NinaDrakfors

Politik

Kategori: Tiggarna

Stadsmissionen vill att medkänsla ska visas i debatten om tiggarna. Endast SD visar den medkänsla som tiggarna behöver

Via artikel i tidningen 17 augusti 2015 framgår att Stadsmissionen vill lämna en ursäkt gällande SD:s annons i tunnelbanan avseende tiggarna citat:

“Stockholms stadsmission ville be om ursäkt för Sverigedemokraternas anti-tiggerireklam i Stockholms tunnelbana.”

Stadsmissionen säger att de vill ha in medmänsklighet i debatten. Men här förstår jag inte Stadsmissionen, är det inte medmänskligt att inte någon ska sitta och tigga för sin försörjning?

Är det inte medmänskligt, att inte vilja lämna tiggarna i klorna på organiserad människohandel?

Är det inte medmänskligt, att ha en positiv människosyn på människa där man tror på dennes förmågor att förändra sitt liv? Till skillnad från en negativ människosyn där man dömer individen/människan som ett ansvarslöst offer som någon måste ta hand om.

När Stadsmissionen inte vill förbjuda tiggeriet, kan man inte då säga, att de är en kraft till att bibehålla tiggarna kvar i en utsatt position?

Är det inte medmänskligt, att vi med EU bidrag i form av 31 miljarder euro, prioriterar på att romer ska socialiseras in i samhället med arbete och bostad i sitt hemland?

Jag förstår inte vilken medkänsla Stadsmissionen syftar på som saknas?

Jag ska bli lite privat i detta blogginlägg genom att berätta, att jag har haft en relation med en zigensk man för över 18 år sedan och vi fick en underbar dotter tillsammans. Jag är väldigt stolt över min dotters zigenska ursprung.  Jag skulle aldrig skämmas eller se ner på min dotter, för att hon har en pappa som är zigenare.

Under den tiden jag levde ihop med en zigensk man, så fick jag insyn i just den familjen/släkten hur de hade det. Jag fick ta del av mycket negativt som jag inte tycker hör hemma i ett civiliserat samhälle, men jag fick även vara med om det som jag tycker är vackert med zigensk kultur. Jag insåg hur barndomens uppväxt och indoktrinering kan få negativa uttryck i livet då de lärde sina barn saker jag aldrig skulle lära mina barn.

Jag säger inte att alla zigenare är samma. Tiggarna i Sverige är i klorna på människohandel. Bakom en tiggare finns det en organiserad liga. Denna liga tar betalt för att ha tagit hit tiggaren samt för platsen de sitter på.

Om vi fortsätter med att tillåta tiggeriet blir det bättre för tiggaren då? Kommer tiggaren på nått sätt att kunna ta del av de 31 miljarder euro från EU som finns tillsatt i en strukturfond, vars syfte är att göra det bättre för romerna i Rumänien?

Jag förstår verkligen inte Stadsmissionen, att de som svar mot SD:s kampanj vill vara en kraft för medkänsla.

Har Stadsmissionen helt missat den stora medkänsla som SD visar?  SD:s förslag för tiggeriförbud handlar inte om rasism eller att man ser tiggaren som mindre värd. Det handlar om att sätta gränser för organiserat tiggeri och hjälpa tiggarna hem till Rumänien till ett bättre liv. Det här är nått som jag ställer mig bakom.

Som jag ser det är det bara SD som på riktigt vill hjälpa tiggarna. Mitt intryck är att de så kallade hjälparna, mer eller mindre bara ger hjälp som bibehåller förtyck och misär. Inget att vara stolt över med andra ord.

Jag önskar av hela mitt hjärta att tiggarna åker hem till Rumänien och får det bättre än vad de har det här i Sverige. Det är inget bra eller värdigt liv genom tiggeri vara under kontroll av  en organiserad liga, vars ända syfte är att utnyttja tiggaren som en arbetskraft.

Jag önskar med hela mitt hjärta, att de som  tigger i Sverige åker hem till Rumänien. Där kan de ta del av, 31 miljarder euro som är särskilt prioriterat för dem. Då kan de slippa leva under det organiserade tiggeriets förtryck, kontroll och utsatthet.

Jag tycker tiggarna ska få chansen att förändra sina liv till det bättre. Dock kommer det aldrig ske om de stannar kvar i Sverige och tigger som sin försörjning.

Jag vill verkligen att människor tar sig upp från misär och elände. Dock inte med tiggeri som grund. Utan genom arbete och bostad.

Min människosyn är av det positiva slaget. Jag tror på människans inneboende kraft, att förändra sitt liv men även att man kan behöva hjälp på vägen. EU har avsatt 31 miljarder euro och det är en stor hjälp på vägen. Därefter får tiggarna själva göra resten. Vi kan inte ta över deras liv och behandla dem som ansvarslösa offer.

Sveriges jämställdhetsminister hånar kvinnor i Sverige med tilltänkt utredning gällande tiggeriet

Regeringen vill tillsätta en utredning gällande våldsbrott mot tiggarna i Sverige.  I aktuell artikel uppger Åsa Regnér (S) jämställdhetsminister, att det är viktigt att ta avstånd från våldet mot tiggarna. Hon finner även aktuellt våld obehagligt och vill att våldet mot tiggarna ska minska.

När hörde vi senast regeringen uttrycka likadant till exempel gällande judar som i Malmö måste ha vakter på grund av risken för våld och judiska förskolebarn som inte kan vistas ute för att leka då hotbilden för våld föreligger. När ska regeringen uppmärksamma detta? När ska detta våld som judarna utsätts för från muslimer fördömas? Regeringen sätter istället icke medborgare i fokus och fördömer våldet mot tiggarna.

Det kan väl inte vara så  att Socialdemokraterna befinner sig i en ohelig allians med muslimer, och därav kan de inte  kritisera det våld och hot som muslimer utsätter judarna för. Socialdemokraterna visar inget än hyckleri och förakt mot både judar och svenskar med detta förslag om att utreda våldet mot tiggarna.

“Under 2014 kom 6 270 anmälningar in där det fanns ett hatbrottsmotiv – varav 69 procent bedömdes vara främlingsfientliga eller rasistiska motiv, skriver Brottsförebyggande rådet.”

Hur stor andel av anmälda hatbrott är specifikt riktat mot tiggarna? Det är även väl känt att våld förekommer mellan tiggarna då på grund av konkurrensen. Bulgariska tiggare anses vara mer brutala än rumänska och det förekommer våld mellan dessa grupper. Av vad jag har fått förklarat för mig, så är tiggarna från Bulgarien våldsamma i sina försöka att få de bästa tiggarplatserna och även rumänerna själva försöker undvika Bulgariska tiggare på grund av deras våldsamheter.

Det främsta våldet mot tiggarna är enligt min bedömning mellan tiggarna själva som gör upp om de bästa tiggarplatserna. Regeringens försök att vinna sympatier med att säga att våldet mot tiggare ska utredas, är inget annat än hyckleri och för att samla godhetspoäng från den dogmatiska vänsterfalangen.

Regeringens utspel om att tillsätta en utredning om våldet mot tiggarna är totalt meningslös och slöseri med resurser. Problemet löses enkelt genom att förbjuda tiggeriet. Tiggarna är inte svenska medborgare, betalar ingen skatt och tillför mer negativt än positivt när det gäller kriminalitet.

Redan nu har Rumänien i en strukturfond under sju år 31 miljarder euro till sitt förfogade, där syftet är att socialisera in romerna i samhället i Rumänien och inte i Sverige. Tvärtom vad Sverige vill så syftar strukturfondens pengar på att se till att tiggarna åker hem till sina hemländer och söker arbete. Det finns så mycket vettiga och meningsfulla utredningar regeringen kan initiera så som våldet mot judarna, våldet mot kristna, våldet mot kvinnor och barn, diskriminering av svenskarna och så vidare.

Det finns ytterligare en mycket viktig sak att omgående börja utreda och det är det ökade dödliga brutala våldet mot kvinnor. Många kvinnor har blivit dödade i Sverige på de mest brutala sätt. Vi vet att det är just det brutala våldet som ökat i Sverige och det är inte svenskar som står för denna ökade brutalitet, är min fullaste övertygelse.

Det finns även ytterligare  ett viktigt problem och framförallt riktigt problem, inget låtsas problem så som detta med tiggeriet. För som sagt tiggeriet löser vi lätt genom ett förbud. Men hur löser vi problemet gällande det ökade hedersrelaterade brotten i Sverige? Har regeringen ens insikt i hur stort problem är samt att det växer och breder ut sig. Har regeringen ens insikt i hur mycket detta kostar samhället både i lidande och resurser?

Det finns ett företag i Västra Götaland som har specialiserat sig på hedersrelaterade brott genom att ta hand om de som blir utsatta. För 10 år sedan hade detta företaget två heltidsanställd. Idag 10 år senare har samma företag 47 heltidsanställda och lika många vikarier. Sedan denna information kom till min kännedom om 47 anställda, så har jag via Arbetsförmedlingen sett att samma företag haft ute annons om fyra anställningar till. Det kan då betyda att i nuläget är det 51 heltidsanställda i endast ett företag som arbetar med hedersrelaterat brott. Om denna information inte påverka regeringen, då vet inte jag vad jag ska göra för att få regeringen, att reagera och bli ett kraftfullt politiskt instrument emot hedersrelaterat brott.

Sen har vi ju detta med Sveriges statistik avseende våldtäkt på kvinnor som bara ökar och ökar. I Norge gjorde man en undersökning under en period med avgränsat område, och fann att samtliga våldtäkter var genomförda av invandrare. I Norge vågar man säga som det är gällande det sexuella våldet, att det är kulturrelaterat och att dessa män har en annan kvinnosyn än norrmännen. Förövaren är unga män som ofta är asylsökare, kommer från traumatiserade länder och har en annan kvinnosyn än vad man har i Norge. Kvinnosynen är i form av att dessa män tror sig kunna ta kontrollen över kvinnan när han vill och hur han vill. Kännetecknade är att våldtäkten oftast är väldigt grov och brutal.

I Sverige dock får vi ju inte registrera från vilket land förövaren kommer ifrån. Jag anser att det är förödande felaktigt att inte registrera förövarens härkomst. Anledningen till aktuell mörkläggning kan endast vara för att man vill kvarhålla bilden av invandringen och mångkulturen som en lyckad politisk riktlinje.  Detta är fel, vi måste börja registrera och ha klart för oss vilka män som är överrepresenterade vid våldtäkter på kvinnor och barn.

Vi får inte skydda våldtäktsmän eller invandrare. Skyddsperspektivet mot den som blir utsatt ska vara i främsta rummet.

För att komma tillrätta med ett problem så behöver man veta problemets art, för då kan ju rätt insatser och resurser tilldelas. Om vi fortsätter att blunda för fakta så kommer vi aldrig kunna begränsa det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Sverige. För våra kvinnor och barn skull så måste vi ha modet att se invandringens effekt samt vilken vedervärdig kvinnosyn som råder i vissa kulturer. Vi får inte låta samhälle präglas av offrets maktförlust och maktlöshet gentemot förövarna som tillsynes skyddas mer än offret. Så kan vi inte ha det här finns massor av åtgärder vi kan tillämpa.

Jag är helt övertygad om att endast SD är det parti som kommer att genomföra en politik med stora ansträngningar till, att minska det dödliga brutala våldet mot kvinnor samt att våldtäkterna på kvinnor och barn minskar. För endast SD inser problemets art och är beredda att inte förskona någon brottsling eller förövare.

För mig förefaller det helt logiskt att den utredning som Norge gjorde och fann att samtliga våldtäkter utfördes av invandrare, att detta även gäller Sverige.

Så inte är det en utredning gällande våldet mot tiggarna som behövs.

För kvinnor och barns skull så finns det en god poäng att rösta på SD. Om du vill läsa mer om våldtäkter och statistik, se här från Karl-Olov Arnstberg.

Satirbilder från koling dock med en sanning som gör att man hisnar över regeringens ständiga perspektiv på förövaren istället för att sätta offret i fokus.

11150915_864257883620304_5986097282512276430_n1661478_850035821709177_5306771402390551653_n

Annie Lööf försvarar tiggare som stjäl från pensionärer

Annie Lööf ömmar för tiggarna och vägrar ta politiskt ansvar för Sveriges bästa. Utifrån att hon är en politiker för Sverige så borde hon vara solidarisk med Sverige och dess befolkning. Med Annie Lööfs kommentar nedan så påvisar hon en otrolig naivitet.

Det meningslösa tiggeriet måste förbjudas och vi ska inte se tiggarna som offer eller “tycka synd” om människor. Vi ska heller inte godta Annie Lööfs kommentar som ytterst är ett inlägg som handlar om förakt mot det svenska folkets. Hon menar att det är vidrigt att vi svenskar reagerar emot att en 93-årig man blir rånad av tiggare. Hon syftar givet på att det handlar om hat mot tiggare men Annie Lööf du måste analysera bättre än så, det handlar om en frustration emot tiggeriet som ni politiker skapat då ni vägrar att förbjuda tiggeriet som ytterst även drar med sig annan kriminell verksamhet.

Via Annie Lööfs Twitterkonto kan vi ta del av hur hon i ett inlägg ger sitt fulla stöd till de så kallande “utsatta tiggarna”. Detta efter att en grupp tiggare omringar en 93-årig man i Göteborg och stjäl hans plånbok, läs mer här.

Givet blir människor förbannade över vad tiggarna utsätter våra äldre för, och det blev mycket ilskna kommentarer om detta som inte Annie Lööf gillade. Därav så gjorde hon detta twitterinlägg nedan. Vilket vi inte finner ett ord av solidaritet med mannen som blev rånad i Göteborg.

“Finns knappt ord att beskriva detta hat som visas öppet mot utsatta människor. Vidrigt räcker inte. ” Annie Lööf.

Annie Lööf syftar alltså med detta citat på tiggarna som utsatta människor men pensionärer då är inte de utsatta av tiggarna? Det är inte första gången sånt här händer.

Det duger inte Annie Lööf att mörka tiggarnas kriminella effekt i samhället. Tiggarna som befinner sig i Sverige bör omgående åka hem till Rumänien och Bulgarien och söka arbete. Tydligen har Rumänien lägre arbetslöshet än Sverige så rimligtvis har tiggarna större chans att ordna upp sin livssituation i sina hemländer.

Även EU bidrar med 31 miljarder euro som motsvarar 267 miljarder kr, för att Rumänien ska socialisera in tiggarna/romerna i Rumänien. Läs mer om aktuell situation gällande bidrag till Rumänien strukturfondsprogram till Rumänien. Detta ska motsvara ett strukturstöd på över 40 miljarder kronor till ett land som har knappt dubbla Sveriges befolkning. Se presskonferensen här där förvåningen är stor över att Rumänien får så mycket pengar.

Det är inte Sveriges ansvar att ta hand om allt och alla. Annie Lööf ska ha svenskarna i sitt största beaktande. Ska det vara så svårt, Annie Lööf?

Det är heller inte meningen att svenskar ska behöva utstå avföring i sina trädgårdar och parker, att parker ockuperas som sovställen, hus som blir övertagna av tiggare, äldre som rånas samt annan form av kriminell verksamhet som ökar med tiggarnas intrång i vårt land.

Vi bör även ha i tanken att för tiggarna så är vi avhumaniserade, vi ses endast som kroppar med pengar som ska luras till varje pris.

 

Läs tidigare blogginlägg om tiggarna och SD:s inställning här samt mer om hur tiggarna avhumaniserar svenskarna här.

Tiggarna avhumaniserar mig till en bankomat

Politikerna bör omgående förbjuda tiggeriet och inse att det för med sig annan brottslighet som svenska medborgare ska skyddas ifrån. Andra Europeiska länder har förbjudit tiggeriet så det finns inga lagliga hinder.

Så här skriver Malena Ernman i en Facebook status gällande tiggeriet:

“I spåren av SDs mytkampanj på Östermalmstorg så växer hatet och våldet mot EU migranterna. Tyvärr har ‪#‎SL‬ godkänt en avhumaniserande kampanj där människor reduceras till skräp, trafikhinder och en “röra”. En kampanj som lanserades på årsdagen(!) av romernas minnesdag för förintelsen i koncentrationslägren. En kampanj som legitimerar myter om grovt “tvångstiggeri”. En kampanj som hånar människors utsatthet och fattigdom.
I måndags kastades brandbomber i Töreboda och i morse beskjöts 2 EU migranter i Boden. Det som händer idag är inte värdigt oss. Sverige är bättre än så här.”

Malena Ernman lägger även in denna bild som ett kännetecken på att tiggarna avhumaniseras. Det hon dock har glömt bort är att när det finns problem i samhället som inte uppmärksammas så kan vissa människor bli extrema. Tiggeriet är ett verkligt problem men jag antar att Malena Ernman inte behöver konfronteras med tiggarna eller få sin trädgård fylld med avföring. Inte heller är hon utsatt får åldringsrån av tiggarna eller ser att denna tiggarstorm mot Sverige även drar med sig annan kriminell verksamhet.

11836746_10153454986015731_8753940507081516979_n

Avhumaniseras tiggarna?

Jag finner det så märkligt att man som argument emot SD:s tiggarkampanj uppger att SD avhumaniserar tiggarna. Nej, det är inte SD som avhumaniserar tiggarna och det är inte tiggarna som är offer för det som de gör emot oss svenska medborgare på gatan. Det är tiggarna som avhumaniserar oss till bankomater. Tiggarna har ingen medkänsla för att vi finner det obehagligt med deras tiggeri, där de ibland omringar samt mer eller mindre attackerar folk på gatan.

Häromdagen satt en tiggare precis utanför bankomaten på mitt jobb. Väldigt obehagligt att tiggaren sitter där när jag ska ta ut pengar och så tror tiggaren att jag ska ta pengar direkt ur bankomaten och ge denne?

Detta har hänt mig flera gånger att jag sitter på torget i Skövde och vill njuta av min rast. Men får jag vara ifred? Nej, såklart inte x antal tiggare kommer fram med sina muggar samt vill sälja en tidning. Ja, det är upprörande och är det någon som är offer här så är det vi svenska medborgare som tvingas utsättas för detta. Vi får inte heller ha en åsikt om detta tiggeriet, för då kommer sådana som Malena Ernman protesterandes och säger att vi avhumaniseras de stackars tiggarna och skriker att vi är rasister.

Jag vill inte att en tiggare ska komma fram till mig med sin mugg eller tidning. Jag vill inte köpa nått och jag vill inte ge någon ekonomisk ersättning till att tiggaren ska sitta på marken hela dagen med uträckt hand.

Jag vill inte att tiggarna ska inom 1 minuts tid ska omringa mig med deras muggar. Jag vill inte detta och är detta så hemskt att få slippa?

Så sluta avhumanisera den svenska medborgare till att vi ska hålla tyst och bara godta allt detta som kommer i samband med tiggeriet.

För övrigt är Skövdes medborgare ganska arga just nu för tydligen finns det avföring i deras trädgårdar. Men kommunen kan ju hänvisa till att vi måste sluta avhumanisera tiggarna som svar när kommunens medborgare ringer. Ännu bättre de kan koppla samtalen direkt till Malena Ernman som kan säga vilka rasister de är.

SD rätt igen tiggeriet bör förbjudas

11695932_10153102216658247_1883497113080872033_n

Antirasister är extrema i sin så kallade rättvisekamp som även kan lokaliseras till den politiska vänstern. Tiggeriet är vänsterextremas lilla skötebarn, inget kan vara fel med tiggeriet. Utan vänstern ser tiggarna som offer och befriar dem från allt ansvar till att hitta ett arbete.

Jag tror att det inom varje människa finns en kraft att förändra sitt liv. Men om man sätter sig i en offerposition där förtjänsterna är mer givande än att ta sig ur offerpositionen då bibehåller vi den onda spiralen av ansvarslöshet. Det finns människor från vänster till höger som befriar de tiggande romerna från allt ansvar. Enligt vänsterextrema är all skuld på Europas medborgare som bär skulden till hur romers situation är.

Jag har själv erfarenhet av romer och utav den erfarenheten fick jag ta del av rasism mot mig som vit. Jag ansågs vara en “vit skit” av de romer jag kom i kontakt med. Det var även så att stölder var strukturerat i deras liv och det fanns ingen tanke på att hitta ett arbete. De ville inte ha med vårat samhälle att göra mer än att lura oss på så mycket pengar som möjligt.

Jag säger inte att detta gäller för alla romer. Dock vill jag påstå att det är inte så enkelt som vi tror, genom att säga att romerna är stackars tycka synd om offer för vita rika människors förtryck. Romer har sitt ansvar och del till hur deras nuvarande situation har manifesterat sig.

SD vill förbjuda tiggeriet

Jag instämmer med SD vi måste stoppa tiggeriet och förbjuda detta. Vi kan inte anse att det är humant och värdigt ett samhälle att ha människor som tigger på gator och torg för sin försörjning. Rumänien får mycket ekonomiskt bidrag från EU för att rikta sig till romerna som tigger i Europa och få dem till annan försörjning.

Problemet blir när man bidrar till problemet genom att lägga sin lilla krona i en mugg, då finns risken att tiggeriet blir mer lättförtjänta pengar än att hitta ett arbete.

Det är även min fullaste övertygelse att detta är organiserat och den som då lägger sin lilla krona bidrar till att en “tiggarboss” blir rikare. Det är även min åsikt att när vi tillåter tiggeriet så drar detta med sig brottslig verksamhet som drabbar medborgarna i Sverige.

Tiggare blir alltmer hotfulla

Elisabeth Höglund, journalist beskriver i sin blogg att tiggare blir alltmer hotfulla i sitt sätt att utmana oss till att ge dem pengar. Enligt information som jag har fått så finns det skillnad på de tiggare som kommer till Sverige i form av vilket land de kommer ifrån. Just nu så har vi fler tiggare ifrån Bulgarien och dessa ska tydligen vara med “aggressiva” i sitt sätt att tigga. Det är så illa att till och med de “vanliga” tiggarna är utsatta för tiggarna från Bulgarien och deras aggressivitet.

Adrian Lucaci är polis i Skaraborg och har själv ursprung från Rumänien. Han bekräftar att tiggeriet är organiserat och han ger aldrig pengar. Se artikel Tiggare ofta del i kriminella ligor.

“- Även om det finns tiggare som åkt på eget initiativ så finns minst lika många ligor och organiserade grupper som har kört hit folk. De släpper ut fem sex stycken att tigga och samlar sedan in pengarna.”

Det börjar verkligen att bli mer och mer konfliktfyllt i denna tiggarfråga som ytterst är regeringens samt riksdagens ansvar att hantera. Men från regeringen kommer inget konkret.

Det är bara SD som tydligt tar ansvar i tiggerifrågan och vill förbjuda detta.

© 2019 NinaDrakfors

Tema av Anders NorenUpp ↑