NinaDrakfors

Politik

Månad: oktober 2015

Genom hot vill någon tysta Granskning Sveriges avslöjande reportage

Vi lever sannerligen i ett diktatur liknande klimat gällande att få uttrycka åsikter. Den som på minsta sätt antyder sig ha en kritisk reflektionsförmåga till etablissemangets härskarställning till sanningen, riskerar att få sitt privatliv uthängt av grävande journalister som de kallar sig.

Jag har under cirka en månad i egenskap av privatperson, börjat granska maktens folk, genom att göra ett vanligt enkelt telefonsamtal och ställa lite frågor.  Dessa samtal kan man ta del av via Granskning Sverige, vars koncept är att vara en folkrörelse som ringer och ställer frågor och därefter läggs dessa samtal ut via youtube, i all sin enkelhet. Frågorna kan vara av alla möjliga karaktär och är ofta väldigt obekväma för etablissemanget.

Jag gick med i Granskning Sverige, för jag tycker det är ytterst beklämmande hur vårt debattklimat har tystats ner i Sverige, där man inte får ha minsta antyda till att ha fel åsikter, för om man har det ska man genast smutskastat. Jag var ytterst medveten om att jag skulle få tvivelaktiga människor efter mig, då jag har valt att inte vara anonym. Jag vill vara tydlig med, att vi måste sluta vara rädda för att säga vad vi tycker. Jag kommer aldrig att tysta min röst oavsett hur mycket underliggande och subtila hot jag får.

Det kom ett samtal 151030 från en man som heter Erik Olsson och han presenterade sig vara från KIT, vilket är sponsrade av media koncernen Bonniers. Han ville veta mera om mitt engagemang i Granskning Sverige. Av samtalet framgick väldigt tydligt, att det var inget artighetssamtal som var syftet, läs reportage han gjort här.  Därefter idag 151031 kom en kommentar till mitt blogginlägg om Granskning Sverige. Vilket man tydligt kan utröna dess syfte, är att genom subtilt hot, så vill man att jag ska tystas. Personen vill skrämma mig med antydan om, att saker kommer avslöjas från mitt privatliv och offentliga liv. Vem är det som vill att Granskning Sverige ska tystas? För det är precis detta handlar om, att någon vill tysta Granskning Sveriges granskande reportage.

Nedan kan du se inlägget i sin helhet men finns även att skåda här.

“Nina du säger att Socialdemokraterna är en sekt, men hur kommer det sig att du varit med i Scientologerna? Enligt våra grävande journalister rörande dig och din bakgrund så framkommer ganska mycket besvärande uppgifter för din del både om ditt privata liv som ditt offentliga.
Det framkommer att du har barn, en dotter tillsammans med en kriminell
Zigenare?

Ja som sagt, det finns ganska mycket besvärande information för dig som grävts fram av våra grävande journalister.”

Det som framkommer ovan är saker som jag redan har berättat om i både facebookinlägg samt i tidigare bloggar. Det är ingen hemlighet att jag för över 20 år sedan varit på Scientologerna och gjorde en del kurser, som jag fann vara väldigt bra. Jag valde att inte vara medlem för att jag inte ville vara med i den rörelsen. Jag har även varit och kollat in Livets ord och Smyrnakyrkan i Göteborg. Var även på ett stort möte och lyssnade på Ulf Ekman som är Livets ords grundare. Valde inte att gå med i det heller. Har även valt att ta avstånd från allt religiöst och gjort utträde ur svenska kyrkan. Alltså inget uppseendeväckande med det. Jag tror inte på en religion, men är troende på en högre kraft och anser mig inte behöva en religion för att vara troende.

Personen ovan tar även fram det faktumet att jag har barn med en zigensk man. Denna man träffade jag för 19 år sedan. Jag vill inte lägga ut den mannens privatliv men kan säga som så, att det blev ytterst kortvarig relation då jag blev misshandlade och vid ett tillfälle nästan slog han mig till döds. Jag lärde mig mycket om den kulturen. Jag är väldigt stolt över alla mina döttrar som är både vackra och intelligenta. jag har sannerligen välsignats med härliga barn. Stolt ensamstående mamma är jag.

Jag vet faktiskt inte vad mer som ovan person lyckats gräva fram,och vill använda emot mig, om jag inte tystar min röst och avslutar mitt engagemang i Granskning Sverige. Men såklart jag har levt ett liv som både kantats av misstag och framgångar. Jag älskar mitt liv och mig själv. Jag kan inte göra avkall på min sanning och tysta mig, för att “några” vill avslöja mitt privatliv. Är det så här vi gör mot obekväma människor? Är det så här etablissemanget vill tysta vanliga medborgare?

Jag kommer inte avsluta Granskning Sverige, utan fortsätter med mina frågor. Om ni vill stödja detta arbete så kan ni lämna donationer via Granskning Sveriges hemsida. Ni kan även stödja oss genom att dela våra granskningar och gå in på vår Facebook sida för att gilla vår sida.

Om du nu blev nyfiken på vad Granskning Sverige gör för något, så gå in på ovan länk och läs. Nedan finner du de intervjuer jag gjort tills nu. Såklart fler saker kommer:

Inget hatbrott bakom morden vid IKEA

Det finns inget hatbrott i samband med IKEA-morden 10 augusti 2015, framgår via Motargument. Hur vet skribenten på Motargument, att mördaren på IKEA inte drevs av hat mot västerlänningar, i detta fallet svenskar? Menar skribenten, att mördaren i brist på empati för svenskar genomförde dessa mord utan att hat var inblandat? Här får läsaren själv avgöra. Det som tydligt framkommit är att mördaren siktat in sig på att mörda svenskar och inte någon av sina egna landsmän, mördaren ville ha så stor effekt som möjligt med de mord han genomförde. Det är väl bara en tillfällighet att mördaren inte dödade fler svenska människor.

Jag är övertygad om att det låg både hat och hämnd som motiv till IKEA-morden och borde stämplas som hatbrott mot svenskar.

Det finns en massiv kritik mot statsministern i form av att han inte besökte IKEA vid morden, men att han direkt åkte till Trollhättan. Här menar skribenten i Motargument, att det visst uppmärksammades av regeringen då Mikael Damberg besöket IKEA några dagar efter. Ja, Damberg var där 150814 och ville inte ha någon medial uppmärksamhet vid besöket, se mer här. Via samtal med en av Löfvens pressekreterare så framkom tydligt, att statsministern åker på det han anser är angeläget. Utav det vet vi då att IKEA-morden inte var av betydelse för honom, eftersom han inte var där. Du kan lyssna på samtalet nedan:

I media uppmärksammades IKEA-morden som att offren var vid fel plats vid fel tid. Hoppas inte jag är på fel plats vid fel tid nästa gång jag är ute och att jag stöter på någon som vill mörda mig för att jag är svensk. För fel tid och fel plats verkar ju vara mekanismen till att bli utsatt för mord.

Jag anser att det är ingen skillnad i morden mellan IKEA och Trollhättan. Dock gör vår statsminister Löfven skillnad, då han inte ger samma uppmärksamhet i dessa fall. Jag finner det mycket uppseendeväckande, att statsministern kan gå ut och fördöma en moskébrand som inte orsakades av rasister som alla tog för givet var grunden till branden. Löfven fördömde ett rasistdåd som inte existerade och polisens utredning kunde man konstatera att inget brott begåtts, utan att det var barns lek som låg till grund för branden, se mer här. Utöver detta har Löfven även fördömt nätmobbingen mot artisten Zara Larsson som anses vara en antirasist.

Via SvD står att läsa nedan citat från Lövfen som fördömer moskédåd. Jag undrar var det så svårt att ta avstånd från IKEA-morden?

”Stefan Löfven fördömer å det skarpaste det som hänt.

– Det viktigaste nu är att alla tar avstånd från det här. Jag vill samtidigt berömma dem som varit ute och gett de drabbade sitt stöd. I Sverige ska ingen behöva vara rädd när man utövar sin religion, säger Löfven”

Den enda anledningen som jag ser det till att Löfven inte vill att någon uppmärksamhet ska falla på IKEA-morden, är att Löfven inte vill att någon skuld ska falla på invandringen och den rådande normen, att invandringen är endast av godo. Dock om någonting kan kopplas till att vara ett rasistdåd, då kan vi lita på att Löfven är där och fördömer om förövaren är svensk såklart. För övrigt verkar det som så, att svenskar inte kan bli utsatta för rasistdåd, för när uppmärksammas rasistdåd på svenskar?

Motargument tar upp en viktigt sak gällande de mord som skett på svenskar tidigare, då skribenten ställer sig  frågande och undrar varför har vi inte tidigare yttrat oss. Ja, som svar på det så kan man väl enkelt konstatera, att vi varit alltför fogliga och underkasta oss. Vi borde verkligen belysa alla de brott som sker mot oss svenskar och då synliggöra det hat som finns mot oss svenskar.

Skillnaden består heller inte endast i statsministerns närvaro. Utan vi ser även skillnad i uppslutning i Trollhättan gällande manifestationer, närvaro, blommor, allmänt fördömande i tv-studios, nyhetsprogram, analyser om motiv. Kan detta ha nått att göra med aktuell värdegrund som politiker och media har skapat? Denna värdegrund där man fostrar svenska folket till att se invandringen som berikande, spännande och som nått vi inte klarar oss utan? Vi har ett bra exempel på det när Mona Sahlin uttalar sig som så, att det är den vita majoriteten som är problemet. Hon säger vidare att den vita normen är ett problem även inom hennes egna parti.  Löfven säger i klippet att det ska vara mer människor som kommer utanför Europa som ska styra landet.

Vi ska således förtrycka oss själva, och den som har nått kritiskt att säga om invandringen blir stämplad som rasist. Det verkar inte bättre än att den med utländsk härkomst är hårdare drabbad, än en svensk i samma situation så som vi ser IKEA VS Trollhättan. Det verkar anses vara värre om förövaren är svensk än om denne har invandrarbakgrund. Kan det vara som så, att om man fördömer och belyser invandrares kriminalitet och brott, så riskerar det att skapa fel värdering som inte är i samklang med rådande värdering, där invandraren ska ses som god och utan nån som helst vilja till att begå brott? Denna värdering att endast se invandraren som god, skapar olika behandlingar och engagemang utefter förövaren och offrets grupptillhörighet. Det verkar som så att Löfven inte ansåg att morden på IKEA var av den dignitet, att det var värt att fördöma.

Löfven har även uttalat att ingen ska vara rädd för att utöva sin religion i Sverige. Han har noll gånger fördömt muslimernas hat och hot mot judarna i Malmö. Han har icke med ett ord stått upp för de kristna flyktingarna som hotas på boenden i Sverige. Vissa blir så skrämda att de inte kan bo kvar! Så han borde nog ställa upp för alla religioner och inte bara en.

Trots att han befann sig i Västerås när dessa mord skedde, så kunde inte Löfven beklaga det som hänt. Vi vet ju svaret på frågan gällande hans frånvaro vid morden på IKEA, då hans pressekreterare sagt att Löfven åker endast på sånt som anses vara angeläget. Löfven är snabbt framme och fördömer nätmobbing mot en känd artist då det uppenbart för honom faller inom det som är angeläget. Kan det ha att göra med att artisten Zara Larsson gör starka antirasistiska uttalanden och då är Löfven snabbt framme. Han borde skämmas.

 

Varför åkte inte Löfven till IKEA?

Idag 23 oktober 2015 så ringde jag Löfvens pressekreterare och frågade den enkla frågan, varför Löfven inte åkte till IKEA, efter att två svenskar blivit mördade där men till Trollhättan kunde han åka direkt ? Lyssna på svaret i ljudfil nedan.

Jag finner det ytterst besynnerligt, att Löfven inte åkte till IKEA och att han inte fördömde morden som skedde där i form av ren avrättning. Det förefaller för mig som så, att Löfven sorterar ut viktigheten utefter hudfärg och vi det svenska folket är av ringa betydelse.

Utan tvekan så var morden på IKEA planerade samt valda utefter hudfärg.

Jag anser att det är ett skadligt beteende statsminister Löfven har då han gör skillnad på folk utefter var de kommer ifrån. Jag antar att han inte det minsta är intresserad av skydda svenskar. Det är min åsikt och den dagen jag ser annat beteende, så gör jag annan bedömning och antagande. Tills dess så är Löfven för mig en statsminister som övergett sitt folk och svenskheten.

Jag ställer mig fortfarande frågan varför kunde Löfven inte åkt till IKEA i Västerås på morddagen, han befann sig ju t.o.m. i Västerås den dagen. Var det så svårt för Lövfen att fördöma avrättningen av två svenska människor? Löfven är snabbt ute och fördömde nätmobbingen av Zara Larsson samt moskédåden. Via SvD står att läsa nedan citat från Lövfen som fördömer moskédåden:

“Stefan Löfven fördömer å det skarpaste det som hänt.

– Det viktigaste nu är att alla tar avstånd från det här. Jag vill samtidigt berömma dem som varit ute och gett de drabbade sitt stöd. I Sverige ska ingen behöva vara rädd när man utövar sin religion, säger Löfven”

 

Jag beklagar med det starkaste över Lövfens empatilöshet och hjärtlöshet inför att två svenska människor blev mördade, just för att de var svenskar men det bekommer inte Lövfen det minsta. Men nätmobbing och moskéer står högt på Löfvens dagordning.

Gällande Granskning Sverige:

Granskning Sverige är ett antal medborgarjournalister som ringer makthavare och ställer de frågor makthavare sällan får av etablerade medier. Vi ringer för det mesta anonymt då väldigt få vill tala med oss när vi presenterar oss som journalister från Granskning Sverige. Vi vill gärna att vår verksamhet skall växa då Sverige befinner sig i ett katastrofalt läge och etablerad media nästa alltid undviker de viktiga frågorna.

Vi hoppas kunna väcka det Svenska Folket och få svenskarna att inse att svenskar måste börja stå upp för sina intressen om inte vi svenskar skall bli en minoritet i vårt eget land.

Jag ringer olika makthavare i Sverige på eget initiativ. Dock har jag valt att förmedla ut dessa samtal via Granskning Sveriges regi. Vill ni vara med och bidra så att vi kan göra flera program, se vidare här.

När två vita svenskar knivmördades av en mörkhyad besviken asylsökare på IKEA tog det lång tid innan Löfvén reagerade. Morden presenterades i traditionell media som ett vansinnesdåd och rasistkortet undveks trots att förövaren valde ut sina offer för att de såg svenska ut. När en etnisk svensk begår mord på mörkhyade i Trollhättan tar Löfvén omedelbart regeringsplanet till Trollhättan för att visa sitt engagemang och traditionell media pumpar ut nyheten om rasistdådet. Av någon underlig anledning kan svarta som mördar vita skylla på så kallade socioekonomiska faktorer och rasistkortet undviks konsekvent av media. När vita mördar svarta är det per automatik ett rasistdåd och krafttag krävs mot den växande rasismen i Sverige. Kanske varken makthavare eller press själva tror på den utslitna floskeln om “allas lika värde”. Vita dödsoffer verkar i alla fall inte vara lika mycket värda som mörkhyade dödsoffer. Nina ringer Löfvéns pressekreterare för att reda ut begreppen.

Våga vägra hijab

Hijab är ett förtryckande plagg som många kvinnor i världen blir påtvingade. Glädjen är stor  hos mig när jag läser om kvinnor som slänger hijaben och blir mer lyckliga och fria kvinnor. Vi måste stötta varje kvinna som påtvingas detta religiösa symboliska sattyg som gör kvinnor förtryckta och ofria. Inget barn ska behöva bära detta religiösa plagg och på sådant sätt sexualiseras. Jag undrar varför inte Sveriges så kallade feminister kämpar emot könsstympning och för att hiva slöjan? Varför står världens kvinnor ensamma med den kampen? Läs mer här och gläds:

“– Jag hatade mig själv i hijab och var en annan person. Nu älskar jag känslan av att gå på gatan och få sommarvind i håret. Det är frihet, en riktig befrielsekänsla, säger Sara medan en ung manlig frisör fixar till hennes hår.”

 

804587_901459559932537_1342185939_n

Veronika Palm är ingen anhängare av barn och kvinnors frihet. Aktuell bild är från riskdagen där hon samtalar med barn som bär hijab och kallade dessa för söta små barn. Jag skrev kommentar på Veronikas Facebooksida på denna bilden i form av, att jag ifrågasatte att hon legitimerade hijab på barn och om hon tog avstånd från att barn ska bära hijab. Veronika svarade genom att blockera mig och kalla mig för rasist. Jag kan bara beklaga socialdemokraternas förfall. 10308182_870942492951843_1454172898288114734_n

Har du drabbats av godhetsapostel-syndromet?

Godhetsapostel-syndromets fasansfulla degenerativa nedbrytande process kommer att klargöras i detta blogginlägg. Fick inspiration av de som smittats att förklara vad de drabbats av, men jag kan ju inte hänvisa till några läkarkunskaper, bara min observation. Allvarliga saker den här sjukan, kan ödelägga länder och dess befolkning.

12036979_938565326189559_1212139764006110843_n

Begreppet “allas lika värde” är faktiskt förenat med livsfara för dig och din familj,  då det syftar till att anpassa dig till att i framtiden vara i minoritet i ditt eget land. Med konsekvenser vi endast kan spekulera om. Det som även är mycket märkligt är att “allas lika värde” inte kommer från FN som regering och media säger, utan det är fel översatt. Ordet som översattes var “dignity” och det vet vi ju alla inte betyder värde utan värdighet.

Om du finner dig själv med att applicera begreppet “alls lika värde” i varje debatt, varje mening och varje situation då kan du ha smittats av godhetsapostel-syndromet. Vilket kännetecknas av att du blir helt uppfylld av din egen godhetsgloria. Till omvärlden presenterar du dig själv som om den gode och den andre som den onde. Den som smittats av detta godhetssyndrom delar alltså upp världen i att vara endast svart eller vit, så som god eller ond. Du  har inga gränser för hur omvärldens flyktingströmmar ska få härbärgera i ditt liv. Du anser att alla ska få komma hit och ta del av vår välfärd och du ser mer än gärna varje invandrare som något som inte har ansvar för sitt eget liv, ditt omhändertagande blir stort men väldigt kortvarit. Du står för fri invandring men självklart ska det bekostas genom andras pengar. Din mission för en bättre värld vill du andra ska genomföra och bekosta medans du själv gör minsta lilla ansträngning. Du ser inte att du ytterst drabbats av en grandios narcissistisk läggning som yttrar sig i godhetsapostel-syndromet. Du förhärligar dig själv så till det yttersta, att du blir helt salig och upprymd av din egen spegelbild.

När man drabbats av godhetssyndromet så är tankeförmåga ytterst begränsad, då man helt enkelt inte kan se konsekvenser eller göra riskanalyser. Utan man har ett tunnelseende där varje invandrare har en gloria runt sitt huvud och kommer inte till Sverige med tvivelaktiga avsikter. Alla invandrare är alltså goda helgon som ska mötas på tågstationen vid ankomst med te och kaffe. Sen att 90 procent av de som invandrar inte kan styrka sin identitet, är inte alls fel och naivt att tro på. Utan har man godhetssyndromet så är naiviteten och tankeförmågans begränsning ett faktum.

När du lider av godhetsapostel-syndromet så påbörjas en degenerativ nerbrytning av hjärnan i tre steg. Vilket innebär att man först kopplar bort vissa delar av hjärnan, därefter dör cellerna och organet hjärnan upphör helt att fungera.

Första steget vid godhetsapostel-syndromet lyckas hjärnan vid kommunikation endast åstadkomma att upprepa mantrat om “allas lika värde” och att SD har en annan människosyn. Ett typiskt tecken är att vid en sakdebatt, går det inte att vara saklig med den som drabbats av godhetsapostel-syndromet. Utan den som är drabbad är helt oförmögen att lyssna på kritik samt vara saklig. Det går inte att begära från den smittade att vara saklig, hjärnan har degenererat sig till ett det lägre stadiet i tankeförmåga. Här nedan har jag ett bra klassiskt exempel som påvisar att sjukdomen först började hos politikerna och var de fick denna smittsamma sjukdom ifrån kommer jag spekulera om i nästa blogginlägg. Jag har dock kunnat påvisa att det handlar om kommunism och socialism som är grunden till hjärnans förfall.

Sen i andra stadiet blir det lite mer allvarligt då man nu börjar anse, att alla som kommer till Sverige ska få permanent uppehållstillstånd och Sverige ska ha en fri okontrollerad invandring. Den sjuke i godhetsapostel-syndromet kan inte i detta stadiet göra en analys som utgår ifrån de ekonomiska resursers som finns till förfogande. Man anser i stadiet två, att andras pengar kan man bruka hur som helst och räcker det inte så lånar vi pengar till den obegränsade invandringen. En självklarhet för den godhetssjuke är att alla i hela världen ska komma till Sverige och ta del av vår välfärd och generösa trygghetssystemet. Andra stadiet är så farligt för nu har man slutat tänka på Sveriges välfärd och ekonomi. Hur mycket än omvärlden och verkligheten trycker på, så klarar inte den som har drabbats av godhetsapostel-syndromet av att göra en konsekvensanalys med ett innehåll av flera perspektiv.

Man tror i andra stadiet att Sveriges ekonomi är obegränsad, samt anser man att varje skattebetalare ska hålla tyst och hålla med när deras pengar matas ut i ett gigantiskt slukhål som aldrig kan mättas.

Riktigt läskigt stadiet nr två men stadiet tre i syndromet är bortom all förnuft och rättvisa.

I stadiet del tre i godhetssyndromet, så är man nu beredd att offra sina barns framtid utan någon eftertanke samt låta ett befolkningsutbyte ske där det helst ska ha skett igår, då man anser att det är fult att vara svensk. Våra svenska  traditioner och värderingar måste utbytas omedelbart i sann anda av allas lika värde. Här har nu hjärnan helt degenererat och det återstår inget förnuft eller realism.

Så detta med att tro blint på “allas lika värde” begreppet är en fälla till att du ska förinta dig själv och processen börjar med godhetsapostel-syndromet. Dock är själva mekanismen att man tror på att alla har lika värde och därigenom så har alla rätt till Sveriges trygghetssystem. Kom ihåg att smittan börjar med att man inte kan ta avstånd från kommunismen.

Bilderna är satirbilder från koling.

 

11143458_939511749428250_565376963016276692_n

 

Godhetsapostlarna

Sedan jag började med att vara aktiv inom SD så har jag inte sett maken till politiskt förföljelse. Såklart det är mycket värre i andra länder där man kan dödas för sina politiska åsikter. I Sverige förföljer vi bara våra politiska motståndare genom att försöka utesluta dem från deltagande i arbetslivet med mera. Många människor jag pratar med vill bli aktiva inom SD men de vågar inte. Det verkar vara svårt för människor att kunna vara balanserade och toleranta mot andras åsikter. Det verkar som om endast de förhärskande åsikterna ska tolereras i det offentliga rummet och den som har en annan åsikt ska förtryckas på alla sätt. Vissa människor verkar inte kunna förhålla sig på ett korrekt demokratiskt sätt eller ha demokrati som grund.  Vår grundläggande rättighet att få uttrycka åsikter, vill en del människor motverka, och helst då genom att den person som har en annan åsikt ska misskrediteras på alla möjliga sätt.

Nu har jag åter fått en anmälan till mitt arbete som handlar om den rasist anmälaren anser jag är. Anmälaren anser att det inte är förenligt med mitt arbete som socialsekreterare att vara rasist och möta människor som invandrar. Detta är nu tredje anmälan inom ett par månader som handlar om samma sak.

För att klargöra något av betydande vikt i ett samhälle som ska vara civiliserat och rättssäkert. Det går faktiskt att vara aktiv inom Sverigedemokraterna, arbeta som socialsekreterare och träffa invandrare och ändå vilja deras bästa. Jag skulle inte göra någon skillnad på någon som kommer för att göra ansökan om försörjningsstöd. Jag accepterar våran grundlag och de lagar/etiska perspektiv som finns inom socialt arbete. Jag sitter inte på mitt arbete och bedriver en egen agenda för att sabotera eller bemöta invandrare negativt.  Jag vill att varenda än av de som invandrar till Sverige ska få arbete, bostad och en dräglig tillvaro där basbehoven uppfylls. Men jag vill även att de som invandrar ska assimilera sig till våra demokratiska värderingar och vår inställning till frihet. Inget konstigt med det, anser jag.

Ytterligare förtydligande, mitt intresse inom Sverigedemokraterna handlar om att ha ett solidariskt perspektiv både mot oss som bor här i Sverige, men även mot alla dem som inte har råd att betala en smugglare för att ta sig till ett välfärdsland. De som inte har råd att ta sig till Sverige är flertalet mer än dem som har råd, och många blir kvar i flyktingläger där förnödenheter saknas. Vi får rapporterat via media att det saknas pengar till dessa som är i närområdena. De flesta börjar även inse, att vill vi verkligen göra bäst nytta, utan att sänka Sverige i ett ekonomiskt slukhål, så gör våra pengar bäst effekt om vi hjälper i närområdena.

Jag är tvivlande till att det är de mest nödställda som kommer till Sverige. Jag vill hjälpa så stort antal som möjligt med de pengar vi avsätter. Jag vill inte att en enda människa ska behöva svälta ihjäl eller bli dödad i krig. Men för att uppfylla de visionerna, så tror jag inte vi gör det bäst genom att ta hit alla. Utan bäst och mest nytta gör vi genom att ha fokus på att stoppa kriget och rikta insatserna till de närområden där nöden är som störst. Vi får heller inte glömma att alla länder skulle behöva ha en välfärd för sina medborgare och det är inte Sveriges uppgift allén att erbjuda detta.

Jag är även emot en islamisering av Sverige och vill inte att vi implementerar islamska värderingar eller livsstil i Sverige. Utan jag håller med nedan person som framgår i bilden som upplevt islam på nära håll, och hon har tagit ställning. Jag får ofta höra motkritik mot min inställning mot islam i form av att kristna vill även de döda och liknar muslimer. Jag känner ingen fara från kristna människor, då de inte vill förhindra mina demokratiska rättigheter eller ser några problem med att jag inte är kristen. Islamister vill skapa ett världsherravälde och det är bara att skåda i världen hur de tex dödar kristna och otrogna. De som konverterar från islam samt intar en kritiskt inställning lever ofta under dödshot. Om man utövar sin demokratiska rätt att yttra sig kritiskt mot islam så kan man även då bli utsatt, och Lars Vilks är ett exempel av många på detta.

För att jag intar denna hållning emot islam betyder det inte att jag dömer alla muslimer som att de är potentiella mördare som vill mörda mig.

Dock anser jag att koranen och profeten Mohammed inte är värda att efterföljas, och den muslim som inte vill göra detta är ju ingen muslim. Så jag ställer mig frågan finns det moderata muslimer och hur är de verksamma, vart finns de och hur planerar de att förändra islam så att inte deras “fredens religion” fortsätter att kapas av psykopatiska mördare? Dessa moderata muslimer hur ställer de sig till profeten Mohammed? Den muslim som till mig på fullaste allvar säger, att profeten Mohammed var en psykopatisk figur som utsatte barn för sexuella övergrepp och är inte värd att efterliknas på nått sätt, då börjar jag tror på att Islam är “fredens religion”. Tills dess behåller jag min inställning och följer de demokratiska reglerna. På inga sätt skulle jag låta min inställning till de invandrare som kommer med flyktingströmmarna eller hållning emot islam, påverka mitt professionella bemötande till den som kommer och ansöker om försörjningsstöd. Skulle inte heller ha några särlagar för muslimer eller invandrare. Utan de har rätt att ansöka som alla människor har och mitt uppdrag på mitt arbete är att behandla alla lika inför lagen. Detta är inget jag har svårt med då jag inte är rasist som gör skillnad på hudfärg eller DNA. Min bedömning av dig som människa är utefter dina handlingar.

 

11140110_10153122354143247_8989873346617489474_n

© 2019 NinaDrakfors

Tema av Anders NorenUpp ↑