Det finns människor i vårt land som lever under hemlösa förhållande där eget bostad är drömmen. Kanske har de haft eget boende sedan tidigare och inte lyckats att bevara den. Det finns flera skäl till varför människor mister eller inte fått boende. En stor grupp som är hemlösa är de som har en dubbeldiagnos i form av både psykisk ohälsa samt missbruk. Kanske man inte har någon familj man kan husera hos, eller så kanske man har skulder som gör att en eventuell hyresvärd inte vill hyra ut. Skälen till att man inte har bostad är många.

Enligt Socialstyrelsen hade vi en bostadslöshet i Sverige 2011 med 34.000 människor.

 “Under en vecka i maj 2011 rapporterades omkring 34 000 personer in som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Det framkommer i den senaste nationella mätningen av hemlöshet i Sverige.” Socialstyrelsen

Bostadsministern Kaplan som nu varit minister sedan valet 2014. Vad har han gjort för att förbättra situationen gällande bristen på bostäder? Har vi sett någon handlingskraft eller förståelse för människors boende behov från honom?

Så här framställer han sig själv via Regeringskansliet där han är Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister på Näringsdepartementet. Jag kan inte ta honom på allvar, då jag inte för ett ögonblick tror att han har den förståelse och insikt som krävs för att ta hand om landets boendesituation.

“Min målsättning är att säkerställa ett långsiktigt hållbart byggande och utveckla vår roll som världsledande it-nation. Genom handlingskraft, dialog och samarbete är jag övertygad om att vi tillsammans kan bygga Sverige starkare.” Mehmet Kaplan

Det väller nu in människor till Sverige som ansöker om asyl, med största sannolikhet kommer dessa asylsökande få stanna. Då de flesta av dem säger, att de är från Syrien och då behöver de inte styrka sin identitet för att få permanent uppehållstillstånd.

I Varberg har man 10 års väntetid på en bostad och hur det ser ut i resten av Sverige kan vi bara ana.

Det är inget kul att jobba som socialsekreterare när man inte numera kan hjälpa människor att hitta en bostad.

Jag vet hur det känns att vara bostadslös, där man måste förlita sig på vänner och tillfälliga bekanta för att ha någonstans att sova. Jag var en av de unga människor som inte hade någon bostad under ett år i mitt liv samt väldigt osäker boendesituation i flera år i mitt liv. Under den tid jag var helt bostadslös, så hade jag inga missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Utan hade jobb i hemtjänsten på heltid. De ägodelar jag hade, fick plats i en ishockeybag som jag bar runt på till alla mina tillfälliga boenden. Ibland hittad jag ingenstans att husera och då blev det att sitta bredvid ett element i nån öppen trappuppgång.

Jag vet hur utsatt man är som kvinna när man är bostadslös, man kan lätt bli ett öppet byte för den som vill utnyttja personen. Min tid var som tur väldigt kort och jag blev inte utsatt på några sätt då jag fort tog mig ifrån riskfyllda situationer.

Det som jag många gånger har tänkt på var, varför fick jag inget boende trots att jag hade arbete? Vet att min ungdom spelade roll då jag pratade med en uthyrare som sade till mig att återkomma när jag fyllt 20 år.

Min egen erfarenhet av att inte ha något eget boende har präglat mig. Jag vet hur det är att inte kunna stänga dörren om sig, och inte ha någonstans att ta vägen för natten. Om ni bara visste vilken ångest och vånda en sådan situation väcker inom kroppen.

Jag sökte boende i Göteborgs kommun på den tiden och hade arbete. Ändock fick jag ingen bostad. Jag minns glädjen när bostadsföretaget äntligen gav mig min första lägenhet.

Jag har inga råd eller andra alternativ att ge personer som är bostadslösa. Jag säger bara tyvärr, jag kan inte hjälpa dig men du kan försöka ringa de privata hyresvärdarna samt stå i Skövdebostäders kö.

Hur många som bor i tillfälligt boende i Skövde har jag ingen aning om. Det jag förstått det som dock, är att många som kommer som nyanlända hamnar med släkt och vänner i deras bostäder och att de bor många på liten yta.

Jag tänker på barnen som kommer med dessa nyanlända vuxna. De har ingen chans att påverka sin situation till att få en egen bostad. Är inte alla människor längre i Sverige värda ett värdigt boende?

Ska  vi överge målet att alla ska ha egen bostad? Det verkar inte bättre för bostadsbyggandet kommer aldrig kunna komma ikapp behovet.

Läste på Facebook via Jan Sjunnesson, att med dagens invandring och kommande anhöriginvandring, så lär vi behöva ett nytt Göteborg varje år.

Det håller inte att vi har en ansvarslös invandringspolitik. Politikerna tar inte ansvar för hur alla de praktiska behoven ska lösas. Det är heller inte ansvarsfullt att låta människor få stanna, när de inte kunnat styrka sin identitet. Så många som 90% av dem som kommer ska enligt Migrationsverket inte kunna styrka sin identitet, läs mer via Thoralfs blogg.

Är det inte dags för en ny invandringspolitik samt bostadspolitik?

När politikerna inte befinner sig i verklighetens epicentrum så är de inte verklighetsförankrade. En politiker som inte förstår hur viktigt det är med ett eget boende, hör inte hemma i politiken.

Varje politiker i riksdagen borde omgående testa på att vara hemlös en vecka. En vecka räcker för att fatta hur vidrigt jobbigt det är och eventuellt göra dem lite ödmjuka.

Jag beklagar att nuvarande politiker inte förstår sig på att eget bostad är ett basalt behov och en mänsklig rättighet.

Hur många kommer få leva så som jag gjorde? Bara för att det inte finns en värdig bostadspolitik. Inte bara Löfven ska avgå, utan Kaplan borde lämna det sjuknade skeppet nu omgående. Vi inom SD kommer att få styra upp allting igen. Det kommer bli en tuff utmaning, för SD att lyfta Sverige men vad har vi för val?

Vi måste få folkets perspektiv på dagordningen igen. Den politiska eliten kan omgående ta ett vanligt arbete och börja prata med folket så de får ta del av verkligheten.

 

 

Bjuder på lite satirbilder från www.koling.nu som på ett ironiskt sätt beskriver vår bostadsminister. Skratt är läkande och ger kraft.

1908378_878480425531383_6260219855373024438_n 11402458_887600487952710_5963547062342245906_o