Vi ser hur Europa invaderas av människor som uppger att de är flyktingar men samtidigt slänger de sina identitetshandlingar. Vilket borde få vilken styrande regering som helst att ana oråd. Men inte den svenska regeringen istället ska vi svenskar foglig sitta stilla utan att yppa någon om svensk invandringspolitik.

Jag kan inte vara tyst när jag ser att vår trygghet hotas av människor som inte sätter de demokratiska principerna främst samt tar med sig sina konflikter till Sverige. På Sergels torg 150913 sammanstötte Kurder och Turkar men inte bara där utan även i andra europeiska länder händer samma sak.

Det som gör mig upprörd är att dessa människor tar med sig sin konflikt till Sverige. Vid minsta sådan tendens borde samhället svara kraftigt tillbaka och kanske t.o.m. frånta människor eventuellt medborgarskap. Det ska finnas krav i samband med att man får privilegiet att bli svensk medborgare och det är att man lämnar sina konflikter där det kommer ifrån.

Dock är det mest vidriga hotet från islamiseringen. Man kan se på youtubeklipp från England där det tydligt framgår att muslimer övertagit områden och inte har någon avsikt att assimilera sig i samhället. Istället är deras våta dröm att införa sharia som system, vilket inte är kompatibelt med demokratiska värderingar så som fri yttrande- och åsiktsfrihet.

Vem är så naiv och inte inser att exakt samma händer i Sverige.  Vi har flera “no to go zoner” där man tappat kontrollen och inte är det respekt för Sverige som råder där.

Den som i sitt sinnestillstånd inbillar sig att världen endast består av den goda helgon liknade invandraren, har nog klyvt verkligheten rejält och utesluter fakta, att det finns onda och goda människor i den här världen.

Jag anser mig ha rätt att få påtala detta ur ett skyddsperspektiv då jag med alla krafter vill skydda mina barns framtid. Hur kan ni som tycker att det är okej att bedriva denna invandringspolitik samt hälsar “welcome reefuges”, så helt ha tappat ert förnuft?

Det duger inte heller att ni kallar mig och likasinnade för rasister för att vi vill ha en annan invandringspolitik för Sverige. Det har inget med rasism att göra, utan vi vill skydda oss som ett av motiven.

Sen ni som tror att varje SD väljare skriker “ut med dom” i varje andetag, ni har så fel. Det som jag i möten med andra SD människor fått ta del av, är att vi älskar Sverige och det är vårt största fokus.

Det kommer bli värre, vi har tyvärr tappat kontrollen på vilka människor som befinner sig här och det skapar en stor säkerhetsrisk. Inte bara det kommer stå framför oss, utan haveriet med att ta hit människor som inte tänker assimilera sig genom arbete och utbildning, är högst verkligt.

Kravet på att assimileras i Sverige är inget orimligt krav, då jag är stolt över våra svenska värderingar och sätt att leva. Det är inget fel på vårt sätt att leva och forma ett samhälle. Utan tvärtom vi har kommit riktigt långt i den mänskliga utvecklingen, där vi med vårt välfärdssystem solidariskt tar hand om varandra. Det är värt att både bevara och begränsa tillträdet till.

Andra länder kan även de göra samma utveckling och det borde vara varje lands fokus, men nu vet vi ju att vi lever i en värld som tillsynes både verkar vara ett helvete och paradis.