NinaDrakfors

Politik

Kategori: Sverigedemokraterna (sida 1 av 2)

Vänsterns naivitet stor ansvarslöshet

Debattartikel som jag skrev mars 2015. Insikten slår mig ännu kraftigare idag hur illa det är med en Socialdemokratisk politik för det svenska folket. Jag förstår mekanismerna som gör att man röstar på Socialdemokraterna. Såklart man vill att alla på hela jorden ska ha samma välfärd som det finns i Sverige och utrota fattigdom samt svält. Det är inget konstigt att vilja allas bästa.

Det som många likt Socialdemokraterna missat, är detta att alla är inte lika goda, utan det finns människor med andra värderingar än svenska. De har missat att alla vill inte oss svenskar gott. De har missat att förnuftigt se verkligheten som den är. Denna brist utsätter det svenska folket för ökad otrygghet och missbruk av våra gemensamma skattemedel.

Sanningen blir inte desto mindre sanningen bara för att den råkar vara brutal.

Våga inte påstå att SD ingår i skaran av naiva samt ansvarslösa godhetsnarkomaner.

Anonyma Hatare (AH)

Nina Drakfors, Roger Sahlström och Jan Sjunnesson, vi är antidemokratexpert som utformat ett kurspakter för Anonyma Hatare.

Nu finns det en självhjälpsgrupp för anonyma hatare (AH). Här kan du få stöd och hjälp till att sluta hata på ett icke konstruktivt sätt.

För att göra det mer internationellt då hatarna är ett världsomfattande begrepp, så kallas den som hatar för “hater”. Vi vill inte att du ska sluta vara en hater utan, att du ska utveckla ditt haterbeteende till en positiv  kraft för mänskligheten. Din hatarkraft kan du omvandla likt en alkemist som förvandlar bly till guld. Istället för att hatet styr ditt liv så kan du ta kontroll på hatet. Låt hatet istället berika ditt.

12-stegsprogram samt självhjälpsgrupp

Med vårt 12-stegsprogram, så kommer du inte bara älska andra utan även ditt eget liv. Det låter osannolikt tänker du nu men vi vet av erfarenhet, att 99.99% lyckas med vår 12-stegsmetod. Du behöver bara betala en månadskostnad om 9.999 kr. I priset ingår allt vårt utbildningsmaterial samt fri tillgång till aktuell självhjälpsgrupp.

AH:s självhjälpsgrupp har faktiskt sitt säte via, Nina Drakfors facebook. Där hjälper haters, att tillfriskna med sakliga kommentarer sprungna ur fakta och beskrivning av verkligheten i Sverige. Sen gör vi kommentarer i en konstruktiv anda där kärlek och skratt står i högsta fokus. Då kan en hater till slut inte motstå att le. När en hater börjar le då skickar leendet en signal till spegelneuronerna i hjärnan av välbehag och motverkar hatet. Detta är vetenskapligt belagt med leendets effekt, så för att få en hater att tillfriskna är humor och skratt en viktigt del.

Vilka är vi som erbjuder denna fantastiska behandlingsmetod för haters?

Ni kommer kunna köpa till extrabehandling i form av  en hawaiisk healingmassage, genomförd av Nina Drakfors samt en föreläsning med antidemokratiexperten, Jan Sjunnesson, om vikten av att följa de demokratiska reglerna. För en hater behöver på nytt lära sig vad det innebär med en demokratisk grund i samhället med yttrande- och åsiktsfrihet.

Vi är även väldigt nöjda med att kunna erbjuda en föreläsning med Roger Sahlström som är ett kärt objekt  för haters. Han kommer vittna om hur haters under flera år mot honom har varit både hotfulla samt våldsamma. Med denna föreläsning, vill vi att du hatern ska börja känna skam och skuld över ditt beteende, så du får insikten i hur du är en antidemokrat. För först när du blir medveten om problemet kan förändring ske. För övrigt är både Roger och Jan två eftertraktade föreläsare.

Stödsamtal via Jan Sjunnesson och Nina Drakfors

Det har varit oerhört svårt att boka lokal till våra föreläsningar då haters brukar sabotera sitt eget tillfrisknande. Så vi ber er haters, att inte ringa några uthyrare och lämna information, att det är Roger och Jan som är föreläsare.  Detta då ni med ert beteende drar ingång andra haters och vi blir oftast avbokade.  Så för ert eget tillfrisknade så behöver vi ha en lokal där vi kan verka i. Se nedan uppmaning.

OBS! Ring inte lokaluthyraren om du får ett återfall i hat, ring mig eller Jan så kan vi prata dig tillrätta. Detta är faktiskt avgörande för om du ska bli en tillfrisknande hater då kunskap är grunden till all förändring.  Jan och jag stöttar det är ett löfte. Roger kan inte vara behjälplig med stödsamtal till en hater då han oftast är utomlands och gör en journalistisk bedrift i verklighetsskildring. Många har ringt Roger men vi undanber oss dessa samtal och låter Roger få göra det han är bäst på, att bedriva professionell journalistik.

Drogen att hata förgör haterns liv – Vem kan bli en hater och hur har nedärvd essen skapat hatern?

De finns dem i stödgruppen som vittnar om hur hatet förgörande deras tankar, sociala relationer och även samlivet med sin partner. Nära och kära som lever med en hater, är i en mycket utsatt position då det inte finns utrymme för kärlek och nära relationer.  Hatet kommer smygande in i haterns liv och till slut övertar hatet som sagt varje tanke och situation.  Det blir som en drog att få hata. När hatern kommer till insikt behöver man genomföra 12-stegsmetoden för att bli fri. I vår stödgrupp för haters kommer vi förklara hur de 12-stegen fungerar och vad det är som gör att man blir en hater. Vem som helst kan bli en hater politiker, journalister, LO-pampar samt svenska folket. Dock måste man ha en naiv inställning till politiker och politik för att kunna bli en hater. En hater måste även ha en nedärvd essens i form av att man inte kan hantera makt, en hater är maktgalen.

Sverigedemokraterna och dess sympatisörer har antikroppar för hatersyndromet

Vi kommer att redovisa utbildningsmaterial från filmen Anger management samt påvisa att hatern är smittad via dagens politiker. Här får vi göra ett tillägg, att SD politikerna är det enda partiet som inte kan smitta sin befolkning med hatersyndromet då SD har fått antikroppar. SD är idag det enda partiet som kan hjälpa haters att bli friska, och ingår i vårt program för tillfrisknande men det är mer som en bieffekt av att man tillfrisknar.  Men mer om SD bieffekten som del i tillfrisknandet i slutet av detta inlägg.

Självhjälpsgrupp en del till insikt

Innan ditt tillfrisknade från att vara en hatare så måste du få insikten att du är en hater. Vi i brukar börja varje gruppmöte med att säga,  -hej jag heter x och är en hater. Sen får man frivilligt berätta om de tragedier och konsekvenser detta hat beteende har haft i ditt liv. Många vittnar dock om spruckna relationer då anhöriga till slut inte står ut mer och ställer ultimatum. En hater har många gånger försökt förändra sitt liv av hat på egen hand och ständigt misslyckats.

Om du deltar i Anonyma Hatares självhjälpsgrupp, så kommer du fortare på fötter igen tillsamman med andra som kommit längre i sitt tillnyktrande av hat. Här kommer du accepteras för den du är och ingen kommer håna dig eller smutskasta dig för att du är en hater.  Om du är en hater som inte lärt dig hantera ditt hat på ett konstruktivt sätt då är detta gruppen för dig “anonyma hatare”. Här får du hjälp till självhjälp så du kan medvetandegöra ditt haterliv och få  kontrollen. Hat har förstört många människoliv och genom att du lär dig hantera ditt hat så bidrar du till en bättre värld.

Enligt vårt forskningsprogram har hatern en obehaglig barndom

Genom vårt forskningsprogram Expo, så har vi kommit fram till att hatern är en människa som tror sig gott om allt och alla men i unga år blivit oerhörd utsatt och sviken av vuxna. Eftersom de i tidig barnaår inte kunde säga ifrån och inte heller hade några vuxna som kunde hjälpa, så fick de som barn trycka ner känsla av att känna sig  övergiven och inte älskad. Redan som barn fick du stora krav på dig, att du skulle vara perfekt och inga misstag fick göras. Du fick tidigt projicerat mycket skam och skuld på dig. Detta skam och skuld betingning har idag lett till, att du inte kan hantera att ha fel eller känna dig mindervärdig. Du går ständigt med en känsla av, att du måste vara perfekt och lyckad för att vara värdefull. Innerst inne så bär du på en oerhörd ilska som kallas hat. Detta hat är omedvetet där i din kropp och tankar. Detta hat som du förpestat din tillvaro med är inget du i början inser att du bär på, utan det är när omgivningen börjar överge dig och hata dig tillbaka som du sakta förstår, att någonting hos dig inte står rätt till. Haterns hat är egentligen ett hat mot sina föräldrar som de inte vågat uttrycka.

Haterns sjukdomsförlopp och eventuella behov av långvarig sjukskrivning

Det är vanligt att en hater till slut blir sjukskriven samt är i behov av psykologhjälp. Vi vill med det starkaste uppmana till att verkligen ta emot all hjälp man kan få från sjukvården. Dock har vi genom våra vetenskapliga forskningar fått starka bevis för att medicinering inte fungerar, utan det är en inre förändring som måste skapas. Det finns inga snabba lösningar med ett piller till detta omfattade haters problem.

Oliktänkande är de som triggar igång haterns beteende och är ytterst deras offer

Ett väldigt starkt tecken på att du är en hater är att du inte tål oliktänkande. Om du stöter på en oliktänkare så är det en starkt bidragande faktor till att ditt hater beteende drar igång. I särskilt svåra fall av haters, har det inneburit att man politiskt förföljer sina motståndare genom, att förpesta deras tillvaro på Facebook samt ringer deras arbetsgivare för att få dem avskedade från sina arbeten.

Tre allvarlighetsgrader av hatersyndromet

Det finns tre steg en hater kan genomgå. Det första steget är den mildaste. Hatern ser en oliktänkare och det väcks ett outgrundligt hat i hjärtat. När hatern är i det milda stadiet, så tänker denne endast arga destruktiva tankar om oliktänkaren men säger inget då man inte vågar. Högst kanske man vågar göra sarkastiska och elaka kommentar om oliktänkarens utseende.

Anledning till att hatern attackera oliktänkarens utseende är för att få denne, att må dåligt men också beror det på haterns dåliga självkänsla.  Alla Haters är otroligt utseendefixerad och vill gärna påtala för andra hur fula de är. Denna utseendefixering hatern har, beror på en dålig självkänsla som hänger ihop med barndomen. Den första typen av hatern är en fegis. Alla haters är fegisar och saknar mod men de är olika fegisar i olika grader.

Steg två karakteriseras av, att det blivit mer allvarliga konsekvenser i haterns liv på grund av att denne inte kan hålla tillbaka sina spydiga och ogenomtänkta kommentarer som är sprungna ur hat. Vid detta stadie är nu fler människor involverade. Ett typiskt tecken på att man är en hater i steg två är, att nu börjar anhöriga att reagera då även de kan drabbas av elaka kommentarer. Hatern i steg två är inte så anträffbar då denne sitter vid Facebook dag ut och dag in, och hatar. Väldigt allvarligt för kommer man inte till insikt här, så börjar nu symptom för sjukskrivning att visa sig då hatern blir helt dränerad på energi.

Dock kan inte hatern inse, att det handlar om dennes hat som gör att denne mår dåligt, utan börjar uppsöka psykologer och läkare för att fastställa problemet. Då haters syndromet är relativt okänt så blir det oftast inte rätt diagnos. Här börjar anhöriga hota med att lämna hatern och den dagliga livsföringen kan inte upprätthållas. Hatern slutar duscha, gå lägga sig i tid och äta gör denne sporadiskt om denne har handlat. Det är mest anhöriga som får betala räkningarna och laga mat och så vidare.

Steg tre är ytterst antidemokratiskt för nu hotas hela det demokratiska samhället i sin grund. Här vill hatern motverka de demokratiska rättigheterna som fri yttrande- och åsiktsbildning. Hatern hatar oliktänkaren och skyr inga medel till att tysta den som yttrar sin åsikt som inte hatern accepterar. Hatern tillåter bara liktänkande att ha tillträde till samhällets arena av debatter. Hatern börjar nu utforma Facebookgrupper vars syfte heter på utsida att de ska utföra aktioner mot oliktänkaren. I själva verket är dessa aktioner utformade som så att de i organiserad grupp ringer oliktänkarens arbetsgivare och anmäler denne för att vara rasist, nazist och kanske till och med fascist.

Hatern bryr sig inte om att denne ljuger för de anser att medlen helgar målet, att få oliktänkaren sparkad från sitt jobb. Det kanske är rätt uppenbart här att eventuell partner har lämnat hatern som endast sitter inne vid sin dator och går endast ut när det krävs. Hatern tappar här tidsuppfattningen och vill gärna sätta en nedvärderande psykologisk diagnos på den oliktänkande så som att denne skulle vara psykiskt sjuk. Det projiceras rätt mycket från hatern på andra, att oliktänkande är onda varelser som inte bör få vara nära barn och människor. Hatern demoniserar gärna den oliktänkande men inser inte att den oliktänkande är en spegel. Här gäller det att oliktänkaren som hatern hatar, inte låter hatern ha kontrollen utan synliggör dennes beteende för allmänheten som måste varnas. När omgivningen stöter på en hater i tredje steget, så börjar denne fundera på om kommunismen verkligen fortfarande existerar då haterns beteende påminner om kommunismen i så stor utsträckning.

Detta var endast en kort sammanfattning av vårt forskningsmaterial. När du väljer att delta så kommer du få ta del av de 12-stegen, föreläsningar samt böcker som vi har skrivit om hatern med forskning som grund från hela världen. Vi kommer rikta in våra föreläsningar kring psykologi samt demokratins vikt. Vi kommer även i upplysningssyfte belysa om kommunismen negativa påverkan på samhället och intellektet. Nedan får du några exempel på haters som verkar politisk samt via media.

Här nedan kan du se hur politikern Åsa Romson beter sig som en odräglig hater:

Även kändisar drabbas av haters syndromet, se bild nedan. Nämner inga namn men detta måste vara de tre mest kända kändishaters i Sverige. De tar varje chans att hata, till exempel det svenska folket på bästa sändningstid. Man ser riktigt hatet lysa ur deras ögon.

h12511954_10153417002813247_1978354406_n

Det finns många haters som hatar via en organisation. Hatern drar sig till sådana strukturer där detta hat möjliggörs i större omfattning. Vi har via LO tagit del av otaliga haters-kampanjer mot oliktänkande parti som Sverigedemokraterna. Via LO så organiserar sig haters i stora kampanjer mot det svenska folket. En stor samhällsfara mot de svenska folkets välfärd. Det enda som motverkar utbredningen är att synliggöra deras kampanjer/kommentarer med fakta och statistik. Nedan är en bild från deras högborg. Därinne inne sitter de och hatar utan rim och reson. Stora lögnare är de samt stora haters.

lo12459581_10153330646423907_2076490577_n

Fler haters hittar vi även via etablerad media. På bästa sändningstid får journalister hata direkt via tidningarna och media med dina skattepengar. Det är stor förvirring kring varför dessa journalister hatar det svenska folket så mycket, att de gör vad som helst för att medverka till, att svenskar bli minoritet i sitt eget land. Men det är ju som så med haters, att de är inte rationella och ansvarstagande så detta går inte att logiskt att förstå.

12512027_10153343882173907_767017811_n

Hur kan då en haters bli fri från sina plågor av hat? Ytterst handlar det om att bota den dåliga självkänslan och läka barndomens trauman av att känna sig övergiven. Först då kommer hatern, att ta första steget mot ett liv med konstruktivt hatande. Eftersom denna smittan kommer från politiker främst Socialdemokraterna, så har vi även nedan en intervju från Granskning Sverige, där det tydligt framgår att haters försöker spela goda genom att missbruka värdeord som allas lika värde och solidaritet. Detta för att dölja sitt hat med en låtsasgodhet. Haters är otroligt manipulerande, så det gäller att syna dem och synliggöra dem, så allmänheten får ta del av deras strategier som är grundade på hat och behov av makt.

Om ni lyckats läsa er ända ner till denna sista sammanfattning så vill jag gratulera, att du orkat läsa och följa inlägget är ett gott tecken på att du inte är en hater, då en hater inte läser klart någonting. Hatern börjar läsa och efter två meningar så har de grund för att börja spy ut sitt hat. Ibland läser hatern bara en rubrik och börjar genast hata.

Hur har nu Sverigedemokraterna med haters att göra? Det förhåller sig som så att Sverigedemokraterna är ytterst drabbade av haters både från enskilda personer, organisationer samt andra politiska partier. Trots detta har Sverigedemokraterna folkets kärlek. Ytterst är haters de bästa valarbetarna som Sverigedemokraterna har.

Om du nu är en hater, lyckats läsa dig enda till detta slut så vill jag bara förtydliga, att denna text är skriven med en stor portion humor samt ironi. Men om du är en hater så kommer det inte hjälpa, att jag skriver med humor då du nu kommer pådyvla mig vilken vidrig människa jag är. Du ska minsann ringa min arbetsgivare för att jag gör ett sådant här blogginlägg. Det enda jag har att säga är slappna av lite, njut av livet och se till att ha kul med massor av skratt. Tyvärr vet vi dock att en haters kännetecknas just av bristen på humor.

Rasismen minskar men antidemokraterna ökar

Från den dag jag berättade att jag var aktiv inom SD samt sällat mig till Granskning Sverige, så visste jag att det skulle bli en politisk förföljelse mot mig.  Jag och Johan som är Granskning Sveriges grundare, har haft många samtal om just detta med att oliktänkande blir utsatta i Sverige 2015.  När jag fick förfrågan, att vara med i Granskning Sverige så tvekande jag inte en sekund. Jag hade lyssnat på Granskning Sveriges program innan och kände förändringskraften i konceptet, att ringa makthavare och ställa frågor, gärna obekväma frågor som inte den etablerade media ställer. Jag visste att när jag sällade mig till Granskning Sverige, så skulle det leda till negativa effekter där människor skulle börja jaga mig på olika sätt. Jag var väl medveten om detta när jag tog beslutet, att inte vara anonym inom Granskning Sverige. Det glädjer mig, att jag kan vara en röst för den demokrati som vi har här i Sverige genom att just stå upp för vår rätt till åsiktsbildning. Ingen rasist-hojtande människa skrämmer mig eller kan få mig att tystna.

Vi är många nu som inser, att det förtryck som pågår mot oliktänkande måste upphöra. Vi måste få tänka kritiskt mot islam som religion det ingår i ett demokratisk samhälle. De som vill tysta oss som är kritiska till aktuell invandringspolitik samt islam, är inget annat än antidemokratiska i sitt beteende när de i tid och otid hojtar rasist, fascist och islamofob. Ni som följt min facebook har kunnat skåda alla dessa rasist-hojtande inlägg. Det är märkligt att denna mobb tror sig ha rätten, att definiera en människa, utan att sakligt förklara vad det är som gör att denne är islamofob eller rasist. En förklaring jag fick var denna “du var rasist redan innan du kritiserade islam, och därför är du islamofob och rasist”. Okej, vad svarar man på sådana inlägg?

Jag har varit i kontakt med polisen om just rasistanklagelserna, för jag anser att det är inte rätt, att bete sig på sådant sätt att stigmatisera människor som rasister bara för att man ställer sig kritisk. Polisens svar är att det är förtal och uppmuntrade mig att ta skärmdumpar samt göra polisanmälan. Jag har sedan tidigare fått ett beslutsmeddelande från polisen gällande förtalsanmälan och på grund av att brottet är ringa så blir det inga rättsliga åtgärder. Dock tycker jag det är viktigt att göra polisanmälan för de har inte rätten att kalla någon rasist hur som helst. Jag vill ge dem allt motstånd jag kan då jag avskyr mobbare och förtryckare, vilket är det jag anser att de är. Sen står jag upp för de demokratiska värderingar vårt samhälle har som grund och kommer fortsätta hävda vår rätt till yttrande- och åsiktsfrihet.

Dock handlar inte detta om mig. Det handlar om dig och din rätt att ta del av samhället och föra fram din åsikt, den ska inte stoppas av antidemokrater. Tillsammans måste vi syna dessa människor om och om igen och det blir tjatigt men vi måste säga ifrån till dem som tror sig har rätten att kalla någon osakligt för rasist.

Nedan är artiklar som på ett tydligt sätt påvisar hur media, bedriver en kampanj mot någon som inte har det politiskt korrekta åsikterna. Det är media som är orsaken till det drev som pågår emot mig, där antidemokraterna vill att jag ska få sparken från mitt arbete, eller åtminstone inte få jobba med människor.

Jag välkomnar dock detta angrepp och ser det som ett gyllene ögonblick där sanningen kan manifestera sig. Många ser nu hur antidemokraterna beter sig och det var mitt största syfte från början, att syna antidemokraterna. Jag tycker jag har gjort ett väl utfört arbete, MVG med andra ord.

Kanal-chefen på Sveriges radio Skaraborg heter Gabriel Byström och är denne som tagit del i den hetsjakt som pågår mot mig. Jag ringer och frågar honom varför SR jagar vanligt hederligt folk.

Men oavsett vad mobben tror sig kunna göra med sina förtryckarmetoder, så finns inga skäl att säga upp mig från mitt arbete. Tvärtom så fungerar jag väldigt väl på mitt arbete. Skövde kommun uttalar sig via Sveriges radio Skaraborg. Vi får tacka att demokratin segrade. Lyssna på uttalandet här.

Det började med att Johan intervjuade mig om mitt avhopp till SD:

Sen undrade KIT, varför jag var med i en rasideologisk organisation. KIT för övrigt som är sponsrade av Bonniers med 50 miljoner. Läs artikel här.

Därefter så började Radio Skaraborg P4 att skriva och framställde mig som rasist. De ringer även min arbetsplats och frågar om det är förenligt att vara rasist och arbeta som socialsekreterare. Läs artikel här.

Därefter ringer jag och Johan till Sten Lillieström. Vilket är aktuell journalist som skrev ovan artikel om att Granskning Sverige är en rasideologisk organisation.

Jag ringer Sten Lillieström och ställer mig frågande till varför han inte lät mig komma till tals när han skrev sin artikel, och att han lurade mig att tro, att jag skulle få komma till tals då han sa att han ville vi skulle träffas. Dock hade han redan gjort sin artikel färdig och klar.

Nu handlar det om att inte bli som dom, utan att vara den folkrörelse som vi startat

11924547_920134781365947_191529436675152025_n

Nedan presenterar jag citat från min bekantskapskrets. Skulle kunna presentera så många röster och citat från alla dessa personliga meddelanden (PM) jag fått via Facebook. Dessa PM är från människor som tagit steget att rösta på SD. Alla dessa röster är så betydelsefulla för mig. Dessa människor ger mig hopp och kraft att fortsätta vara en kraft för Sveriges välgång. Tillsammans förändrar vi Sverige så våra barn i framtiden kommer ha ett Sverige som är stabilt och tryggt till den högsta grad vi kan åstadkomma.

Det är antidemokratisk att uppmana till hets mot SD och dess politiska röster då det skapar en rädsla att stå för sin yttrande-samt åsiktsfrihet. Så många har tystnat på grund av denna politiska förföljelse där det yttersta stigmatiseringen i samhället verkar vara att kalla någon för rasist, nazist och fascist.

Vi måste våga visa att vi röstar på SD och att vi är medlemmar. Vi måste sluta gömma oss bara för att vi är rädda för konsekvenserna i form av social uteslutning samt den politiska förföljelsen.  Om vi ska få slut på den politiska förföljelse från de sju övriga politikerna med Socialdemokraterna i täten, så måste vi bestämt hävda våra demokratiska rättigheter, att få verka politiskt utan att behöva utsättas för politisk förföljelse genom att bli kallade för rasist, nazist samt fascist.

Det är antidemokratiskt att kalla SD och dess medlemmar för rasister, nazister och fascister. Man använder sig av denna antidemokratiska metod endast för att SD är en stark politisk motståndare och genom att använda begrepp som stigmatiserar motståndaren som den onde, så tror man sig kunna vinna politiskt företräde samt tysta motståndare att inte utöva sin demokratiska rätt. Ännu råder det faktiskt yttrande- samt åsiktsfrihet i Sverige så låt er inte skrämmas till tystnad.

Jag vill uppmana alla SD politiska företrädare från nedan till toppen att inte gnugga våra politiska framgångar i ansiktet på våra politiska motståndare. Vi ska inte vara som dem utan ha en mer ödmjuk inställning och välkomna alla nya medlemmar till SD.

Sedan en längre tid har det tydligt uppenbarat sig för mig hur illa ute Sverige är gällande vårt politiska styre. Det är inte lite saker som felas i politiken. Decemberöverenskommelsen (DÖ) där de sju politikerna visade sitt förakt för demokratin var ytterst en stort kraft till att människor inte kunde uthärda mer av politikernas politik eller förakt. Syftet med DÖ var att de sju partierna skulle fortsatt ha makten och utesluta SD från allt politiskt inflytande. Därav gick de samman och alliansen sade att de kommer stödja en Socialdemokratisk/Mp budget oavsett vad den innehåller.

Det står nu klart att SD är det största partiet och vad kommer de sju övriga partierna göra för att utesluta SD från politiken? Vi kan räkna med att de övriga partierna nu i desperation för sin överlevnad och löner kommer reagera på ett ytterst obetydligt sätt för Sverige men de kommer göra allt för att försöka få oss att tro att deras politik är av betydelse och ansvarsfull. Det gläder mig att fler och fler ser igenom de sju partiernas bedrägliga beteende.

Här är några av alla de röster jag tagit del av till varför de vänt bort från de övriga sju partiernas politik och företräde.

En mycket god vän till mig som är moderat sa så här om DÖ.

“En moderat röst, en liberal röst och en konservativ röst har nu blivit en socialistisk röst. Inte nog med det utan min röst som jag lade på moderaterna blev en röst på en Socialdemokratisk och miljöpolitik budget. Det var inte det jag röstade på. ” Denna man avskyr socialismen och vad den har gjort för åverkan på världens befolkning.

Varför tror ni denna man idag inser att SD är det enda valet? Han är en utmärkt medlemsvärvare med.

Det kom ett PM igår (150820) via Facebook.  Det fyllde mig med hopp att nu äntligen kan vi bli fler i detta politiska arbete där vi skapar en balanserad och ansvarsfull politik för Sverige. Detta PM berörde mig djupt för jag vet att denna kvinna är en tänkare av stora mått och gör inget förhastat i en känslomässig impulshandling. För denna kvinna handlar det om att vara ärlig och trogen sina värderingar. Tack för att du hade modet och hjärtat att ta steget till SD.

Jag är övertygad om att hon kommer vara en mycket bra verklighetsförankrad politiker för Sverige. Jag skulle rösta på henne utan tvekan till vilken politiks post som helst då jag vet att hon skulle gjort ett utmärkt arbete. Nu behöver vi fler i hennes kaliber som stiger fram och tänker på Sverige och dess medborgares bästa.

I dag tog jag steget och sökte medlemskap i sd jag håller inte med om allt i deras program men det mesta och går de fram så här mycket måste det finnas kloka människor i partiet och nominera till olika poster i nästa val.”

Ytterligare ett PM från en mycket god vän som jag vet aldrig skulle vilja skada någon människa i hela världen. Hennes hjärta svämmar över av ömhet och kärlek. Så här upplever hon verklighetens Sverige. Jag låter hennes citat avsluta detta blogginlägg.

“Ska vi rädda alla i hela världen till Sverige? Lägg resurser på rätt saker känner jag. Vi kommer aldrig kunna hjälpa alla, och dessutom litar jag inte på dem. Tror visst det är organiserat till stor del och de som är riktig behövande kan ju inte ta sig hit.”
“Svar: Jo, vi ska rädda alla då politiker i Sverige har beslutat att vi är en humanitär stormakt. Så hosta upp dina skattepengar nu och klaga inte för då är du en rasist.”

Löfven inviger bojkottat institut, kritiker menar att institutet riskerar att spä på rasism

10421318_853525204693572_6423168217544720303_n

Var är statsministern Löfven i denna landssorg som vi har i denna terrorattack som skedde på IKEA. Ytterst var det inte bara mord på två svenskar utan även en attack på alla svenskar då morden riktade sig specifikt mot att döda svenskar. Ingen kommer få mig att tro att morden vid IKEA inte var planerade eller att svenskar inte var speciellt utvalda att mördas. För mig är IKEA morden ytterst en attack på oss svenskar.

Men vad är nu Löfven i denna landssorg, är han sjuk eller är det så att han inte instämmer i att morden som skedde på IKEA ska fördömas?

Vi vet att statsministern ska idag 14 augusti 2015 inviga Segerstedtinstitutet som 18 forskare väljer att bojkotta då detta institut riskerar att späda på rasism, se artikel här:

“Ovetenskapligt och med risk att späda på rasism. Det menar 18 forskare från GU kännetecknar det nya Segerstedtinstitutet, som därför väljer att bojkotta dagens invigning.”

I en artikel i dagens DN debatt utvecklar man kritiken mot det nya forskningsinstitutet med inriktning mot våldsbejakande extremism.

”Nya rasisminstitutet alltför styrt av politiska agendan”

 

“Forskningsinstitut invigs i dag. Den nationella satsningen på rasismforskning håller för låg kvalitet, och inriktningen på våldsbejakande extremism är djupt problematisk. Vi vill inte legitimera det nya Segerstedtinstitutets verksamhet som den nu formulerats. Därför avböjer vi att närvara vid invigningen, skriver 18 Göteborgsbaserade forskare.”

Jag är helt övertygad om att detta forskningsinstitut endast är till för att tjäna Socialdemokraternas politiska agenda att trycka in multikulturen samhället i Sverige till sådan grad att svenskheten totalt försvinner. För att uppnå sin politik om det mångkulturella samhällets förträfflighet är det bra att ha media samt hela forskningsinstitut med sig.

Om ni läser vad som faktiskt står i artikeln och dra en parallell till Socialdemokraternas förra rasbiologiska institut där kastrerades och lobotomerades oliktänkande under många år av en Socialdemokratisk regering. I artikeln står att läsa citat:
” Man menar att forskningen på institutet underordnas den politiska agendan, och den ovetenskapliga grunden och bristen på strukturell analys innebär att “de konkreta satsningarna riktas mot symtom snarare än mot orsakerna till samhälleliga problem.”
 Kritiken lyder “Man menar att forskningen på institutet underordnas den politiska agendan…”. Vad menas med den politiska agendan?Såklart det är den Socialdemokratiska agenda om att skapa ett lyckorike med mångkultur i samhället, trots att detta bevisat sig inte fungera.

Vidare står att läsa om kritiken att “de konkreta satsningarna riktas mot symtom snarare än mot orsakerna…”. Vilka och vad ligger då i riskzonen för att vara ett symtom i samhället?

Naturligtvis är det vi som är kritiska  till Socialdemokraternas mångkulturella samhälle och dess invandringspolitik. Kanske ligger även de människor i riskzonen som är kritiskt mot socialism och kommunism.

Min tolkning till att forskare säger nej till detta nya institut, är för att Socialdemokraterna kommer nu inte bara förfölja SD, utan även dig som en vanlig människa och individ, om du inte ha rätta tankarna och åsikterna. Det är nutidens förföljelse mot människor som inte passar in i det Socialdemokratiska mångkulturella lyckoriket Sverige.

Socialdemokraternas historia av förföljelse och förtryck mot människor genom rasbiologin och steriliseringar har vi inte sett slutet av. Nu börjar en ny era av Socialdemokratiskt förtryck.

Här ska vi nu alla tystas till att säga samma sak om mångkulturens förträfflighet och att det minsann inte påverkar välfärden på nått sätt, att obegränsat ta in människor från andra länder som i stor utsträckning inte kommer att arbeta i Sverige, utan leva på bidrag.

Socialdemokraterna visar sannerligen sitt rätta ansikte åter och om igen. Löfven inviger denna institution men inte ett ord om IKEA-morden och attacken på oss svenskar. Endast partiordföranden, Jimmie Åkesson (SD) har uttalat sig, läs här.

Jag är så tacksam för att jag inte är medlem i Socialdemokraterna längre för nu slipper jag försvara dem och deras vansinniga politik för Sverige och dess medborgare. Jag slipper förvränga mina svar till att passa in och försvara Socialdemokraterna.

För just denna förvrängning av försvarstal gör många S medlemmar då de inte tänker efter på vad som är fel, utan S ska hyllas till skyarna. Nå det finns en och annan debattör som går emot S rejält men den vanlige medlemmen sitter på sin kammare och knyter näven under bordet men har fått lära sig av S att aldrig visa nån oenighet utåt. Så därför fortsätter man med en så kallad dåres försvarstal.

Satirbilder från Koling.nu med en skarp sanning om vår nuvarande regering samt Sveriges samhälle:

 

19390_880210102025082_3375522524369800191_n 10360350_854562374589855_543362722511156733_n 10403046_885019894877436_4718699844948003009_n 10409767_858768280835931_2610590131700501967_n 11095083_867254853320607_3784093648970163623_n 11102985_861490780563681_3233541925440884235_n

Media och politiker ljuger medvetet om våldet i samhället, det har inte alls minskat

Politiker vill genom sin problemformulering sätta dagordningen oavsett om deras dagordning har till följd att minskad trygghet tillförs i samhället.

IKEA morden är en i raden brott som påvisar ett symtom på ett ökat otryggt samhälle. Vilket  de sju partierna (kallas även för sjuklövern) varit med och skapat, utan att ha några betänkligheter till vad de gör. Jag tar med denna bild/citat nedan trots att det är väldigt känsligt med det som nyligen hänt på IKEA. SD beskylls för att vara icke empatiska med brottsoffrens anhörig men vad dessa människor som anser detta inte förstår, är att SD ytterst har medkänsla för alla som fallit offer för invandrings effekt och konsekvens i form av mer våldsbrott i samhället.

11873801_10153126120413247_4858943707304928791_n

Att äga problemformuleringen i samhället är ett vanligt retoriskt knep för att få sätta dagordningen och vara innehavaren av makten. Så mycket otrygghet har spridit sig i Sverige. Nu måste vi ha nyval och att SD blir det största partiet så vi kan få den förändring vi förtjänar. För våra barns framtid är det en SD politik som banar vägen till frihet och trygghet.

Det finns en retorisk teknik som samtliga partier försöker sig på för att få mer makt och inflytande. Det är att äga problemformuleringen  samhället. Det betyder att man plockar fram de problem som anses vara ett problem och för en debatt om just dess problemskapande effekter på samhället. På så sätt sätter man dagordningen och kan få människor att instämma i att detta problem måste vi lösa omgående. Givet levererar man sig själv som dess problemlösare samt som det enda partiet som tar ansvar för aktuellt problem.

Problemet är nu att man använder sig av denna metod att problemformulera sin politik på ett sätt som drar bort fokuseringen från verkliga problem. Vi ser idag de sju partierna problematiserar SD som ett verkligt problem för samhället och så vägrar de att ta en sakdebatt med SD om de problem SD ser med invandringspolitiken.

Vi ser media mörklägga verkliga problem som det ökade våldet i samhället genom att prångla ut artiklar som påstår att våldet sjunkit och Sverige är ett tryggt land. Vad de inte berättar för läsaren är att det dödliga våldet sjunkit då man räddar flera men det är inte så att våldet minskat på nått sätt. Enligt Tino Sanandaji så har våldet ökat och inte minskat som media vill få oss att tro.

“DN baserar påståendet om ökad trygghet på reduktion av antal fullbordade mord ”Under 1990-talet rapporterades i snitt cirka 100 fall av dödligt våld per år. Nu är siffran nere på 87 fall per år”. Vad DN inte nämner är att det inte är våldet som har sjunkit, det är antal som dör av våldet. Bättre ambulans och akutvård räddar dramatiskt fler våldsutsatta. Antal anmälda mordförsök har inte sjunkit, däremot sjönk andel som dör av våldet. ” Tino Sanandaji

Anledningen till att media och politiker från höger och vänster vill få oss att tro på det multikulturella samhällets icke negativa effekt på samhället, är för att de investerat mycket i aktuell samhällsbild av allas lika värde och det multikulturella samhällets förträffligheter.

Det är den politik som de går till val på och bedriver politik på det multikulturella samhällets förträfflighet. Här väljer man medvetet att avstå från att problematisera det som invandringen för med sig i form av våld och kriminalitet. De riktar istället sin problemformulering på andra saker som är helt obetydliga problem så som tiggeriet.

Här vill man nu sätta dagordningen förutom med att äga problemformuleringen, genom att demonisera sin politiska motståndare SD och dess väljare, genom att kalla dessa för rasister, fascister och nazister. All denna politiska förföljelse på SD och dess väljare, för att SD utmanar dessa politikers rådande problemformulering.

Dessa politiker som satsat på att problemformulera svenskarna som ett problem i det multikulturella samhället, har så stora egon att de inte kan inse att de har fel om sin politik där de bedriver en ansvarslös invandringspolitik med stora negativa effekter på samhället i sin helhet samt för dess medborgare.

Här är sanningen om invandringens negativa effekt gällande minskad trygghet i det svenska samhället:

” Sveriges befolkning har ökat med ca 17 procent sedan 1980. Samtidigt visar Brå att antal anmälda mordförsök, misshandel och rån mer än fördubblats. I SCBs undersökning av levnadsförhållanden har andel som uppger att de blivit utsatta för våld ökat likasås mellan 1980 och sista rapporterade året 2007. Att antal väktare tredubblats och utgifter på larm och övervakning ökat ännu mer tyder heller inte på ökad underliggande trygghet. Ökad trygghet och minskat våld är knappast vad en seriös granskning av statistiken tyder på.” Tino Sanandaji

Via en artikel dock från 2002 får myndigheten Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kritik för att de censurerar och förvanskar rapporter i syfte att behaga politiker. Artikeln är förvisso från 2002 men vi kan med stor säkerhet anta att situationen inte förbättrats utan försämrats. Reinfeldts uttalande som kommer sist i artikeln är speciellt anmärkningsvärt då han anklagar BRÅ för att inte säga sanningen. Han säger det inte rakt ut men i citatet så antyder han detta.

“- BRÅ:s uppdrag är att serva regeringen med forskning och kunskap. Det gör de inte. BRÅ tillhandahåller istället önskad information på beställning av justitieministern och departementet.”

 

“- Forskningen måste stå fri. Den måste vara opolitisk och inte bunden av regeringen.”

Bespara mig nu kommentarer och inlägg som att vi kan inte generalisera alla invandrare som brottslingar och kriminella. Givet kan vi inte det. Men det betyder inte att vi kan bortse från att invandrare är överrepresenterade vid vissa brott.

SD ett välfärdsparti

Så mycket otrygghet har spridit sig i Sverige, nu måste vi ha nyval och att SD blir det största partiet så vi kan få den förändring vi förtjänar. För våra barns framtid är det en SD politik som banar vägen till frihet och trygghet. Låt aldrig någon politisk motståndare komma undan med argumentet att SD är ett enfrågeparti för inget kunde vara mer felaktigt.

11091497_858237147555711_5332566563115561954_n

SD kritiseras för mycket och man kan beskriva det som politiskt förföljelse när SD beskriv som rasister, nazister och fascister. Inget av dessa epitet kan fastklistras på SD då inget rasistisk med mera framkommer i partiprogrammet. Om det förhållit sig som så att det varit något rasistiskt, så skulle det då innebära att man skulle kunna polisanmäla SD för hets mot folkgrupp, så det faller på sin orimlighet. SD är ett demokratiskt valt parti och har rätt till yttrandefrihet samt åsiktsfrihet.

Det är beklagligt att politiska motståndare inte följer de demokratiska spelreglerna när det gäller att få ha åsiktsfrihet. När man beskyller någon för att vara rasist, fascist och fascist då bedriver man politisk förföljelse och det är inte en ingrediens i demokratin.

Av SD:s politiska motståndare så får SD ofta kritiken att de skulle vara ett enfrågeparti och därför kan man inte ta SD på allvar.  Inget kunde vara mer felaktigt. SD handlar inte bara om invandringspolitiken. Såklart mycket handlar om invandringen i sakpolitiken, men ytterst så handlar det om vår välfärd och hur vi vill forma vårt samhälle. Här kan man då se att invandringspolitiken spelar stor betydelse då Sverige inte kan vara en humanitär stormakt och ta hand om alla fattiga i världen. Vi har inte obegränsade resurser att sprida ut på människor som till stor andel inte kommer att arbeta.

Klart jag önskar att alla i hela världen hade samma välfärd som Sverige men det är inte Sveriges medborgare som har ansvar för alla fattiga människor i världen. Vi i Sverige har byggt upp vår välfärd och kämpat politisk för att ha en denna form av trygghet i livet. Vi avstår stor del av vår lön för att välfärden ska existera. Vi vill ha fri sjukvård, skola, omsorg,  försörjningsstöd samt trygghet vid sjukdom och ålderdom. Dessa tryggheter har vi inte fått gratis och vi kan heller inte ge bort det gratis till allt och alla.

Så SD handlar om vilket samhälle vi vill leva i och bevarandet av vår välfärd. SD handlar om  nationell samhörighet där vi tar hand om vårt eget folk i första hand. Barnen är vår framtid och ytterst handlar det om att ge barnen ett sammanhållet och tryggt Sverige. Våra äldre är de som byggt landet Sverige och de ska behandlas med värdighet och respekt.

Så SD har en stor uppgift att fylla när de kommer till makten som största partiet 2018 genom att verka bort från multikultur och massinvandring. Till ett tryggt och sammanhållet Sverige.

Sveriges jämställdhetsminister hånar kvinnor i Sverige med tilltänkt utredning gällande tiggeriet

Regeringen vill tillsätta en utredning gällande våldsbrott mot tiggarna i Sverige.  I aktuell artikel uppger Åsa Regnér (S) jämställdhetsminister, att det är viktigt att ta avstånd från våldet mot tiggarna. Hon finner även aktuellt våld obehagligt och vill att våldet mot tiggarna ska minska.

När hörde vi senast regeringen uttrycka likadant till exempel gällande judar som i Malmö måste ha vakter på grund av risken för våld och judiska förskolebarn som inte kan vistas ute för att leka då hotbilden för våld föreligger. När ska regeringen uppmärksamma detta? När ska detta våld som judarna utsätts för från muslimer fördömas? Regeringen sätter istället icke medborgare i fokus och fördömer våldet mot tiggarna.

Det kan väl inte vara så  att Socialdemokraterna befinner sig i en ohelig allians med muslimer, och därav kan de inte  kritisera det våld och hot som muslimer utsätter judarna för. Socialdemokraterna visar inget än hyckleri och förakt mot både judar och svenskar med detta förslag om att utreda våldet mot tiggarna.

“Under 2014 kom 6 270 anmälningar in där det fanns ett hatbrottsmotiv – varav 69 procent bedömdes vara främlingsfientliga eller rasistiska motiv, skriver Brottsförebyggande rådet.”

Hur stor andel av anmälda hatbrott är specifikt riktat mot tiggarna? Det är även väl känt att våld förekommer mellan tiggarna då på grund av konkurrensen. Bulgariska tiggare anses vara mer brutala än rumänska och det förekommer våld mellan dessa grupper. Av vad jag har fått förklarat för mig, så är tiggarna från Bulgarien våldsamma i sina försöka att få de bästa tiggarplatserna och även rumänerna själva försöker undvika Bulgariska tiggare på grund av deras våldsamheter.

Det främsta våldet mot tiggarna är enligt min bedömning mellan tiggarna själva som gör upp om de bästa tiggarplatserna. Regeringens försök att vinna sympatier med att säga att våldet mot tiggare ska utredas, är inget annat än hyckleri och för att samla godhetspoäng från den dogmatiska vänsterfalangen.

Regeringens utspel om att tillsätta en utredning om våldet mot tiggarna är totalt meningslös och slöseri med resurser. Problemet löses enkelt genom att förbjuda tiggeriet. Tiggarna är inte svenska medborgare, betalar ingen skatt och tillför mer negativt än positivt när det gäller kriminalitet.

Redan nu har Rumänien i en strukturfond under sju år 31 miljarder euro till sitt förfogade, där syftet är att socialisera in romerna i samhället i Rumänien och inte i Sverige. Tvärtom vad Sverige vill så syftar strukturfondens pengar på att se till att tiggarna åker hem till sina hemländer och söker arbete. Det finns så mycket vettiga och meningsfulla utredningar regeringen kan initiera så som våldet mot judarna, våldet mot kristna, våldet mot kvinnor och barn, diskriminering av svenskarna och så vidare.

Det finns ytterligare en mycket viktig sak att omgående börja utreda och det är det ökade dödliga brutala våldet mot kvinnor. Många kvinnor har blivit dödade i Sverige på de mest brutala sätt. Vi vet att det är just det brutala våldet som ökat i Sverige och det är inte svenskar som står för denna ökade brutalitet, är min fullaste övertygelse.

Det finns även ytterligare  ett viktigt problem och framförallt riktigt problem, inget låtsas problem så som detta med tiggeriet. För som sagt tiggeriet löser vi lätt genom ett förbud. Men hur löser vi problemet gällande det ökade hedersrelaterade brotten i Sverige? Har regeringen ens insikt i hur stort problem är samt att det växer och breder ut sig. Har regeringen ens insikt i hur mycket detta kostar samhället både i lidande och resurser?

Det finns ett företag i Västra Götaland som har specialiserat sig på hedersrelaterade brott genom att ta hand om de som blir utsatta. För 10 år sedan hade detta företaget två heltidsanställd. Idag 10 år senare har samma företag 47 heltidsanställda och lika många vikarier. Sedan denna information kom till min kännedom om 47 anställda, så har jag via Arbetsförmedlingen sett att samma företag haft ute annons om fyra anställningar till. Det kan då betyda att i nuläget är det 51 heltidsanställda i endast ett företag som arbetar med hedersrelaterat brott. Om denna information inte påverka regeringen, då vet inte jag vad jag ska göra för att få regeringen, att reagera och bli ett kraftfullt politiskt instrument emot hedersrelaterat brott.

Sen har vi ju detta med Sveriges statistik avseende våldtäkt på kvinnor som bara ökar och ökar. I Norge gjorde man en undersökning under en period med avgränsat område, och fann att samtliga våldtäkter var genomförda av invandrare. I Norge vågar man säga som det är gällande det sexuella våldet, att det är kulturrelaterat och att dessa män har en annan kvinnosyn än norrmännen. Förövaren är unga män som ofta är asylsökare, kommer från traumatiserade länder och har en annan kvinnosyn än vad man har i Norge. Kvinnosynen är i form av att dessa män tror sig kunna ta kontrollen över kvinnan när han vill och hur han vill. Kännetecknade är att våldtäkten oftast är väldigt grov och brutal.

I Sverige dock får vi ju inte registrera från vilket land förövaren kommer ifrån. Jag anser att det är förödande felaktigt att inte registrera förövarens härkomst. Anledningen till aktuell mörkläggning kan endast vara för att man vill kvarhålla bilden av invandringen och mångkulturen som en lyckad politisk riktlinje.  Detta är fel, vi måste börja registrera och ha klart för oss vilka män som är överrepresenterade vid våldtäkter på kvinnor och barn.

Vi får inte skydda våldtäktsmän eller invandrare. Skyddsperspektivet mot den som blir utsatt ska vara i främsta rummet.

För att komma tillrätta med ett problem så behöver man veta problemets art, för då kan ju rätt insatser och resurser tilldelas. Om vi fortsätter att blunda för fakta så kommer vi aldrig kunna begränsa det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Sverige. För våra kvinnor och barn skull så måste vi ha modet att se invandringens effekt samt vilken vedervärdig kvinnosyn som råder i vissa kulturer. Vi får inte låta samhälle präglas av offrets maktförlust och maktlöshet gentemot förövarna som tillsynes skyddas mer än offret. Så kan vi inte ha det här finns massor av åtgärder vi kan tillämpa.

Jag är helt övertygad om att endast SD är det parti som kommer att genomföra en politik med stora ansträngningar till, att minska det dödliga brutala våldet mot kvinnor samt att våldtäkterna på kvinnor och barn minskar. För endast SD inser problemets art och är beredda att inte förskona någon brottsling eller förövare.

För mig förefaller det helt logiskt att den utredning som Norge gjorde och fann att samtliga våldtäkter utfördes av invandrare, att detta även gäller Sverige.

Så inte är det en utredning gällande våldet mot tiggarna som behövs.

För kvinnor och barns skull så finns det en god poäng att rösta på SD. Om du vill läsa mer om våldtäkter och statistik, se här från Karl-Olov Arnstberg.

Satirbilder från koling dock med en sanning som gör att man hisnar över regeringens ständiga perspektiv på förövaren istället för att sätta offret i fokus.

11150915_864257883620304_5986097282512276430_n1661478_850035821709177_5306771402390551653_n

SD:s kriminalpolitik me like

Socialdemokraterna har lyckas med att ha fått Sveriges medborgare till att inte hävda sin rätt till trygghet och säkerhet. Vi har förpassat oss till att “tycka synd” om förövaren istället för att låta brottslingen ta konsekvensen av sitt beteende.  Det måste bli ett slut på det här där förövaren kommer lindrigt undan. Hårdare straff för grova brottslingar samt utvisningar är helt rätt ur ett skyddsperspektiv.

SD är allt annat än ett enfrågeparti. Förutom att SD fullkomligt äger invandringspolitiken så har SD Sveriges kriminalpolitiken i korrekt färdriktning. Det måste vara slut på “tycka synd” om kriminalpolitiken som ytterst är format av Socialdemokraterna. Nuvarande kriminalpolitik kännetecknas av rehabilitering och återanpassning med låga straff samt straffminskning med 2/3 av straffet. Brottsofferperspektivet är inte i fokus men detta vill SD ändra på.

SD:s kriminalpolitik utgår ifrån den laglydiges rätt till ett tryggt samhälle samt ett brottsofferperspektiv.

Jag ser fram emot SD:s kriminalpolitik med mer trygghet för individen då man vill införa följande punkter nedan:

  • hårdare tag mot brottslighet med riktiga livstidsstraff
  • skärpta straff för våldsbrott
  • offentligt register över dömda pedofiler
  • borttagandet av preskriptionstiden för grova våldsbrott
  • mängdbrottslighet ska dömas hårdare
  • tredje gången gillt-principen
  • bort med frigivning efter 2/3
  • lättare att utvisa kriminella utlänningar
  • använda fotboja på grova återfallsbrottslingar efter avtjänat straff.

Här kan du läsa mer om SD:s kriminalpolitik.

Vi laglydiga och icke våldsbenägna människor förtjänar att ha ett tryggare samhälle där vår säkerhet är i största fokus. Staten och dess förtroendevalda politiker ska göra allt för att vår trygghet och säkerhet går före brottslingarnas.

Det är helt rätt att straffa grov brottslighet hårdare så att lag och ordning kan upprätthållas.

Nollvision mot sexuella övergrepp på barn

Det handlar om att skydda våra barn från pedofiler. Likt SD vill jag att ett offentligt register upprättas snarast möjligt över dömda pedofiler. En av mina hjärtefrågor är just barnens rätt till en trygg uppväxt. När jag var aktiv inom Socialdemokraterna så skrev jag en hel del motioner som de flesta fick avslag men en av dem som jag är extra stolt och glad över är “Nollvision mot sexuella övergrepp på barn”

Barnens rätt till att växa upp i ett tryggt och säkert samhälle måste gå före pedofilens rätt att anonymisera sitt pedofilbrott. Det vore en utopi att tro att pedofiler avtjänar sitt straff och därefter så upphör deras pedofilbrott på barn. Det är inte på detta sättet då pedofiler ständigt letar efter nya offer.

I likhet med SD vill jag att ett offentligt register upprättas över dömda pedofiler. Här måste skyddsperspektivet gällande våra barn gå före allt annat.

Ett offentligt register över dömda pedofiler finns liknande redan i USA, Kanada samt England. Eftersom de uppgifter om gärningsmannen som skulle ingå i aktuellt register redan omfattas av offentlighetsprincipen så borde det helt lagligt kunna införas. Domar är som regel en offentligt allmän handling. Detta register skulle ha två stora syften i form av ökad kontroll till barnfamiljer som på sådant sätt aktivt kan välja bort att bosätta sig i ett område där en dömd sexualbrottsling bor. Registret skulle även ha en kontrollfunktion med en avskräckande funktion.

När jag var aktiv Socialdemokrat skrev jag en motion “Nollvision mot sexuella övergrepp på barn”. Motionen antogs av  S-kvinnor Skaraborg samt därefter av S-kvinnor nationellt. Därefter skickades motionen med ändrad rubrik in till den Socialdemokratiska kongressen 2013 med förslaget att upprätta en nationell handlingsplan mot sexuella övergrepp på barn.

Dåvarande socialminister, Morgan Johansson med partistyrelsen yrkade avslag på motionen med motiveringen att det redan finns en nationell handlingsplan. Men givet var detta felaktigt och S-kvinnor kämpade och debatterade emot partistyrelsen och fick igenom motionen i sin helhet. All heder till S-kvinnor för detta.

Det som var oroväckande var att S-partistyrelsen avslog motionen och använde en lögn som motivering men så fungerar toppen inom Socialdemokratin idag.

Jag har ingen aning om Socialdemokraterna tänker fullfölja kongressbeslutet, att som i min motions intention vara verksam till att sexuella övergrepp på barn upphör.

Nedan kan du läsa motionen i sin helhet efter att den antogs av S-kvinnor nationellt. Dock ändrades rubriken samt att-satsen . Dock gillar jag rubriken “Nollvision mot sexuella övergrepp på barn” bättre än nuvarande nedan:

Nolltolerans för sexuellt våld mot barn

I Europa är ett av fem barn offer för någon form av sexuellt våld. I mellan 70 och 85 procent av fallen är förövaren någon barnet känner och litar på. Sexuellt våld mot barn sker i olika former så som sexuella övergrepp inom och utanför familjen, barnpornografi, sexuella övergrepp av jämnåriga, barnsexturism samt barnprostitution mm.

I Statens offentliga utredning SOU 2004:71 gjordes bedömningen att de anmälningar som polisen tar emot angående sexuella övergrepp mot barn endast är toppen av ett isberg. Detta gäller även de som exploaterar barn i sexuella syften så som barnprostitution och barnpornografi. Tio anmälningar om sexuella övergrepp mot barn inkommer varje dag till polisen och mörkertalet är stort.

Det finns ett könsperspektiv på sexuella övergrepp mot barn. Flickor löper större risk än pojkar. Det är 3-5 gånger vanligare att offret är en flicka. Medelåldern är mellan 8-10 år. År 2006 ledde mindre än 5 procent av de anmälda sexualbrotten mot barn till åtal.

Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp får djupa sår och psykisk ohälsa. Barnet som blivit utsatt för sexuella övergrepp berättar oftast inte om detta till någon då de känner skuld och skam för det som hänt och det finns en rädsla över att inte bli trodd. De kan också känna sig rädda och vara hotade till tystnad.

I Barnkonventionen står det att barn har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp. Att barn i dagens Sverige 2010 i stor utsträckning fortfarande blir sexuellt utnyttjade och inte får den hjälp de behöver för att läka sina sår är oacceptabelt. Barns trygghet måste sättas på första plats.

Vi vill att sexuella övergrepp mot barn blir en högt prioriterad politisk fråga där samhället sätter höga mål, precis som dödligheten i trafiken har prioriterats genom en nollvision. När det gäller sexuellt våld mot barn krävs nolltolerans. Det betyder att mer pengar måste satsas och resurser tillföras. Ett samhälle som tryggar barnens uppväxt mot sexuella övergrepp genom nolltolerans, är ett samhälle som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa och räddar liv från tragiska utfall. Vi föreslår kongressen:

· att Socialdemokraterna arbetar för att utveckla ett nationellt handlingsprogram för hur samhällets olika organ och myndigheter på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt ska arbeta med frågor som rör sexuellt våld mot barn, med nolltolerans som utgångspunkt

Här läser du mer om SD:s kriminalpolitik.

 

 

Äldre inlägg

© 2019 NinaDrakfors

Tema av Anders NorenUpp ↑