreterare sagt att Löfven åker endast på sånt som anses vara angeläget. Löfven är snabbt framme och fördömer nätmobbing mot en känd artist då det uppenbart för honom faller inom det som är angeläget. Kan det ha att göra med att artisten Zara Larsson gör starka antirasistiska uttalanden och då är Löfven snabbt framme. Han borde skämmas.