Den här texten nedan är omskriven något då jag efter att ha läst på mig mer om islam upptäckte att min text var skriven alldeles för generaliserade och att många människor inte förstod att jag skriver om totalitära tankar och idéer samt islamister. Mitt perspektiv i denna text är inte på den delen av islam som man kan härleda till sund och frisk, utan här har jag målet att beskriva det som jag ser med islam som jag vill kritisera. Jag ser inte islam endast som en religion, utan även som en ideologi vars mål har politiska syften där man vill ändra samhället efter dess sätt att leva till de regler som finns inom islam. Till exempel vill radikala och totalitära islamister ha sharialagar och hur är det kompatibelt med våra lagar i vårt land?

Radikal och totalitär islam

Det kan tyckas radikalt att skriva en rubrik som handlar om att inte vika undan för religionen islam. Det kanske till och med uppfattas som att man pekar ut ett folkslag. Varken muslimer  eller islam är nått enskilt folkslag. De som säger sig vara muslim kan vara från många olika länder och ursprung. Islam är alltså inget folkslag, utan en religion som jag uppfattar vara totalitär i sin utformning. Enligt min uppfattning har islam målet, att människan ska underkasta sig islam utan en tanke på vad som är rätt eller fel. Dessutom vill företrädare för islam frånta människan dess rätt att ha några egna tankar och värderingar. Islam vill att människan in i minsta lilla detalj ska sluta tänka själva och bara underkasta sig de regler som finns i islam, enligt min nuvarande förståelse men om det inte stämmer så kan givet den förändras.

Till islamska förespråkare så vill jag bara säga, jag tänker själv och ingen ska någonsin få mig att underkasta mig en religion. I en del länder där radikal och totalitär islam råder så är det förbjudet att lämna islam och avbilda profeten Muhammed är försatt med dödsstraff och skulle det bli liknade i Sverige, så är väl jag den förste till att halshuggas enligt islamska lagen om den utövas radiklat och islamistiskt. Jag kommer inte  konvertera eller underkasta mig värderingar eller lagar som står i direkt kontrast med vår frihet.  Om vi blir minoritet mot muslimer, vad kommer det att betyder när muslimer blivit fler i antal än oss i Sverige? Vad kommer det betyda om vi får ert radikalt och islamistisk parti i Sverige? Sverige som är ett land där islamister kan ha varit i Syrien och mördat men då det inte går att bevisa så undkommer islamisten straff och kan komma tillbaka till Sverige som om inget hänt.

Det vi bör ställa oss frågan är följande, när muslimer blir fler än oss i antal, hur kommer vårt lands befolkning att påverkas av detta. Vad kommer muslimerna på demokratisk väg kunna och vill genomföra och implementera i vårt samhälle ? Bara för att man ställer svåra och obehagliga frågor så blir man inte per automatik islamofob. Jag anser att vi måste ställa oss frågor så att inte utvecklingen blir som sådan att den minskar den frihet vi idag har.

Vi kan få en hint om detta om vi tittat på andra delar av världen som innan islam inte var radikala eller tvingade kvinnor att bära slöjor, hijab och burka. När kvinnan börjar att förtryckas då vet vi vad vi har att göra med.

Vem vågar undersöka den demografiska utbredningen av muslimer i Europa? Jag delade tidigare två länkar om demografin i Europa men då jag inte tycker den var tillförlitlig så har jag börjat kolla på demografi själv och ställt frågor till ett utredningsorgan. Men frågan återstår hur många muslimer finns i Europa, vad får det för konsekvenser och går dessa konsekvenser ihop med vår frihet och demokrati? Om det gör det så är väl det inga problem men om det inte gör detta då måste vi våga prata och ha dialog kring det.

När en religion är totalitär i sin utformning så styr den människors vardag och liv till minsta detalj. Islam med dess koran, hadither, sharialag tar ingen hänsyn till mänskliga rättigheter eller personliga åsikter och integritet. Min uppfattning är  att imamerna styr muslimers vardag och liv. Något annat är inte korrekt enligt islam då en muslim ska leva efter islams principer och lag. Finns otaliga youtubefilmer från imamer som berättar för muslimer vad som är korrekt sätt att leva enligt islam.

Profeten Mohammed som anses vara den man ska efterleva var en våldsam och mordisk människa. Han gifte sig även med ett barn och fullföljde äktenskapet när hon var 9 år. Är detta en människa värd att efterlikna? Jag har pratat med en moderat imam som jobbar på Kärnsjukhuset i Skövde. Han säger till mig att profeten Muhammed är felfri och ska efterföljas men givet förstår han att det inte går till “punkt och pricka”. Varför får inte någon kritisera profeten Muhammed och hans beteende, och säga att han var inte felfri och bör inte efterliknas till punkt och pricka? Samme imam på sjukhuset uppger även att inom islam är homosexualitet förbjudet och när jag frågar honom om det är nått som bör ändras inom islam så undrar han varför.  När en religion utpekar en mänsklig rättighet, så som att få älska och ha sexuellt umgänge med en person av samma kön som nått fel och förbjudet då tycker jag vi ska ifrågasätta detta samt är det inte dags att förändrs de delar av koranen mm som inte är förenligt med demokratiska rättigheter? Nej, just det koranen får ju inte ändras på nått sätt. Ska medeltida syn på människans frihet inte utmanas och ifrågasättas?

Den som säger sig vara en moderat muslim skulle jag vilja fråga, varför vill du ens tillhöra en religion där en stor del av dess efterföljare har profeten Mohammed som sin idol?

Varför vill du efterfölja en religion som i sin uppmaning säger att otrogna som inte följer islam ska dödas och att homosexualitet är förbjudet?

Varför vill du ens vara med i en sådan sekt? Finns det verkligen ingen annan form av religion som då är fredligare och mer human?

Om en religion blivit kidnappad av ett gäng psykopater, så förväntar jag mig att de så kallade moderata muslimerna åtgärdar problemet. Man brukar säga att de som är terrorister i islam och de som utför jihad bara är en liten del av den verkliga fredliga islam.

Men om det nu är så att det bara en liten del då är det väl inga problem för de moderata muslimerna att övermanna de få som vantolkat koranen på detta sättet?

Av någon outgrundlig anledning vill vänstern gå samma öde till mötes som den iranska vänstern gjorde efter 1979. Vänstern tror att de är bästa vänner med islamisterna. Vilket den iranska vänstern också trodde tills islamisterna dödade dem. Det kommer alltid att finnas invandrarröster, och många vänsterpartier kommer därför att fortsätta med strategin att säga vad de tror invandrarna vill höra för att få deras röster.” / Niall Fergusson historieprofessor.

Nej, statsminister Stefan Löfven det duger inte att sitta och bara tiga i denna situation som Sverige står inför, där vi invandras av muslimer vars syfte vi inte kan lita på och där vi inte vet hur många som tolkar koranen bokstavligt så som salafister och islamister. Här måste en riktig statsman och landsfader sätta upp gränser och beskydda sitt folk.

Det duger heller inte att du Stefan Löfven, sitter på din tron och föraktar folkets röst genom att skapa decemberöverenskommelsen för att utesluta SD från inflytande. Oavsett vad du tycker, så ska du styra ett land efter folkets röst och folket vill ge SD mer inflytande över den politiska eliten.

Du har gjort så många fel Stefan Löfven så att du borde omedelbart utlysa nyval och avgå. För folket måste få säga sitt och vi är cirka 2 miljoner som enligt nuvarande mätning röstar på SD. Vi ser vårt land övertas av värderingar och principer där invandrare verkar ha större rätt till vårt land än vad vi själva har. Jag ser gärna att Sverige har invandring men jag vill inte att vi bortser från kulturer, värderingar och religioner som inte är i samklang med vårt sätt att leva i form av demokrati och fred.

Stefan Löfven sluta mörklägga vad som pågår, det finns faktiskt internationell media som uppmärksammar “invasionen” till Europa och att de flesta vill till Sverige som har generöst bidragssystem. Det har även rapporterats att med flyktingströmmen finns terrorister och då undrar jag i mitt stilla sinne, har du någon beredskap för detta med det utökade hotet från terrorister?

Till media vill jag bara säga, snälla ryck upp er för folkets skull och din lön betalas delvis genom presstöd. Den mediala rapporteringen ska vara oberoende och opolitisk. Det är dock inte svårt att se hur media idag har övertagits av personliga värderingar och inte längre rapporterar sakligt.

Ni inom det mediala styr på ett vidrigt sätt genom att försöka få människor att ömma för era politiska åsikter. De som motsätter sig den mediala världsbild så som till exempel Julia Ceasare, blir då trakasserad och uthängd i media, trots att man skrivit under anonym pseudonym.  Media tar alltså reda på vem du är trots att du skrivit under anonymt namn, sedan  offentliggör de dig i media. Media vill smutskasta den som på något sätt motsätter sig medias förhärskande verklighetsbild. Skäms ni inte för vilka ni är?

Jag vill ha rätten att säga mitt om hur vårt land ska bevaras. Jag vill inte tillåta att invandras av muslimer med deras moskéer och totalitära islam. Jag säger nej till islam och att dem som försöker assimilera oss till deras religion och styre. Jag anser att det finns länder där muslimer med en totalitär syn på sin religion islam bättre kan assimilera sig och hitta sin plats med likasinnade.

Sverige ska inte assimilera islamistiska värderingar som en del av vårt samhälle och jag tror det finns många med mig som känner likadant. Vi vill skydda våra demokratiska principer och inte se landet sakta men säkert lägga sig platt fall på marken, för en religion som inte hör hemma i ett fredligt samhälle.