NinaDrakfors

Politik

Månad: juni 2016

Moderat pressad av invandring

Kommunalrådet Patrick Åberg (M) i Östra Göingen, anser att hans kommun inte ska göra mer än vad kommunen mäktar med. Han uppger att Migrationsverket inte vill samarbeta, utan väljer att gå bakom ryggen på kommunen. Just nu har Östra Göinge tagit emot väldigt många och behöver ett tillfälligt stopp, enligt Patric.

I en debatt med Jomshof i Almedal 2015, så försvarade Patric massinvandringen som en stor tillgång samt att man måste se de oerhörda fördelarna. Men idag så säger samme moderat, att hans kommunen måste få stopp på invandringen för att mäkta med det man redan tagit emot.

Det var enkelt att vinna lättköpta poäng i en debatt med Jomshof som uppgav att naiviteten hos politikerna är stor. Det var enkelt i en debatt att frångå verklighetens konsekvenser. Sen när verkligheten knackade på dörren, så säger samme moderat att de inte mäktar med och att Migrationsverket går dem bakom ryggen. Se vidare här.

Undra hur verklighetsförankrat det är att påstå, att nuvarande invandring möjliggör skattesänkningar då kommunen får fler invånare? Då borde ju det moderata kommunalrådet vara oerhört positiv till, att det inte ska finnas begränsningar i inflödet av nyanlända?

Jag älskar mitt Sverige

Svenskarna är ett frihetsälskade folk!

Sverige har en lång ådra av att värna om mänskliga rättigheter och dess frihet. Det började en gång i tiden med Socialdemokraterna som kämpade för att vi skulle ha en välfärd och den trygghet den ger. Svenskarna var förtryckta och under välfärdsbyggets början ett förtryckt folk med dåliga boende- och arbetsförhållanden.

Långsamt byggdes Sveriges välfärd upp till ett humanare samhälle, där vi fick fri tillgång till sjukvård och skola. Ytterligare framgång är pensionssystemet och våra andra sociala försäkringar som finns för livets alla skeden.

Välfärden är av stor vikt för ett sammanhållet samhälle och bygger på att vi värna om vår gemensamma strävan att ta hand om varandra. Välfärden kräver ett skatteuttag för att finansiera dess verksamheter.

Problemet som i nuläget har uppstått är att välfärds inrättningarna bara slukar mer och mer skattemedel. När det inte är motiverat och skattemedel används i form av resursslöseri, då uppstår en ovilja till att betala skatt.

Varje politiskt styrande parti måste ha transparens med hur skattemedlen används och bruka dem med stor försiktighet, att använda skattemedlen som en ständigt flödande tillgång är inte god hushållning. Varje skattefinansierad verksamhet måste genomlysas och ständigt ha ett kritiskt öga riktat mot sig, så att inte verksamheten sväller och kräver skattemedel i större omfattning än vad som kan motiveras.

Med detta i beaktande blir det rimligt att ifrågasätta invandringskostnaderna utifrån både hur vi brukar dessa skattemedel på bästa sätt men även om det är rimligt, att anse att Sverige ska vara en humanitär stormakt som ska ta hand om allt och alla? För det innebär ju att allt och alla ska kunna ta del av våra skattemedel som är det vi avstår i lön.

Svenskarna är ett frihetsälskande folk som vill att mänskliga rättigheter ska råda. Vi vill ha ett generöst biståndsarbete. Dock är frågan om vi vill ha en invandringspolitik som slukar mer och mer miljarder, i form av att folk från andra delar av världen kommer hit för att ta del av vår välfärd och kan ses vara ekonomiska migranter?

Folkets goda vilja att vara generöst, får inte missbrukas till att allt och alla ska få ta del av våra skattemedel som en dag ska räcka till vår pension och sjukvård med mera. Politiker måste inse att andras pengar ska riktas väl och inte brukas som om de finns i överflöd för att därefter höja skatten så fort det fattats pengar.

Att ge bort sitt land är riktigt ondskefullt

received_10153759715913247

 

Det är inget fult eller ondskefullt att värna om sitt land.

Hur kommer det sig, att vi nu mer än någonsin värnar om vår svenska nation med dess grund och värderingar?

Jag har inte tidigare haft en tanke på vår nation så medvetet som jag har nu. Det har alltid funnits en stolthet över vårt sätt att leva. Där vi inte överger varandra när livets kriser tar vid. Vi har ett samhällskontrakt med varandra som innebär, att vi avstår stor del av vår lön för att ha en välfärd. Vi har byggt upp ett Sverige där ingen ska vara i nöd och stå ensam. Men även ett land som ger möjligheten, att utbildas med flera chanser och ta dig vidare i livet med egen kraft. Dock med din motivation och kraft. Kvinnor och barn är något vi särskilt månar om. Vi tillåter inte att barnen agas och jämlikheten mellan man och kvinna ses som naturligt.

Allt detta har för mig varit naturligt, då vi växt upp med ett sådant samförstånd oss emellan.

När jag var Socialdemokrat, så var det ovan inget onaturligt i mitt tänk. Jag tror inte någon Socialdemokrat idag ser det som att vi ska frångå dessa värderingar. Vad politikerna dock helt missat och låtsas som att det inte existerar, är hotet mot vår välfärd och mot vårt sätt att leva. Vi står inför underskott i finanserna t.o.m. 2040, enligt den statliga utredningen 2015:95. Vi har ett inflöde av människor som inte levt på med våra traditioner och värderingar. Vi ser detta manifestera sig på våra asylboenden med bråk och utsatthet för kvinnor. Vi ser det i den extrema formen av islam, tex salafisterna som är bokstavstrogna koranen och vill således ha sharialagar, som inte är kompatibelt med svensk lag.

När jag första gången såg Jimmie Åkesson och SD bära den svenska nationaldräkten till kyrkan för politikerna, så tänkte jag inget nämnvärt om det. Dock förvånade det mig att de blev så utsatta bara för att de bar denna svenska symbol. Idag förstår jag SD och dess strävan, att bevara vår nation så som vi byggt upp den.

Det glädjer mig att SD ökat medvetenheten om vårt arv med dess traditioner. Det glädjer mig att SD står upp för våra värderingar. SD vågar se de hot som finns mot vårt sätt att leva. Tänker då främst på vår fredlighet. Tänker på hur SD står upp för kvinnor genom att inte godta, att otryggheten sprider sig och riskerar få fäste.

Jag är stolt över, att vara andra generationens invandrare med mitt arv från mina finska föräldrar. Jag känner mig svensk fullt ut.

Idag vill jag hedra alla oss i Sverige som står upp för Sverige och att vi ska få bevara det landet vi byggt upp. Ett speciellt tack vill jag dock rikta till Jimmie Åkesson. Tack Jimmie Åkesson och SD för att ni tålmodigt och starkt aldrig har gett upp, trots all stigmatisering och smutskastning ni har fått stå ut med.

Tack gode gud, för att just jag får leva i ett sånt vackert land som Sverige och ha ett liv där vi gemensamt strävar efter, att aldrig ge vika för förtryck eller destruktivitet.

Det handlar om som Jimmie Åkesson sa i sitt senaste vårtal ” Det konstruktiva mot det destruktiva”, och den kampen får vi aldrig sluta bry oss om, oavsett i vilken form den kommer eller varifrån den härstammar.

Njut idag av vårt vackra Sverige. Känn stoltheten över att vara svensk.

Till er andra som inte värnar om ert land så vill jag vara säga, att det är riktigt ondskefullt att ge bort våra barns arv.

© 2019 NinaDrakfors

Tema av Anders NorenUpp ↑