Godhetsapostel-syndromets fasansfulla degenerativa nedbrytande process kommer att klargöras i detta blogginlägg. Fick inspiration av de som smittats att förklara vad de drabbats av, men jag kan ju inte hänvisa till några läkarkunskaper, bara min observation. Allvarliga saker den här sjukan, kan ödelägga länder och dess befolkning.

12036979_938565326189559_1212139764006110843_n

Begreppet “allas lika värde” är faktiskt förenat med livsfara för dig och din familj,  då det syftar till att anpassa dig till att i framtiden vara i minoritet i ditt eget land. Med konsekvenser vi endast kan spekulera om. Det som även är mycket märkligt är att “allas lika värde” inte kommer från FN som regering och media säger, utan det är fel översatt. Ordet som översattes var “dignity” och det vet vi ju alla inte betyder värde utan värdighet.

Om du finner dig själv med att applicera begreppet “alls lika värde” i varje debatt, varje mening och varje situation då kan du ha smittats av godhetsapostel-syndromet. Vilket kännetecknas av att du blir helt uppfylld av din egen godhetsgloria. Till omvärlden presenterar du dig själv som om den gode och den andre som den onde. Den som smittats av detta godhetssyndrom delar alltså upp världen i att vara endast svart eller vit, så som god eller ond. Du  har inga gränser för hur omvärldens flyktingströmmar ska få härbärgera i ditt liv. Du anser att alla ska få komma hit och ta del av vår välfärd och du ser mer än gärna varje invandrare som något som inte har ansvar för sitt eget liv, ditt omhändertagande blir stort men väldigt kortvarit. Du står för fri invandring men självklart ska det bekostas genom andras pengar. Din mission för en bättre värld vill du andra ska genomföra och bekosta medans du själv gör minsta lilla ansträngning. Du ser inte att du ytterst drabbats av en grandios narcissistisk läggning som yttrar sig i godhetsapostel-syndromet. Du förhärligar dig själv så till det yttersta, att du blir helt salig och upprymd av din egen spegelbild.

När man drabbats av godhetssyndromet så är tankeförmåga ytterst begränsad, då man helt enkelt inte kan se konsekvenser eller göra riskanalyser. Utan man har ett tunnelseende där varje invandrare har en gloria runt sitt huvud och kommer inte till Sverige med tvivelaktiga avsikter. Alla invandrare är alltså goda helgon som ska mötas på tågstationen vid ankomst med te och kaffe. Sen att 90 procent av de som invandrar inte kan styrka sin identitet, är inte alls fel och naivt att tro på. Utan har man godhetssyndromet så är naiviteten och tankeförmågans begränsning ett faktum.

När du lider av godhetsapostel-syndromet så påbörjas en degenerativ nerbrytning av hjärnan i tre steg. Vilket innebär att man först kopplar bort vissa delar av hjärnan, därefter dör cellerna och organet hjärnan upphör helt att fungera.

Första steget vid godhetsapostel-syndromet lyckas hjärnan vid kommunikation endast åstadkomma att upprepa mantrat om “allas lika värde” och att SD har en annan människosyn. Ett typiskt tecken är att vid en sakdebatt, går det inte att vara saklig med den som drabbats av godhetsapostel-syndromet. Utan den som är drabbad är helt oförmögen att lyssna på kritik samt vara saklig. Det går inte att begära från den smittade att vara saklig, hjärnan har degenererat sig till ett det lägre stadiet i tankeförmåga. Här nedan har jag ett bra klassiskt exempel som påvisar att sjukdomen först började hos politikerna och var de fick denna smittsamma sjukdom ifrån kommer jag spekulera om i nästa blogginlägg. Jag har dock kunnat påvisa att det handlar om kommunism och socialism som är grunden till hjärnans förfall.

Sen i andra stadiet blir det lite mer allvarligt då man nu börjar anse, att alla som kommer till Sverige ska få permanent uppehållstillstånd och Sverige ska ha en fri okontrollerad invandring. Den sjuke i godhetsapostel-syndromet kan inte i detta stadiet göra en analys som utgår ifrån de ekonomiska resursers som finns till förfogande. Man anser i stadiet två, att andras pengar kan man bruka hur som helst och räcker det inte så lånar vi pengar till den obegränsade invandringen. En självklarhet för den godhetssjuke är att alla i hela världen ska komma till Sverige och ta del av vår välfärd och generösa trygghetssystemet. Andra stadiet är så farligt för nu har man slutat tänka på Sveriges välfärd och ekonomi. Hur mycket än omvärlden och verkligheten trycker på, så klarar inte den som har drabbats av godhetsapostel-syndromet av att göra en konsekvensanalys med ett innehåll av flera perspektiv.

Man tror i andra stadiet att Sveriges ekonomi är obegränsad, samt anser man att varje skattebetalare ska hålla tyst och hålla med när deras pengar matas ut i ett gigantiskt slukhål som aldrig kan mättas.

Riktigt läskigt stadiet nr två men stadiet tre i syndromet är bortom all förnuft och rättvisa.

I stadiet del tre i godhetssyndromet, så är man nu beredd att offra sina barns framtid utan någon eftertanke samt låta ett befolkningsutbyte ske där det helst ska ha skett igår, då man anser att det är fult att vara svensk. Våra svenska  traditioner och värderingar måste utbytas omedelbart i sann anda av allas lika värde. Här har nu hjärnan helt degenererat och det återstår inget förnuft eller realism.

Så detta med att tro blint på “allas lika värde” begreppet är en fälla till att du ska förinta dig själv och processen börjar med godhetsapostel-syndromet. Dock är själva mekanismen att man tror på att alla har lika värde och därigenom så har alla rätt till Sveriges trygghetssystem. Kom ihåg att smittan börjar med att man inte kan ta avstånd från kommunismen.

Bilderna är satirbilder från koling.

 

11143458_939511749428250_565376963016276692_n