NinaDrakfors

Politik

Månad: november 2015

Det ligger i min yrkesroll att rehabilitera IS-anhängare

Jag ringde Maria Vamling, på säpo för cirka en månad sedan. Hon instämmer, att det största säkerhetshotet mot Sverige idag är våldsbejakande islamister. Här kommer en kort summering.

Av samtalet framgår, att det florerar rykten, att flera hundra IS-anhängare sökt vård inom den svenska sjukvården för sina krigsskador. Säpo anser att det inte är så många som sökt vård men vet heller inte hur många, då det är svårt att identifiera detta.

När jag samtalade med henne hade flyktingströmmarna pågått i ett par veckor. Säpo kan  inte se att det gömmer sig IS-anhängare med i flyktingströmmen men menar även, att det är för tidigt för att uttala sig om detta.

Maria bekräftar, att ett säkerhetshot är alla dessa flyktingar som inte kan styrka sin identitet. Det finns även många flyktingar som kommer men som inte har för avsikt, att söka asyl i Sverige. Men avslutar med att säga, att så här har det alltid varit i Sverige, flyktingar har svårt att styrka sin identitet. De flesta som kommer är enligt Maria från Syrien, Irak, Eritrea samt ensamkommande från Afghanistan och Somalia.

Vidare berättar Maria, att det pågår en rekrytering av ungdomar till IS. Dock vet man inte hur stor och omfattande rekryteringen är.  Hon säger, att det inte är många som åkt men att det pratas om detta via nätet och man inspireras av varandra. Säpo följer utvecklingen. Dock beror allt på utvecklingen där nere. Om IS får stora framgångar då växer stödet, säger Maria.

Enligt Maria är det största uppdraget, att kommunerna ska jobba förebyggande och minska rekryteringen till IS. Insatser i skolan, anser hon vara viktigt. Största gruppen saknar inkomst och har ej godkända betyg i skolan, där ligger risken, säger Maria.

Utifrån att det från politiska grupperingar i samhället, gärna påtalas om hotet från nazister och fascister hela tiden som det ultimata hotet mot Sveriges befolkning, så frågar jag Maria, om IS-anhängare och högerextrema, är de lika stort hot?

Maria svarar, att den våldsbejakande högerextrema (kallas för vit makt) inte  är så starkt. Dessa grupper har alltid splittrats. Det är inre spänningar som gör att man aldrig blir stora och starka. Maria säger, att IS-anhängarna är farligare, då de har kopplingar till terroristorganisationer utomlands samt har starka ledare. Hon jämför det med, att Hitler inte lever, så de högerextrema har ingen stark ledare. Den våldsbejakande högern utgör därmed ingen fara för Sverige på det sätter, säger Maria. Autonoma vänster sidan har föräldrar med akademiker bakgrund, och är en annan kategori.

Gällande terrorhot mot Sverige, så finns det aktörer som har förmågan och möjligheten. Islamistisk extremism är hotet.

De som åker ner som IS-mördare och återvänder, kommer aldrig kunna bestraffas rättsligt. Bevisningen är så svår och omfattande, att det aldrig kommer kunna gå att bevisa, att en IS-mördare begått brott mot mänskligheten. Man kan inte göra en brottsplatsundersökning. Men där man kan hitta nått så ska de åtalas. Om det blir olagligt, att åka då blir bevisläget annat men inte så lätt, att bara förbjuda en sak då det för med sig konsekvenser, säger Maria.

Med största sannolikhet har dessa människor mördat ska dessa då rehabiliteras? Maria svarar, om man inte kan bevisa, att nån mördat då måste vi rehabilitera. Detta sker redan i våra fängelser, vad ska vi göra -slänga dem i en mörk håla,frågar Maria?  Hon fortsätter och säger, att så länge man inte är dömd är man fri.

Gällande att personal ska träffa återvändande sannolika mördare och våldtäktsmän, så säger Maria att vi ska inte överdriva riskerna med, att möta dessa människor och ser inga större hot mot personal som kommer möta dessa. Hon påtalar vidare, att man är tjänstemann och i den yrkesrollen måste man möta dessa människor i sitt yrke och behandla dem som vem som helst.

Jag anser, att ur ett rättsligt perspektiv får inte dessa människor de straff de ska ha. Maria svarar, att så är det i Sverige, alla får inte det straff de ska ha. Vi måste fortsätta behandla dessa människa som icke dömd. Rättvisan ska ha sin gång och människor ska inte göra egna bedömningar.  Vi följer vår lagstiftning och det är en bevisfråga, att påvisa vad personen gjorde där nere, och alla som åker ner har inte krigat eller mördat då de kanske inte fick vara med. Andra länder är det hårdare, där kan till exempel resandet inte vara tillåtet, säger Maria.

Jag som socialsekreterare kommer inte kunna acceptera, att jag ska i min yrkesroll ska  bedriva socialt arbete med en eventuell mördare och våldtäktsmän som har eller haft terroristanknytning. Om jag möter en sådan person, då kommer jag gå där och då från mitt jobb. Jag måste kunna stå för det jag gör i mitt liv och vara sann mot mig själv. Ingen yrkesroll kommer få mig, att frångå mina egna värderingar av vad som är riktigt och rätt.

När jag i samtalet försöker förklara ovan till Maria, så svarar hon, -du har väl mött andra som begått brott i Sverige? Jag försöker förklara för Maria, att man kan inte likställa en IS-mördare med ett brott i Sverige. Vad jag förstår så kommer vi aldrig kunna döma en eventuell IS-mördare för de brott denne gjort mot mänskligheten och det finner jag mer än  ynkligt.

Maria säger, att jag har en stor mission, att förhindra rekryteringen till IS. Nej, jag har inte den missionen eller önskan, att på nått sätt hjälpa människor som glorifierar, att åka till en terroristgrupp för att slakta andra människor.

Det som är tydligt är, att kommunerna har ett förebyggande uppdrag. Kommunerna ska förhindra rekryteringen till IS. Vart är kommunernas handlingsplaner? Vart är kommunernas stora insatser? Kolla med din kommun och fråga om de har skapat någon handlingsplan gentemot rekryteringen till IS.

 

 

 

 

SD politik för Sveriges välfärd!

Jan Tullberg, förklarar pedagogiskt varför det aldrig kan komma att bli en Sverigedemokratisk politik som sänker Sveriges välfärd. Oerhört viktigt information som framkommer som inte media rapporterar om. Media har fullt upp med att via deras löpsedel skriva om nageltrång och vad kändisar äter till frukost, istället för att hålla oss informerade om stora samhällsfrågor. 

Jag har gjort en djupintervju med Sveriges främste auktoritet på invandring och dess ekonomiska effekter, docent Jan Tullberg, författare till boken Låsningen. Tullberg tecknar en minst sagt dyster framtid för Sverige om vi låter Sveriges nuvarande så kallade ledning att fortsätta att inte hålla i rodret.

Sveriges riktning behöver förändras radikalt om vi skall undvika total kollaps.

 

 

Vill du stödja Granskning Sveriges fortsatta granskningar så kan du donera, gilla vår FB-sida eller dela våra inlägg.

Vill du donera se vidare på vår hemsida.

© 2019 NinaDrakfors

Tema av Anders NorenUpp ↑