Sedan jag började med att vara aktiv inom SD så har jag inte sett maken till politiskt förföljelse. Såklart det är mycket värre i andra länder där man kan dödas för sina politiska åsikter. I Sverige förföljer vi bara våra politiska motståndare genom att försöka utesluta dem från deltagande i arbetslivet med mera. Många människor jag pratar med vill bli aktiva inom SD men de vågar inte. Det verkar vara svårt för människor att kunna vara balanserade och toleranta mot andras åsikter. Det verkar som om endast de förhärskande åsikterna ska tolereras i det offentliga rummet och den som har en annan åsikt ska förtryckas på alla sätt. Vissa människor verkar inte kunna förhålla sig på ett korrekt demokratiskt sätt eller ha demokrati som grund.  Vår grundläggande rättighet att få uttrycka åsikter, vill en del människor motverka, och helst då genom att den person som har en annan åsikt ska misskrediteras på alla möjliga sätt.

Nu har jag åter fått en anmälan till mitt arbete som handlar om den rasist anmälaren anser jag är. Anmälaren anser att det inte är förenligt med mitt arbete som socialsekreterare att vara rasist och möta människor som invandrar. Detta är nu tredje anmälan inom ett par månader som handlar om samma sak.

För att klargöra något av betydande vikt i ett samhälle som ska vara civiliserat och rättssäkert. Det går faktiskt att vara aktiv inom Sverigedemokraterna, arbeta som socialsekreterare och träffa invandrare och ändå vilja deras bästa. Jag skulle inte göra någon skillnad på någon som kommer för att göra ansökan om försörjningsstöd. Jag accepterar våran grundlag och de lagar/etiska perspektiv som finns inom socialt arbete. Jag sitter inte på mitt arbete och bedriver en egen agenda för att sabotera eller bemöta invandrare negativt.  Jag vill att varenda än av de som invandrar till Sverige ska få arbete, bostad och en dräglig tillvaro där basbehoven uppfylls. Men jag vill även att de som invandrar ska assimilera sig till våra demokratiska värderingar och vår inställning till frihet. Inget konstigt med det, anser jag.

Ytterligare förtydligande, mitt intresse inom Sverigedemokraterna handlar om att ha ett solidariskt perspektiv både mot oss som bor här i Sverige, men även mot alla dem som inte har råd att betala en smugglare för att ta sig till ett välfärdsland. De som inte har råd att ta sig till Sverige är flertalet mer än dem som har råd, och många blir kvar i flyktingläger där förnödenheter saknas. Vi får rapporterat via media att det saknas pengar till dessa som är i närområdena. De flesta börjar även inse, att vill vi verkligen göra bäst nytta, utan att sänka Sverige i ett ekonomiskt slukhål, så gör våra pengar bäst effekt om vi hjälper i närområdena.

Jag är tvivlande till att det är de mest nödställda som kommer till Sverige. Jag vill hjälpa så stort antal som möjligt med de pengar vi avsätter. Jag vill inte att en enda människa ska behöva svälta ihjäl eller bli dödad i krig. Men för att uppfylla de visionerna, så tror jag inte vi gör det bäst genom att ta hit alla. Utan bäst och mest nytta gör vi genom att ha fokus på att stoppa kriget och rikta insatserna till de närområden där nöden är som störst. Vi får heller inte glömma att alla länder skulle behöva ha en välfärd för sina medborgare och det är inte Sveriges uppgift allén att erbjuda detta.

Jag är även emot en islamisering av Sverige och vill inte att vi implementerar islamska värderingar eller livsstil i Sverige. Utan jag håller med nedan person som framgår i bilden som upplevt islam på nära håll, och hon har tagit ställning. Jag får ofta höra motkritik mot min inställning mot islam i form av att kristna vill även de döda och liknar muslimer. Jag känner ingen fara från kristna människor, då de inte vill förhindra mina demokratiska rättigheter eller ser några problem med att jag inte är kristen. Islamister vill skapa ett världsherravälde och det är bara att skåda i världen hur de tex dödar kristna och otrogna. De som konverterar från islam samt intar en kritiskt inställning lever ofta under dödshot. Om man utövar sin demokratiska rätt att yttra sig kritiskt mot islam så kan man även då bli utsatt, och Lars Vilks är ett exempel av många på detta.

För att jag intar denna hållning emot islam betyder det inte att jag dömer alla muslimer som att de är potentiella mördare som vill mörda mig.

Dock anser jag att koranen och profeten Mohammed inte är värda att efterföljas, och den muslim som inte vill göra detta är ju ingen muslim. Så jag ställer mig frågan finns det moderata muslimer och hur är de verksamma, vart finns de och hur planerar de att förändra islam så att inte deras “fredens religion” fortsätter att kapas av psykopatiska mördare? Dessa moderata muslimer hur ställer de sig till profeten Mohammed? Den muslim som till mig på fullaste allvar säger, att profeten Mohammed var en psykopatisk figur som utsatte barn för sexuella övergrepp och är inte värd att efterliknas på nått sätt, då börjar jag tror på att Islam är “fredens religion”. Tills dess behåller jag min inställning och följer de demokratiska reglerna. På inga sätt skulle jag låta min inställning till de invandrare som kommer med flyktingströmmarna eller hållning emot islam, påverka mitt professionella bemötande till den som kommer och ansöker om försörjningsstöd. Skulle inte heller ha några särlagar för muslimer eller invandrare. Utan de har rätt att ansöka som alla människor har och mitt uppdrag på mitt arbete är att behandla alla lika inför lagen. Detta är inget jag har svårt med då jag inte är rasist som gör skillnad på hudfärg eller DNA. Min bedömning av dig som människa är utefter dina handlingar.

 

11140110_10153122354143247_8989873346617489474_n