Det finns spekulationer kring om morden på IKEA kan vara relaterade som jihadmord. Detta utifrån att Säpo är inkopplat samt att det sägs finnas en brutalitet i morden som utfördes i form av att personerna mer eller mindre avrättades.

Kan det vara att dessa två nyanlända asylsökande från Eritrea mördar två personer tillsynes helt obefogat? För mig förefaller det orimligt att två män som nyligen kommit till Sverige som asylsökanden, helt oplanerat och utan syfte mördar två svenskar på IKEA. Om det nu inte var oplanerat vad kan syftet ha varit då?

Utifrån Pamela Gellers hemsida framställs morden som jihadmord. Under själva rapporteringen om morden avslutningsvis står följden:

“Victims of jihad are bleeding out and all the elites are concerned with is scrubbing Islam.”

Nu råder stora oklarheter och vi kan givet inte ta spekulationer om jihadmord som sanning men det finns indikationer på att fundera på omständigheterna kring dessa mord.

Här står att läsa mer om obekräftade rykten gällande om morden på IKEA var en avrättning.

Tillägg:

Efter att detta blogginlägg skrev har det framkommit ytterligare information att en av gärningsmännens skulle utvisas från Sverige till Italien. Så nu utformar det sig i media en teori att morden skedde på grund av att mördaren inte ville bli utvisad från Sverige.

Funderar kring detta en stund och finner det märkligt. Jag vet hur enkelt det är att hålla sig undan avvisningen genom att gömma sig och vistas man tillräckligt länge i Sverige så faller utlämningsavtalet till Italien. När utlämningsavtalet faller så kan man inte avvisas åter till Italien, trots om man har permanent uppehållstillstånd där.  Det hade räckt att gärningsmannen höll sig med sina landsmän i Sverige i ett par månader och så faller utlämningen till Italien. Efter det  kunde gärningsmannen få en ny prövning i Sverige som givet hade kunnat ge personen permanent uppehållstillstånd. Denna procedur är inte okänd för dem som har permanent uppehållstillstånd i Italien men som vill ta sig till Sverige och bosätta sig här med vårat välfärdssystem.

Så att gärningsmannen skulle ha utfört detta mord i vanmakt för att han skulle bli utvisad, är inte särskilt troligt.

Jag spekulerar att gärningsmannen antingen utförde mordet på grund av sin religion i form av jihad eller så är det en sjuk hämnd på en svensk person eftersom han skulle avvisas.

Kanske kan du tycka att man inte ska spekulera på det här sättet när detta fruktansvärda har hänt. Det är min mening att vi måste börja ställa oss själva de svåra frågorna. Om jihad pågår ute i världen i form av att muslimer brukar våld och död mot otrogna är vi då förskonade här i Sverige?

Nått som jag började läsa om mera på grund av denna händelsen är “sudden jihad syndrom“. Vilket beskrivs vara en plötslig terrorhandling emot västerlänningar.

“If Sudden Jihad Syndrome sounds new to you too, it’s because you haven’t followed the scientific body of work amassed by the likes of Professor Pamela Geller and Doctor Rush Limbaugh. The term was apparently coined by neo-con scholar Daniel Pipes. According to Conservapedia (emphasis mine):”

“Sudden Jihad Syndrome is a term coined by Daniel Pipes to describe Muslims that suddenly or unexpectedly turn against civilized, Western society and engage in acts of terror. Pipes has argued that due to this phenomenon all Muslims must be considered potential terrorists.

Jag hade aldrig tidigare hört om detta fenomen eller begrepp innan och är i novis fasen där jag utforskar vidare vad detta är. Existerar det och om så hur utbrett är det samt hur manifesterar det sig?

I citatet i slutet står det att på grund av plötslig jihad så ska alla muslimer ses som potentiella terrorister, jag instämmer inte i det. Den enda anledningen till att jag uppmärksammar plötslig jihad är för att jag finner det intressant att utforska vidare och se om detta är nått som manifesterar sig i samhället och på så sätt hur.

Vidare information i ämnet “sudden jihad syndrom” hittar man på Pamela Gellers hemsida.

I tidningen Washington times står att läsa om sudden jihad syndrom (terroristattack) att dessa angripare ofta lider av psykiska problem, visar en tillhörighet till islam med dragningskraft till den extrema formen av islam. Det ska ha delats ut en rapport om sudden jihad syndrom till federala, statliga och lokala brottsbekämpande i Texas, med uppmaningen att brottsbekämpande inte bör vara för snabba med att döma ut attacker som om inte har någon koppling till terrorism.

“Sympathy for al Qaeda has produced “sudden jihad syndrome” in domestic terror cells unaffiliated with foreign terrorists and people seeking to carry out attacks in the U.S., a law-enforcement intelligence analysis says.”

Vi vet inget om eritreanska mördarnas situation eller psykiska hälsa. Vi vet inte ens om de är muslimer eller om de då sållar sig till att känna sympati för extrem islam.Vi vet inte heller om de ömmar för islamska terroristorganisationer. Vi vet inte heller om deras mördande var riktat specifikt till svenskar.

Dock finner jag det trovärdigt att de utförda morden på IKEA inte var oplanerade. Det jag även funderar kring gällande sudden jihad syndrom och IKEA morden är detta att det ska vara en terrorhandling emot västerlänningar. Hade dessa två mördare kunnat mörda andra människor med annat ursprung och eventuellt muslimer? Eller var detta mördade specifikt inriktat på att de var svenskar som skulle mördas? Om det nu var som så att dessa eritreaner specifikt ville mörda svenskar vad kan vi klassa denna handling som då? Vanligt mord?

Det kanske är som så att vi behöver nya begrepp för att förklara de våldsdåd som händer mot svenskar? Jag finner det ytterst besvärande att det med största sannolikhet aldrig kommer uppdagas, om dessa två mördare hade uppsåt att mörda just svenskar samt är involverade i någon muslimsk terrorist organisation.

Den förklaring till morden på IKEA som kommer dominera media är detta med att det fanns ett utvisningsbesked och en av mördarna skulle utvisas. Det är den förklaringen som vi kommer att få höra om och om igen. Men jag kommer alltid undra hur det verkligen förhåller sig.

Som jag förstår det handlar sudden jihad syndrom om följande:

Gärningsmannen ofta har psykisk ohälsa, ömmar för radikal islam och vill sålla sig till en terroristorganisation. Handlingen är som sådan att man gör en plötslig våldshandling som riktar sig mot det västerländska civiliserade samhällets personer.

Detta begrepp funderar jag mycket kring om det går att applicera på svenska förhållanden och om så hur manifesterar det sig och om inte, varför skulle vi vara förskonade?