NinaDrakfors

Politik

Kategori: Islamisering (sida 1 av 3)

Profeten Muhammed inte ofelbar

Varför förnekar vissa muslimer att profeten Muhammed gifte sig med ett barn? Här framgår klart och tydligt att han gifte sig med Aisha 6 år, hade samlag med henne vid 9 års ålder och att äktenskapet tydligen var lyckligt.

Detta får mig att fundera. Det finns bokstavstrogna muslimer som vill följa koranen i allt samt gå i profeten Muhammeds fotspår. Då kan de ju inte se nått fel i att gifta sig med barn? Menar, profeten är ju ofelbar och guds sändebud enligt dem.

Är det inte dags att muslimer tar avstånd från profetens Muhammeds pedofili samt inser att han inte var ofelbar?

Rasismen minskar men antidemokraterna ökar

Från den dag jag berättade att jag var aktiv inom SD samt sällat mig till Granskning Sverige, så visste jag att det skulle bli en politisk förföljelse mot mig.  Jag och Johan som är Granskning Sveriges grundare, har haft många samtal om just detta med att oliktänkande blir utsatta i Sverige 2015.  När jag fick förfrågan, att vara med i Granskning Sverige så tvekande jag inte en sekund. Jag hade lyssnat på Granskning Sveriges program innan och kände förändringskraften i konceptet, att ringa makthavare och ställa frågor, gärna obekväma frågor som inte den etablerade media ställer. Jag visste att när jag sällade mig till Granskning Sverige, så skulle det leda till negativa effekter där människor skulle börja jaga mig på olika sätt. Jag var väl medveten om detta när jag tog beslutet, att inte vara anonym inom Granskning Sverige. Det glädjer mig, att jag kan vara en röst för den demokrati som vi har här i Sverige genom att just stå upp för vår rätt till åsiktsbildning. Ingen rasist-hojtande människa skrämmer mig eller kan få mig att tystna.

Vi är många nu som inser, att det förtryck som pågår mot oliktänkande måste upphöra. Vi måste få tänka kritiskt mot islam som religion det ingår i ett demokratisk samhälle. De som vill tysta oss som är kritiska till aktuell invandringspolitik samt islam, är inget annat än antidemokratiska i sitt beteende när de i tid och otid hojtar rasist, fascist och islamofob. Ni som följt min facebook har kunnat skåda alla dessa rasist-hojtande inlägg. Det är märkligt att denna mobb tror sig ha rätten, att definiera en människa, utan att sakligt förklara vad det är som gör att denne är islamofob eller rasist. En förklaring jag fick var denna “du var rasist redan innan du kritiserade islam, och därför är du islamofob och rasist”. Okej, vad svarar man på sådana inlägg?

Jag har varit i kontakt med polisen om just rasistanklagelserna, för jag anser att det är inte rätt, att bete sig på sådant sätt att stigmatisera människor som rasister bara för att man ställer sig kritisk. Polisens svar är att det är förtal och uppmuntrade mig att ta skärmdumpar samt göra polisanmälan. Jag har sedan tidigare fått ett beslutsmeddelande från polisen gällande förtalsanmälan och på grund av att brottet är ringa så blir det inga rättsliga åtgärder. Dock tycker jag det är viktigt att göra polisanmälan för de har inte rätten att kalla någon rasist hur som helst. Jag vill ge dem allt motstånd jag kan då jag avskyr mobbare och förtryckare, vilket är det jag anser att de är. Sen står jag upp för de demokratiska värderingar vårt samhälle har som grund och kommer fortsätta hävda vår rätt till yttrande- och åsiktsfrihet.

Dock handlar inte detta om mig. Det handlar om dig och din rätt att ta del av samhället och föra fram din åsikt, den ska inte stoppas av antidemokrater. Tillsammans måste vi syna dessa människor om och om igen och det blir tjatigt men vi måste säga ifrån till dem som tror sig har rätten att kalla någon osakligt för rasist.

Nedan är artiklar som på ett tydligt sätt påvisar hur media, bedriver en kampanj mot någon som inte har det politiskt korrekta åsikterna. Det är media som är orsaken till det drev som pågår emot mig, där antidemokraterna vill att jag ska få sparken från mitt arbete, eller åtminstone inte få jobba med människor.

Jag välkomnar dock detta angrepp och ser det som ett gyllene ögonblick där sanningen kan manifestera sig. Många ser nu hur antidemokraterna beter sig och det var mitt största syfte från början, att syna antidemokraterna. Jag tycker jag har gjort ett väl utfört arbete, MVG med andra ord.

Kanal-chefen på Sveriges radio Skaraborg heter Gabriel Byström och är denne som tagit del i den hetsjakt som pågår mot mig. Jag ringer och frågar honom varför SR jagar vanligt hederligt folk.

Men oavsett vad mobben tror sig kunna göra med sina förtryckarmetoder, så finns inga skäl att säga upp mig från mitt arbete. Tvärtom så fungerar jag väldigt väl på mitt arbete. Skövde kommun uttalar sig via Sveriges radio Skaraborg. Vi får tacka att demokratin segrade. Lyssna på uttalandet här.

Det började med att Johan intervjuade mig om mitt avhopp till SD:

Sen undrade KIT, varför jag var med i en rasideologisk organisation. KIT för övrigt som är sponsrade av Bonniers med 50 miljoner. Läs artikel här.

Därefter så började Radio Skaraborg P4 att skriva och framställde mig som rasist. De ringer även min arbetsplats och frågar om det är förenligt att vara rasist och arbeta som socialsekreterare. Läs artikel här.

Därefter ringer jag och Johan till Sten Lillieström. Vilket är aktuell journalist som skrev ovan artikel om att Granskning Sverige är en rasideologisk organisation.

Jag ringer Sten Lillieström och ställer mig frågande till varför han inte lät mig komma till tals när han skrev sin artikel, och att han lurade mig att tro, att jag skulle få komma till tals då han sa att han ville vi skulle träffas. Dock hade han redan gjort sin artikel färdig och klar.

Det ligger i min yrkesroll att rehabilitera IS-anhängare

Jag ringde Maria Vamling, på säpo för cirka en månad sedan. Hon instämmer, att det största säkerhetshotet mot Sverige idag är våldsbejakande islamister. Här kommer en kort summering.

Av samtalet framgår, att det florerar rykten, att flera hundra IS-anhängare sökt vård inom den svenska sjukvården för sina krigsskador. Säpo anser att det inte är så många som sökt vård men vet heller inte hur många, då det är svårt att identifiera detta.

När jag samtalade med henne hade flyktingströmmarna pågått i ett par veckor. Säpo kan  inte se att det gömmer sig IS-anhängare med i flyktingströmmen men menar även, att det är för tidigt för att uttala sig om detta.

Maria bekräftar, att ett säkerhetshot är alla dessa flyktingar som inte kan styrka sin identitet. Det finns även många flyktingar som kommer men som inte har för avsikt, att söka asyl i Sverige. Men avslutar med att säga, att så här har det alltid varit i Sverige, flyktingar har svårt att styrka sin identitet. De flesta som kommer är enligt Maria från Syrien, Irak, Eritrea samt ensamkommande från Afghanistan och Somalia.

Vidare berättar Maria, att det pågår en rekrytering av ungdomar till IS. Dock vet man inte hur stor och omfattande rekryteringen är.  Hon säger, att det inte är många som åkt men att det pratas om detta via nätet och man inspireras av varandra. Säpo följer utvecklingen. Dock beror allt på utvecklingen där nere. Om IS får stora framgångar då växer stödet, säger Maria.

Enligt Maria är det största uppdraget, att kommunerna ska jobba förebyggande och minska rekryteringen till IS. Insatser i skolan, anser hon vara viktigt. Största gruppen saknar inkomst och har ej godkända betyg i skolan, där ligger risken, säger Maria.

Utifrån att det från politiska grupperingar i samhället, gärna påtalas om hotet från nazister och fascister hela tiden som det ultimata hotet mot Sveriges befolkning, så frågar jag Maria, om IS-anhängare och högerextrema, är de lika stort hot?

Maria svarar, att den våldsbejakande högerextrema (kallas för vit makt) inte  är så starkt. Dessa grupper har alltid splittrats. Det är inre spänningar som gör att man aldrig blir stora och starka. Maria säger, att IS-anhängarna är farligare, då de har kopplingar till terroristorganisationer utomlands samt har starka ledare. Hon jämför det med, att Hitler inte lever, så de högerextrema har ingen stark ledare. Den våldsbejakande högern utgör därmed ingen fara för Sverige på det sätter, säger Maria. Autonoma vänster sidan har föräldrar med akademiker bakgrund, och är en annan kategori.

Gällande terrorhot mot Sverige, så finns det aktörer som har förmågan och möjligheten. Islamistisk extremism är hotet.

De som åker ner som IS-mördare och återvänder, kommer aldrig kunna bestraffas rättsligt. Bevisningen är så svår och omfattande, att det aldrig kommer kunna gå att bevisa, att en IS-mördare begått brott mot mänskligheten. Man kan inte göra en brottsplatsundersökning. Men där man kan hitta nått så ska de åtalas. Om det blir olagligt, att åka då blir bevisläget annat men inte så lätt, att bara förbjuda en sak då det för med sig konsekvenser, säger Maria.

Med största sannolikhet har dessa människor mördat ska dessa då rehabiliteras? Maria svarar, om man inte kan bevisa, att nån mördat då måste vi rehabilitera. Detta sker redan i våra fängelser, vad ska vi göra -slänga dem i en mörk håla,frågar Maria?  Hon fortsätter och säger, att så länge man inte är dömd är man fri.

Gällande att personal ska träffa återvändande sannolika mördare och våldtäktsmän, så säger Maria att vi ska inte överdriva riskerna med, att möta dessa människor och ser inga större hot mot personal som kommer möta dessa. Hon påtalar vidare, att man är tjänstemann och i den yrkesrollen måste man möta dessa människor i sitt yrke och behandla dem som vem som helst.

Jag anser, att ur ett rättsligt perspektiv får inte dessa människor de straff de ska ha. Maria svarar, att så är det i Sverige, alla får inte det straff de ska ha. Vi måste fortsätta behandla dessa människa som icke dömd. Rättvisan ska ha sin gång och människor ska inte göra egna bedömningar.  Vi följer vår lagstiftning och det är en bevisfråga, att påvisa vad personen gjorde där nere, och alla som åker ner har inte krigat eller mördat då de kanske inte fick vara med. Andra länder är det hårdare, där kan till exempel resandet inte vara tillåtet, säger Maria.

Jag som socialsekreterare kommer inte kunna acceptera, att jag ska i min yrkesroll ska  bedriva socialt arbete med en eventuell mördare och våldtäktsmän som har eller haft terroristanknytning. Om jag möter en sådan person, då kommer jag gå där och då från mitt jobb. Jag måste kunna stå för det jag gör i mitt liv och vara sann mot mig själv. Ingen yrkesroll kommer få mig, att frångå mina egna värderingar av vad som är riktigt och rätt.

När jag i samtalet försöker förklara ovan till Maria, så svarar hon, -du har väl mött andra som begått brott i Sverige? Jag försöker förklara för Maria, att man kan inte likställa en IS-mördare med ett brott i Sverige. Vad jag förstår så kommer vi aldrig kunna döma en eventuell IS-mördare för de brott denne gjort mot mänskligheten och det finner jag mer än  ynkligt.

Maria säger, att jag har en stor mission, att förhindra rekryteringen till IS. Nej, jag har inte den missionen eller önskan, att på nått sätt hjälpa människor som glorifierar, att åka till en terroristgrupp för att slakta andra människor.

Det som är tydligt är, att kommunerna har ett förebyggande uppdrag. Kommunerna ska förhindra rekryteringen till IS. Vart är kommunernas handlingsplaner? Vart är kommunernas stora insatser? Kolla med din kommun och fråga om de har skapat någon handlingsplan gentemot rekryteringen till IS.

 

 

 

 

Har du drabbats av godhetsapostel-syndromet?

Godhetsapostel-syndromets fasansfulla degenerativa nedbrytande process kommer att klargöras i detta blogginlägg. Fick inspiration av de som smittats att förklara vad de drabbats av, men jag kan ju inte hänvisa till några läkarkunskaper, bara min observation. Allvarliga saker den här sjukan, kan ödelägga länder och dess befolkning.

12036979_938565326189559_1212139764006110843_n

Begreppet “allas lika värde” är faktiskt förenat med livsfara för dig och din familj,  då det syftar till att anpassa dig till att i framtiden vara i minoritet i ditt eget land. Med konsekvenser vi endast kan spekulera om. Det som även är mycket märkligt är att “allas lika värde” inte kommer från FN som regering och media säger, utan det är fel översatt. Ordet som översattes var “dignity” och det vet vi ju alla inte betyder värde utan värdighet.

Om du finner dig själv med att applicera begreppet “alls lika värde” i varje debatt, varje mening och varje situation då kan du ha smittats av godhetsapostel-syndromet. Vilket kännetecknas av att du blir helt uppfylld av din egen godhetsgloria. Till omvärlden presenterar du dig själv som om den gode och den andre som den onde. Den som smittats av detta godhetssyndrom delar alltså upp världen i att vara endast svart eller vit, så som god eller ond. Du  har inga gränser för hur omvärldens flyktingströmmar ska få härbärgera i ditt liv. Du anser att alla ska få komma hit och ta del av vår välfärd och du ser mer än gärna varje invandrare som något som inte har ansvar för sitt eget liv, ditt omhändertagande blir stort men väldigt kortvarit. Du står för fri invandring men självklart ska det bekostas genom andras pengar. Din mission för en bättre värld vill du andra ska genomföra och bekosta medans du själv gör minsta lilla ansträngning. Du ser inte att du ytterst drabbats av en grandios narcissistisk läggning som yttrar sig i godhetsapostel-syndromet. Du förhärligar dig själv så till det yttersta, att du blir helt salig och upprymd av din egen spegelbild.

När man drabbats av godhetssyndromet så är tankeförmåga ytterst begränsad, då man helt enkelt inte kan se konsekvenser eller göra riskanalyser. Utan man har ett tunnelseende där varje invandrare har en gloria runt sitt huvud och kommer inte till Sverige med tvivelaktiga avsikter. Alla invandrare är alltså goda helgon som ska mötas på tågstationen vid ankomst med te och kaffe. Sen att 90 procent av de som invandrar inte kan styrka sin identitet, är inte alls fel och naivt att tro på. Utan har man godhetssyndromet så är naiviteten och tankeförmågans begränsning ett faktum.

När du lider av godhetsapostel-syndromet så påbörjas en degenerativ nerbrytning av hjärnan i tre steg. Vilket innebär att man först kopplar bort vissa delar av hjärnan, därefter dör cellerna och organet hjärnan upphör helt att fungera.

Första steget vid godhetsapostel-syndromet lyckas hjärnan vid kommunikation endast åstadkomma att upprepa mantrat om “allas lika värde” och att SD har en annan människosyn. Ett typiskt tecken är att vid en sakdebatt, går det inte att vara saklig med den som drabbats av godhetsapostel-syndromet. Utan den som är drabbad är helt oförmögen att lyssna på kritik samt vara saklig. Det går inte att begära från den smittade att vara saklig, hjärnan har degenererat sig till ett det lägre stadiet i tankeförmåga. Här nedan har jag ett bra klassiskt exempel som påvisar att sjukdomen först började hos politikerna och var de fick denna smittsamma sjukdom ifrån kommer jag spekulera om i nästa blogginlägg. Jag har dock kunnat påvisa att det handlar om kommunism och socialism som är grunden till hjärnans förfall.

Sen i andra stadiet blir det lite mer allvarligt då man nu börjar anse, att alla som kommer till Sverige ska få permanent uppehållstillstånd och Sverige ska ha en fri okontrollerad invandring. Den sjuke i godhetsapostel-syndromet kan inte i detta stadiet göra en analys som utgår ifrån de ekonomiska resursers som finns till förfogande. Man anser i stadiet två, att andras pengar kan man bruka hur som helst och räcker det inte så lånar vi pengar till den obegränsade invandringen. En självklarhet för den godhetssjuke är att alla i hela världen ska komma till Sverige och ta del av vår välfärd och generösa trygghetssystemet. Andra stadiet är så farligt för nu har man slutat tänka på Sveriges välfärd och ekonomi. Hur mycket än omvärlden och verkligheten trycker på, så klarar inte den som har drabbats av godhetsapostel-syndromet av att göra en konsekvensanalys med ett innehåll av flera perspektiv.

Man tror i andra stadiet att Sveriges ekonomi är obegränsad, samt anser man att varje skattebetalare ska hålla tyst och hålla med när deras pengar matas ut i ett gigantiskt slukhål som aldrig kan mättas.

Riktigt läskigt stadiet nr två men stadiet tre i syndromet är bortom all förnuft och rättvisa.

I stadiet del tre i godhetssyndromet, så är man nu beredd att offra sina barns framtid utan någon eftertanke samt låta ett befolkningsutbyte ske där det helst ska ha skett igår, då man anser att det är fult att vara svensk. Våra svenska  traditioner och värderingar måste utbytas omedelbart i sann anda av allas lika värde. Här har nu hjärnan helt degenererat och det återstår inget förnuft eller realism.

Så detta med att tro blint på “allas lika värde” begreppet är en fälla till att du ska förinta dig själv och processen börjar med godhetsapostel-syndromet. Dock är själva mekanismen att man tror på att alla har lika värde och därigenom så har alla rätt till Sveriges trygghetssystem. Kom ihåg att smittan börjar med att man inte kan ta avstånd från kommunismen.

Bilderna är satirbilder från koling.

 

11143458_939511749428250_565376963016276692_n

 

Debatten är ytterst polariserade gällande invandringspolitiken. På ena sidan finns regeringen med sin vision om att Sverige ska vara en humanitär stormakt till vilka ekonomiska offer som helst. Vad spelar det för roll för politikerna att skattebetalarnas pengar missbrukas på detta sättet? Det är ju inte deras egna pengar de slösar bort på människor som inte bor i Sverige. Någon annans pengar verkar man kunna göra som man vill med utan några betänkligheter.

Politikerna ställs heller aldrig till svars för sitt handlade i sin förtroendepost, de kan lugnt haverera Sveriges ekonomi och inga åtal kan väckas.

Sedan 2010 står det även i vår grundlag att Sverige ska vara ett multikulturellt samhälle. Enligt vår grundlag är vi nu skyldiga att vara multikulturella. Detta är inget som folket fått vara med att bestämma om genom att rösta. Utan denna grundlagsändring skedde i största hemlighet utan större debatt. Såklart då att regeringens vision om att vara en humanitär stormakt kan anses vara skyddad.

Varje invandrad människa ska få allt utan ifrågasättande för denna invandrad är god och dess motiv till att komma till Sverige får inte ifrågasättas.

Den andra yttersta sidan emot detta är att ondgöra  varje del av invandringen och inga fördelar skådas. Invandraren ses som en inkräktare med motiv att förgöra Sverige in i minsta detalj.

Bägge dessa sidor gör grova generaliseringar i form av den gode respektive onde invandraren. Sanningen ligger nog som vanligt mitt emellan.

Såklart det det både invandrar människor som är i stort behov av skydd men även människor vars enda syfte är att få en livslång försörjning. Givet är att det finns invandrare som vill islamisera vårt samhälle och sätta demokratin ur spel. Likväl som det finns invandrare som längtar efter vår frihet och jämställdhet.

Klart det finns invandrare av alla det sorter och vid olika tider flyr eller utvandrat folk på grund av olika skäl.

Den invandring eller invasion vi nu ser till Europa handlar just till den största delen om män som vill ta sig till bidragsländer för att skapa sig en bättre framtid. De som är utan medel att betala en smugglare blir kvar i närområdena till Syrien i flyktingläger. Kanske det inte bara handlar om livslång försörjning utan att tvinga oss till fortsatt islamisering. Filmen nedan får mig att säga stopp, stopp och stopp.

https://www.youtube.com/watch?v=X2rmA9A7CEM&app=desktop

Det vi bör göra är att stänga gränserna och endast ha Sverige öppet för riktiga flyktingar. Vi ska inte ge permanenta uppehållstillstånd till dem som kommer från Syrien. Det ska bara beviljas tillfälliga uppehållstillstånd.

Två viktiga fokus bör dominera all hjälp vi kan till Syrien just nu. Det är att vi omgående riktar alla resurser till närområdena och bygger upp bra boenden, mat, skolor och andra behov som behövs. Går det bygga modulhus i Sverige till invandrar i brist på annat boende så kan vi även assistera med det på plats.

Det viktigaste fokuset är dock att bekämpa IS. Jag ställer mig frågan varje dag varför vi tillåter IS-härjningar som våldtar, plundrar och mördar folk.  Vi i Europa med USA skulle lätt kunna slå ut dessa terrorister med all modern krigsteknik som vi har. Kan nedan inspelning med Admiral Ace Lyons som säger att Obama är antiamerikan och islamist, ge en förklaring till varför vi inte ser ett gediget motstånd mot IS?

https://www.facebook.com/adrian.ionescu.376/videos/10153070412010913/?pnref=story

Om vi utplånar IS så kan folket därefter flytta hem igen och bygga upp Syrien med demokrati som grund om så önskas. Det vore att ge hjälp och stöd på riktigt till folk som verkligen lider i närområdena utan några framtidsutsikter. Detta är nått jag tror på som helhetslösning. Därmed överger vi heller inte den stora delen av befolkningen som är utsatta.

När blir svenskarna i minoritet

Den demografiska utbredning i Europa är mycket oroväckande då den påvisar att länders majoritetsbefolkning inom kort kommer bli minoritet i sitt eget land. Detta handlar främst om politikerns naivitet och ansvarslöshet då politikerna har anammat den multikulturella hysterin, som säger att det inte finns något negativt med invandring samt är en invandrare alltid god.

Det verkar inte finnas någon sans och balans i när man glorifierar invandrare till goda helgon som söker asyl i Sverige.

För  att få en inblick i den demografiska utbredningen i Europa finns ett mycket bra youtubeklipp som påvisar genom uträckning i födelsetal hur muslimer kommer att vara fler i antal i många europeiska länder. I Norge påstår man samma sak att norrmän kommer vara i minoritet i sitt eget land. I Sverige är svenskar redan i minoritet i Malmö. Via Affes statistikblogg finns beräkningen att svenskar kommer vara i minoritet redan 2041. Jens Orback (S) uppger via SVT att någon gång kanske vi hamnar i minoritet, därför ska vi behandla nuvarande minoriteter korrekt och försvarar vi deras rätt då går vi lite tryggare, säger han klart och tydligt i inslaget.

Det är alltså inte en fråga om svenskar kommer bli i minoritet i sitt eget land, utan frågan är när vi är i minoritet.

Detta folkutbyte kommer påverka vårt demokratiska sätt att leva samt vår kultur. Vill dock göra dig uppmärksam på att aktuellt film ovan inte kan tas för vetenskaplig fakta. Tar med den ändock för att vi rent logiskt och förnuftigt inser att det är så ett folkutbyte går till. Det som jag inte vet stämmer i filmen ovan är om det kommer att gå i den snabba takt som framkommer, men att det pågår ett folkutbyte är mycket självklart för mig.

Jag vet att det finns flera olika teorier om hur det finns en världsordning som vill skapa konflikter genom krig och befolkningsutbyte. Teorin är att folket lättare kan hanteras om de inte är fokuserade på sina rättigheter utan mer kämpar för att överleva. Jag tycker vi borde fundera på detta om multikulturen endast leder vårt samhället till ett lyckligt paradis. Fakta måste fram i ljuset och vi har rätt att få veta om vi med nuvarande invandringspolitik kommer bli minoritet i vårt eget land. Idag så mörklägger man detta både från politiker och media.

Via The writing of Herr Larsson kan en fördjupning göras i ämnet folkutbyte. Politikerna har med största sannolikhet inte ställt hela sanningen framför svenska folket och bedriver en egen agenda som vi inte har fått orda någonting om. Jag läser Herr larssons tankar om globaliseringen som pågår med en vision om en vacker värld där inga gränser ska finnas. Det som slår mig är detta att tanken är fin såklart. Jag vill väldigt gärna att hela världen lever i balans och fred. Jag vill gärna att hela världen har den välfärd som Sverige har.  En välfärd där vi solidariskt tar hand om varandra. En gång i tiden bestämde vi oss för i Sverige att alla har rätt till de basala rättigheterna så som mat, boende, sjukvård och arbete. Det är förståeligt att människor i andra länder vill ta del av detta och gör vad de kan för att ta sig in i Sverige.

Vi vet att 90 % av dem som kommit till Sverige under 1980-2015 inte kan anses vara flyktingar om man skulle följa Genèvekonventionen och den svenska utlänningslagen. Vilket framgår i en debattartikel från 2013 av Karl-Olof Arnstberg samt Gunnar Sandelin.

Jag förstår ändock att man vill ta sig till Sverige utan flyktingskäl och kanske hade jag gjort detsamma för mig och mina barn. Jag hade säker också ljugit med mera för att få stanna, slängt mina ID-handlingar osv. Det är för mig självklart att människan fungerar så då alla på hela jorden vill väl ha det bättre i sina liv? Det är väl en självklar mekanism att inte vilja lida och göra det man kan för att få ett bättre liv?

Trots att jag förstår detta, så tycker jag inte att Sverige ska vara en humanitär stormakt med svenska skattemedel då vi har kämpat för att få det Sverige vi ser idag. Bättre vore om vi gör allt vi kan för att skapa fred och slå ut terrororganisationer samt korruption så dessa länder kan utvecklas så som Sverige har gjort.

Fortsätter Sverige som vi gör nu med att bedriva en ansvarslös invandringspolitik, både gentemot dem som kommer hit men även mot oss som bor här, så kommer dess konsekvens vara att vi kommer inte ha kvar det Sverige vi kämpat för att bygga upp med demokratiska rättigheter och ekonomisk stabilitet.

Det finns t.o.m. en beräkning från FN  så kallad human development index som säger att Sverige kommer bli ett U-land 2030 då har vi inte vårt välstånd kvar.

“Human Development Index (HDI) är ett index som utkommer årligen och visar ytterligare forskning inom området mänsklig utveckling, och tas fram av FN för att jämföra välståndet i olika länder. BNP visar på materiellt välstånd, men HDI ger helhetsintryck av sammanvägningar.”

Även Dispatch international tar upp samma sak som detta blogginlägg handlar om i en artikel av Ingrid Carlqvist så som  invandringens konsekvenser på vårt välstånd i Sverige.

“Demografiska prognoser är notoriskt svåra att göra. Fråga Statistiska Centralbyrån (SCB) vars befolkningsprognoser för Sverige blivit konstant fel de senaste 20 åren. Helt uppenbart är dock att utvecklingen blir ohållbar om den muslimska invandringen tillåts fortsätta. Det är inte fråga om OM utan om NÄR de blir i majoritet, även om det förhållandet kan ligga ett par generationer framåt. Ett land blir ett u-land när en betydande del av befolkningen har sina rötter i ett u-land. Enligt en FN-rapport som kom för något år sedan, bedömdes att Sverige redan 2030….””

FN-rapporten uppger att Sverige 2030 kommer ha status som ett U-land. För mig låter det inte helt trovärdigt eller så är det bara som så att jag har svårt att ta in det hot som ligger över oss. Du får göra din egen bedömning och analys. Min analys är dock solklar. Det är bara en tidsfråga innan vi är minoritet i Sverige och detta kommer förändra vårt sätt att leva.

Min bedömningen är att vi kommer stå inför stora förändringar gällande vårt demokratiska sätt att förhålla oss till varandra. Den frihet vi åtnjuter nu kommer att minska och våra barn kommer inte leva i det trygga samhälle vi en gång byggde upp. Vi kanske till och med riskerar vår ekonomiska stabilitet.

Godhet mätes i skattepengar

10686805_929920407054051_1810677932490494603_n

Sverige har nu för första gången sedan 1749 en större andel män än kvinnor i befolkningen. Enligt officiell förklaring så föds det fler män än kvinnor, enligt SCB.

Vi vet att den större andelen som invandrar till Sverige är män och inte kvinnor initialt. Vi vet även att den största andelen som invandrar just nu inte kan styrka sin identitet. Thoralf bloggar om detta med att män nu flyr till Europa med tvivelaktiga motiv. Vi vet inte hur många av de som nu finns här samt förväntas komma som är terrorister med ett deltagande i bestialiskt mördande. Det vi med största sannolikhet kan säga är att människor med terroristanknytning har tagit sig till Sverige.

11948141_10153197012278247_588856929_n

Det slår även rekord i ankommande av invandrare augusti 2015. Thoralf beskriver att den största andelen som kommer till Sverige är män. Det lär inte minska med hur många invandrare som får komma till Sverige,  då det inte verkar finnas några politiska bromsar.

Annie Lööfs vision i youtubeklippet ovan handlar om  att Sverige mycket väl kan bebos av 30 miljoner fler människor.  Annie Lööfs önskan får vi väl i nuläget anses vara en sann dystopi för Sverige. Det verkar som att Sveriges politiker och stor del av svenska folket tror att den högsta formen av godhet är att urholka statskassan på människor som inte har tillgång till Sveriges välfärd. Mer sansat och rimligt borde givet vara att dessa människor bygger upp sina egna länder, så som Sverige gjort och att vi bistår med att utradera terroristerna som är problemet. Lösningen kan inte vara att tillåta terroristerna fortsätta och att folket därav får fly.

Det kan inte vara högsta formen av godhet mot det svenska folkets skattemedel, att nyttja dem på en del av jordens befolkning som inte är svenskar och inte heller har betalat skatt här. Alla partierna förutom SD tar för givet att de har folket med sig gällande detta slöseri av skattemedel. Skulle vi ha en omröstning i invandringspolitiken, så skulle svenska folket omgående säga att det räcker nu, är min övertygelse.

Låt oss komma ur den känslomässiga härjningen med missbruket där politikerna slösar skattemedel utan stöd från svenska folket. Istället ska v i förnuftigt och realistiskt inse vad som är det bästa och godaste för oss alla. Utifrån två perspektiv så önskar jag att vi omgående blir goda mot oss själva. Det första är ekonomiska perspektivet samt det andra utifrån ett trygghetsperspektiv. När vi inte kan styrka identiteten på dem som kommer hit så blir samhället mer otryggt.

Vi vet att Säpo har varnat för att de inte har någon kontroll på vilka samt hur många som sympatiserar med terroristorganisationen IS. Det blir ett mer otryggt samhälle när man inte har kontroll och det tillåts att eskalerar. En tankeväckande idé som jag läste var,  att det krävs ID-handling för att hämta ut ett paket på posten men komma in i Sverige kan du göra utan någon ID-handling alls.

Detta leder tankarna till att vi skapar just nu ett otryggare samhälle för alla oss som bor här och i min värld ska förtroendevalda politiker ha ditt och mitt bästa i fokus alltid, utan avgränsningar eller brist på solidaritet mot den svenska befolkningen.

Självklart kan vi stötta och hjälpa människor i världen bort mot fattigdom. Så som vi en gång kämpade med att ta Sverige mot vår välfärd. Dock ska vi inte göra det på bekostnad av att vår välfärd sjunker eller ödeläggs. Det är inte rättvist mot oss som bor, och verkar i Sverige samt betalar hög skatt för att vara solidariska med varandra.

Politikerna måste sluta missbruka det förtroende de fått samt ta maktens möjligheter på allvar. Nuvarande politiker förutom SD, måste besinna sig bort mot att vara internationella godhetsapostlarna.

Sveriges vision om att vara en humanitär stormakt med skattebetalarnas pengar är bortom allt förstånd.

11942107_929558063756952_528008431153330275_o

 

Bilderna som används i många av mina blogginlägg, är satirbilder som jag använder för att med knivskarp humor och satir få tanken att slipas. Flera bilder finns på Koling.nu. Det finns människor som läser min blogg vars syfte är att utmåla mig som en psykopat, rasist, nazist samt oandlig. Jag vet att Kolingbilderna kan vara svårt för vissa människor att hantera och det finns dem som vill göra antagandet, att bara för att man använder sig av dessa bilder så är man värsta rasisten med mera. Jag undanbeder mig sådan hysteri och ber dig slappna av lite och reflektera om det finns en sanning i bilderna och hur den sanningen manifesterar sig i den fysiska verkligheten idag. Om inte så gå bara vidare.

Pamela Geller skriver om jihad i Sverige

Det finns spekulationer kring om morden på IKEA kan vara relaterade som jihadmord. Detta utifrån att Säpo är inkopplat samt att det sägs finnas en brutalitet i morden som utfördes i form av att personerna mer eller mindre avrättades.

Kan det vara att dessa två nyanlända asylsökande från Eritrea mördar två personer tillsynes helt obefogat? För mig förefaller det orimligt att två män som nyligen kommit till Sverige som asylsökanden, helt oplanerat och utan syfte mördar två svenskar på IKEA. Om det nu inte var oplanerat vad kan syftet ha varit då?

Utifrån Pamela Gellers hemsida framställs morden som jihadmord. Under själva rapporteringen om morden avslutningsvis står följden:

“Victims of jihad are bleeding out and all the elites are concerned with is scrubbing Islam.”

Nu råder stora oklarheter och vi kan givet inte ta spekulationer om jihadmord som sanning men det finns indikationer på att fundera på omständigheterna kring dessa mord.

Här står att läsa mer om obekräftade rykten gällande om morden på IKEA var en avrättning.

Tillägg:

Efter att detta blogginlägg skrev har det framkommit ytterligare information att en av gärningsmännens skulle utvisas från Sverige till Italien. Så nu utformar det sig i media en teori att morden skedde på grund av att mördaren inte ville bli utvisad från Sverige.

Funderar kring detta en stund och finner det märkligt. Jag vet hur enkelt det är att hålla sig undan avvisningen genom att gömma sig och vistas man tillräckligt länge i Sverige så faller utlämningsavtalet till Italien. När utlämningsavtalet faller så kan man inte avvisas åter till Italien, trots om man har permanent uppehållstillstånd där.  Det hade räckt att gärningsmannen höll sig med sina landsmän i Sverige i ett par månader och så faller utlämningen till Italien. Efter det  kunde gärningsmannen få en ny prövning i Sverige som givet hade kunnat ge personen permanent uppehållstillstånd. Denna procedur är inte okänd för dem som har permanent uppehållstillstånd i Italien men som vill ta sig till Sverige och bosätta sig här med vårat välfärdssystem.

Så att gärningsmannen skulle ha utfört detta mord i vanmakt för att han skulle bli utvisad, är inte särskilt troligt.

Jag spekulerar att gärningsmannen antingen utförde mordet på grund av sin religion i form av jihad eller så är det en sjuk hämnd på en svensk person eftersom han skulle avvisas.

Kanske kan du tycka att man inte ska spekulera på det här sättet när detta fruktansvärda har hänt. Det är min mening att vi måste börja ställa oss själva de svåra frågorna. Om jihad pågår ute i världen i form av att muslimer brukar våld och död mot otrogna är vi då förskonade här i Sverige?

Nått som jag började läsa om mera på grund av denna händelsen är “sudden jihad syndrom“. Vilket beskrivs vara en plötslig terrorhandling emot västerlänningar.

“If Sudden Jihad Syndrome sounds new to you too, it’s because you haven’t followed the scientific body of work amassed by the likes of Professor Pamela Geller and Doctor Rush Limbaugh. The term was apparently coined by neo-con scholar Daniel Pipes. According to Conservapedia (emphasis mine):”

“Sudden Jihad Syndrome is a term coined by Daniel Pipes to describe Muslims that suddenly or unexpectedly turn against civilized, Western society and engage in acts of terror. Pipes has argued that due to this phenomenon all Muslims must be considered potential terrorists.

Jag hade aldrig tidigare hört om detta fenomen eller begrepp innan och är i novis fasen där jag utforskar vidare vad detta är. Existerar det och om så hur utbrett är det samt hur manifesterar det sig?

I citatet i slutet står det att på grund av plötslig jihad så ska alla muslimer ses som potentiella terrorister, jag instämmer inte i det. Den enda anledningen till att jag uppmärksammar plötslig jihad är för att jag finner det intressant att utforska vidare och se om detta är nått som manifesterar sig i samhället och på så sätt hur.

Vidare information i ämnet “sudden jihad syndrom” hittar man på Pamela Gellers hemsida.

I tidningen Washington times står att läsa om sudden jihad syndrom (terroristattack) att dessa angripare ofta lider av psykiska problem, visar en tillhörighet till islam med dragningskraft till den extrema formen av islam. Det ska ha delats ut en rapport om sudden jihad syndrom till federala, statliga och lokala brottsbekämpande i Texas, med uppmaningen att brottsbekämpande inte bör vara för snabba med att döma ut attacker som om inte har någon koppling till terrorism.

“Sympathy for al Qaeda has produced “sudden jihad syndrome” in domestic terror cells unaffiliated with foreign terrorists and people seeking to carry out attacks in the U.S., a law-enforcement intelligence analysis says.”

Vi vet inget om eritreanska mördarnas situation eller psykiska hälsa. Vi vet inte ens om de är muslimer eller om de då sållar sig till att känna sympati för extrem islam.Vi vet inte heller om de ömmar för islamska terroristorganisationer. Vi vet inte heller om deras mördande var riktat specifikt till svenskar.

Dock finner jag det trovärdigt att de utförda morden på IKEA inte var oplanerade. Det jag även funderar kring gällande sudden jihad syndrom och IKEA morden är detta att det ska vara en terrorhandling emot västerlänningar. Hade dessa två mördare kunnat mörda andra människor med annat ursprung och eventuellt muslimer? Eller var detta mördade specifikt inriktat på att de var svenskar som skulle mördas? Om det nu var som så att dessa eritreaner specifikt ville mörda svenskar vad kan vi klassa denna handling som då? Vanligt mord?

Det kanske är som så att vi behöver nya begrepp för att förklara de våldsdåd som händer mot svenskar? Jag finner det ytterst besvärande att det med största sannolikhet aldrig kommer uppdagas, om dessa två mördare hade uppsåt att mörda just svenskar samt är involverade i någon muslimsk terrorist organisation.

Den förklaring till morden på IKEA som kommer dominera media är detta med att det fanns ett utvisningsbesked och en av mördarna skulle utvisas. Det är den förklaringen som vi kommer att få höra om och om igen. Men jag kommer alltid undra hur det verkligen förhåller sig.

Som jag förstår det handlar sudden jihad syndrom om följande:

Gärningsmannen ofta har psykisk ohälsa, ömmar för radikal islam och vill sålla sig till en terroristorganisation. Handlingen är som sådan att man gör en plötslig våldshandling som riktar sig mot det västerländska civiliserade samhällets personer.

Detta begrepp funderar jag mycket kring om det går att applicera på svenska förhållanden och om så hur manifesterar det sig och om inte, varför skulle vi vara förskonade?

 

 

 

 

Hur vanligt är det med denna nedvärderande uppfattning av svenskar?

11694838_909042785808480_2447268104868707613_n

Tankar och ord från Mats Andersen. “Nu orkar många inte läsa längre texter, men jag tycker att detta är såpass viktigt att alla gör ett försök i alla fall:

Islam lär att de som inte är muslimer i ett samhälle är dhimmis. En lägre stående i samhället som skall betala jizya, en straffskatt för att de är otrogna. Det gör också att många muslimska invandrare inte finner det mer än rätt…fel uttryckt.. de har inte några problem med att den svenska staten betalar deras uppehälle och känner inte den minsta tacksamhetsskuld, för staten är dhimmi och SKALL betala dem pengar, för det står i koranen. Islam lär också ut att man inte skall ta en otrogen för vän och att man får ljuga för en otrogen, som är lägre stående. Därför ser de inget moraliskt problem med att fuska med bidrag eller att kräva en massa saker, för de står över en dhimmi. Detta får mig att komma in på slöjbärandet. Slöjbärandet kan också ses som en markering om att de är muslimer och står över de otrogna. Under sharialagarna får de otrogna inte klä sig som muslimer därför att man direkt skall se att de var otrogna, mindre värda och skulle ge en muslim fri väg. Inte alla muslimer ser det på detta viset, men det är rotat i kulturen och alla muslimer är påverkade av dhimmi tänkandet mer eller mindre.”

Mats Andersen sammanfattar de värderingar som islam har med sig till västerlandet och hur dessa i sin tur gör att vi hamnar i underläge samt ses som goda försörjare.  Jag tycker Mats har en stor poäng att givet så tänker inte alla muslimer på detta viset att vi svenskar är otrogna samt så kallade dhimmis. Dock kommer dessa värderingar, lagar och regler kring Dhimmis från koranen och en muslim ska följa islam och koranen till punkt och pricka. Detta tål att tänkas på att du anses av vissa muslimer vara en dhimmis utan direkt egenvärde mer än vara en nyttig idiot.

En Dhimmi är en jude eller kristen som vid ett övertagande av islam i det landet, fortsatt har rätt att behålla sin tro men ska mer eller mindre agera som försörjare och slavar till muslimer. De får betala en särskild skatt 20%, 80% och står att läsa att till och med 200% kunde vara vanligt. Dhimmi ska visa underkastelse och kan när som helst bli dödad om den inte uppfyller de dhimmi regler som gäller. Respekt och underkastelse är det som gäller för en dhimmi.

Sverige är på god väg att islamiseras läs mer om detta tidigare blogginlägg.

Aktuell satir bild från koling ovan syftar på rapporteringen om att islamister i Sverige vill starta asylboende.

Det framgår mer om islam och önskan om asylboende här.

Detta  pågår i världen idag och vi i Sverige är inte förskonade.

“Islamism, eller politisk islam, är en populär rörelse bland muslimer som går ut på att samhället helt och hållet ska genomsyras av den muslimska tron. Islamister vill att muslimsk lag, så kallad sharia, ska råda och att alla som bor i landet måste följa muslimska traditioner och sedvänjor. Det finns både fredliga islamister och de som med våld och vapenmakt, exempelvis terrorism, vill tvinga icke-muslimer att rätta sig efter islam.”

Flatheten mot muslimer som hotar kristna är under all kritik

Här är ett blogginlägg som jag verkligen kan rekommendera att läsa och gnugga geniknölarna med lite: Dag Örhlund blogg.

Citat:

“Hur många blev slaktade av Pol Pot, Stalin, Mao Tse Tung och i Balkankrigen? 30 miljoner, 50, 70, 150? Det är svårt att få fram siffror men det var betydligt fler än sju miljoner och är vi inte överens om att alla är lika mycket värda?”

“I klartext: Om det hade handlat om något annat kunde vi kanske ha agerat. Men nu är det muslimska galningar som trakasserar kristna på svensk mark och då föredrar vi att blunda och gå och kissa, för vi törs inte göra något åt det här.”

Äldre inlägg

© 2019 NinaDrakfors

Tema av Anders NorenUpp ↑