NinaDrakfors

Politik

Assimilering skapar sammanhållning

I det här blogginlägger så vill jag väcka tanken kring begreppet assimilering. Jag har själv funderat mycket på begreppen Assimilering VS Integrering.  Antigen pratar folk om det ena än det andra men aldrig har jag hört någon säga att bägge begreppen faktiskt är bra och viktiga vid invandringen. Jag tänker så här att vid invandring är det viktigt att den enskilda personer anammar assimilering till våra lagar, regler och till det som för oss samman. Men integrering sker ju när personens kultur och värderingar är i samklang med det som vi kan acceptera. Nedan försöker jag mig på en förklaring.

De flesta tänker att det är integrering som gäller då alla är lika värda och ingen ska behöva ändra på sig. Men är det en bra inställning och är det verkligen så FN ser på saken i flyktingkonventionen?

Förenta Nationernas flyktingkonvention skrevs 1951 och uppdaterades genom ett tilläggsprotokoll 1967. I originaltexten står det följande att läsa i artikel 34:
”The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceeding.”
Den svenska översättningen stämmer inte med vad som faktiskt står i ursprungs konventionen. I den svenska versionen står det införliva istället för assimilera. Söker man en synonym till assimilera så får man fram införliva, om man söker synonymer till införliva så får man fram både assimilera och integrera. så långt är det inte något konstigt men söker man en synonym till integrera så får man fram införliva men inte assimilera. Det kan tyckas vara semantik men betydelsen av orden, och det faktum att ursprungstexten på orginalspråken säger assimiliera, blir uppenbar ifall man betänker att det i alla kulturer finns värderingar och normer som inte gagnar varandra.

Assimilering handlar inte om att någon som kommer till Sverige fullständigt ska överge sin kultur, traditioner eller normer.  Den som kommer till vårt land och får stanna, har även rätten och skyldigheten att införlivas (assimileras) i värdlandets redan existerande gemenskap. Som exempel kan nämnas hedersreletarat våld och förtryck, detta är normer och kulturyttringar som inte bör integreras in i det svenska samhället, utan här krävs att individen/gruppen assimilerar sig i in i Sveriges lagar, normer, kultur och synen på den fria individen. Helt enligt FNs mänskliga rättigheter och det svenska sättet att leva. Om vi skulle anamma integrering av hedersförtryck och våld då får vi ju ett samhälle som inte står upp för de mänskliga rättigheterna, så därför blir assimilering ett realistiskt krav.

I sådana fall handlar det om att den som invandrar överger nått destruktivt genom att assimileras och vi står upp för de mänskliga rättigheten.

I sverige följer vi de mänskliga rättigheterna, vi accepterar inte att någon familjemedlem bestämmer över någon annan familjemedlems frihet och rättighet att älska vem man vill. Vi har inte ett synsätt där vi som familj tror oss ha rätten över kvinnans fria vilja att gifta sig med vem hon vill. Vi har inte som norm att utföra våld och mord för att rädda familjens heder ifall kvinnan inte följer familjens direktiv.

Att ge nya svenskar förutsättningar för att lättare anpassa sig till det nya samhället genom klara direktiv är inte något konstigt. Så helt enkelt, vi vill inte integrera hedersförtryck och våld, utan vi vill att den som invandrar assimilerar vårt sätt att värna om kvinnor och barns rättigheter.

Ytterligare ett exempel om hur assimiliering sker helt naturligt i vardagen.

Om en människa som tidigare tillbett djävulen börjar gå till kyrkan för att få vägledning i den kristna tron så kommer den att få det. Den sökande människan kommer förhoppningsvis, om den själv vill, att assimileras in i de kristna värderingarna och normerna som råder i den kyrkan. Är en kristen tro och tillbedjan av gud bättre än tillbedjan av djävulen? Vi hoppas givetvis att en tro på gud är bättre än en tro på djävulen men oavsett vilket så kommer inte djävulsdyrkan att integreras in i kyrkan, en djävulsdyrkare som vill ingå i den kristna gemenskapen måste anpassa sig och assimilieras in i den kristna tron och utifrån det överge sin gamla tro. Assimilering är inte något konstigt, det är ett säkrare och snabbare sätt att införlivas i en grupps gemenskap, lagar, normer och värderingar än integration.

Är det inte dags att vi börjar prata om både rättigheter och skyldigheter som invandrarna har när de ska assimilera sig till de lagar och normer vi har i Sverige?

SD-sommarfest och Jerusalem

13087179_10153540062173309_79356376932376228_o

Det har varit så otroligt stort intresse efter att delta på Jimmie Åkessons sommartal och anslutande fest. Glädjande så har SD tänkt till och arrangerat en sommarfestival, så att fler kan delta och umgås under ett par härliga sommardagar.

Det har varit en hetsjakt mot de artister som tackat ja till att uppträda på SD-sommarfestival 26-27 augusti i Sölvesborg 2016. Expressen och journalisten, Aino Oxblod ringde artisten, Jan Johansen i syfte att fråga honom om hans deltagande på SD-festen. Jan Johansen gjorde en pudel och hoppade av evenemanget med hänvisning, att han inte visste att det var SD som stod för arrangemanget. Man kan fråga sig om det tillhör vanligheterna hos Expressen och dess ansvariga utgivare, Thomas Mattsson, att ringa de artister som uppträder på SD:s evenemang eller ringer de alla de politiska partiernas artister? Såklart inte, och här kan vi enkelt skåda och synliggöra medias agendasättande journalistik i form av att skrämma människor till tystnad och ta avstånd.

Ett musikband som inte viker eller faller för drevet är Jerusalem. De har uppgett att de kommer spela på SD-evenemanget. Jag har inte tidigare lyssnat på Jerusalem och blev nyfiken på deras engagemang och på deras FB-sidan kan man läsa bandets sångares Uffes tankar om att delta på aktuell fest:

”Uffes tankar efter det sista dygnets stormar!

Vi kommer att spela på sommarfestivalen i Sölvesborg den 27:e augusti.
Det är ett enhälligt beslut i bandet att vi skall göra detta. Det förekom inte ens någon diskussion emellan oss när vi blev tillfrågade. Vi var också fullt medvetna att alla inte kommer att applådera oss i vårt beslut. Men vi går dit vi känner vi skall gå.
Vi följer inte politikers åsikter, inte heller medias åsikter (kristen eller icke), inte ens kyrkans åsikter, inga präster, biskopar eller religiösa ledares åsikter, inga FB-tyckares åsikter…vi följer det Jesus gjorde och han gick vart han blev ledd.”

Här kan du läsa hela inlägget på Jerusalems FB-sida Uffes tankar.

Jag har själv en egen personlig upplevelse av Jesus som jag så ofta jag kan berättar till människor om. Innan den händelsen där jag fick en kontakt med Jesus och guds nåd så hade jag uppfattningen, att Jesus var en kärleksfull person på den tid han levde. Idag vet jag mer och blev räddad till livet av Jesus och mitt liv förändrades. Jag är troende men inte på religion. Jag har min kontakt med gud på mitt sätt. Jesus känner jag en otrolig tacksamhet till och vet att han är högst verklig och kan utföra mirakel. Jag sparar den berättelsen, om när jag träffade Jesus och hur han räddade mitt liv, till nått speciellt tillfälle. Inget blogginlägg är nog att berätta den magiska situationen och det löftet jag fick, om att jag fått all tid på jorden som jag behöver. Inga ord kan beskriva eller förklara tillräckligt, så jag behåller den berättelsen en stund för mig själv men om du träffar mig och vill veta, så berättar jag gärna om mötet med Jesus.

Som sagt hade inte lyssnat nått på Jerusalem innan jag fick ta del av att de ska uppträda på SD-sommarfestivalen. Jag hittade nedan länk och bara ryser och känner guds nåd.

Har lyssnat på Jerusalem hela dagen och säger som Uffe ”jag ser gud bakom allt jag ser och jag kan inte tvivla mer”.

 

 

Moderat pressad av invandring

Kommunalrådet Patrick Åberg (M) i Östra Göingen, anser att hans kommun inte ska göra mer än vad kommunen mäktar med. Han uppger att Migrationsverket inte vill samarbeta, utan väljer att gå bakom ryggen på kommunen. Just nu har Östra Göinge tagit emot väldigt många och behöver ett tillfälligt stopp, enligt Patric.

I en debatt med Jomshof i Almedal 2015, så försvarade Patric massinvandringen som en stor tillgång samt att man måste se de oerhörda fördelarna. Men idag så säger samme moderat, att hans kommunen måste få stopp på invandringen för att mäkta med det man redan tagit emot.

Det var enkelt att vinna lättköpta poäng i en debatt med Jomshof som uppgav att naiviteten hos politikerna är stor. Det var enkelt i en debatt att frångå verklighetens konsekvenser. Sen när verkligheten knackade på dörren, så säger samme moderat att de inte mäktar med och att Migrationsverket går dem bakom ryggen. Se vidare här.

Undra hur verklighetsförankrat det är att påstå, att nuvarande invandring möjliggör skattesänkningar då kommunen får fler invånare? Då borde ju det moderata kommunalrådet vara oerhört positiv till, att det inte ska finnas begränsningar i inflödet av nyanlända?

Jag älskar mitt Sverige

Svenskarna är ett frihetsälskade folk!

Sverige har en lång ådra av att värna om mänskliga rättigheter och dess frihet. Det började en gång i tiden med Socialdemokraterna som kämpade för att vi skulle ha en välfärd och den trygghet den ger. Svenskarna var förtryckta och under välfärdsbyggets början ett förtryckt folk med dåliga boende- och arbetsförhållanden.

Långsamt byggdes Sveriges välfärd upp till ett humanare samhälle, där vi fick fri tillgång till sjukvård och skola. Ytterligare framgång är pensionssystemet och våra andra sociala försäkringar som finns för livets alla skeden.

Välfärden är av stor vikt för ett sammanhållet samhälle och bygger på att vi värna om vår gemensamma strävan att ta hand om varandra. Välfärden kräver ett skatteuttag för att finansiera dess verksamheter.

Problemet som i nuläget har uppstått är att välfärds inrättningarna bara slukar mer och mer skattemedel. När det inte är motiverat och skattemedel används i form av resursslöseri, då uppstår en ovilja till att betala skatt.

Varje politiskt styrande parti måste ha transparens med hur skattemedlen används och bruka dem med stor försiktighet, att använda skattemedlen som en ständigt flödande tillgång är inte god hushållning. Varje skattefinansierad verksamhet måste genomlysas och ständigt ha ett kritiskt öga riktat mot sig, så att inte verksamheten sväller och kräver skattemedel i större omfattning än vad som kan motiveras.

Med detta i beaktande blir det rimligt att ifrågasätta invandringskostnaderna utifrån både hur vi brukar dessa skattemedel på bästa sätt men även om det är rimligt, att anse att Sverige ska vara en humanitär stormakt som ska ta hand om allt och alla? För det innebär ju att allt och alla ska kunna ta del av våra skattemedel som är det vi avstår i lön.

Svenskarna är ett frihetsälskande folk som vill att mänskliga rättigheter ska råda. Vi vill ha ett generöst biståndsarbete. Dock är frågan om vi vill ha en invandringspolitik som slukar mer och mer miljarder, i form av att folk från andra delar av världen kommer hit för att ta del av vår välfärd och kan ses vara ekonomiska migranter?

Folkets goda vilja att vara generöst, får inte missbrukas till att allt och alla ska få ta del av våra skattemedel som en dag ska räcka till vår pension och sjukvård med mera. Politiker måste inse att andras pengar ska riktas väl och inte brukas som om de finns i överflöd för att därefter höja skatten så fort det fattats pengar.

Att ge bort sitt land är riktigt ondskefullt

received_10153759715913247

 

Det är inget fult eller ondskefullt att värna om sitt land.

Hur kommer det sig, att vi nu mer än någonsin värnar om vår svenska nation med dess grund och värderingar?

Jag har inte tidigare haft en tanke på vår nation så medvetet som jag har nu. Det har alltid funnits en stolthet över vårt sätt att leva. Där vi inte överger varandra när livets kriser tar vid. Vi har ett samhällskontrakt med varandra som innebär, att vi avstår stor del av vår lön för att ha en välfärd. Vi har byggt upp ett Sverige där ingen ska vara i nöd och stå ensam. Men även ett land som ger möjligheten, att utbildas med flera chanser och ta dig vidare i livet med egen kraft. Dock med din motivation och kraft. Kvinnor och barn är något vi särskilt månar om. Vi tillåter inte att barnen agas och jämlikheten mellan man och kvinna ses som naturligt.

Allt detta har för mig varit naturligt, då vi växt upp med ett sådant samförstånd oss emellan.

När jag var Socialdemokrat, så var det ovan inget onaturligt i mitt tänk. Jag tror inte någon Socialdemokrat idag ser det som att vi ska frångå dessa värderingar. Vad politikerna dock helt missat och låtsas som att det inte existerar, är hotet mot vår välfärd och mot vårt sätt att leva. Vi står inför underskott i finanserna t.o.m. 2040, enligt den statliga utredningen 2015:95. Vi har ett inflöde av människor som inte levt på med våra traditioner och värderingar. Vi ser detta manifestera sig på våra asylboenden med bråk och utsatthet för kvinnor. Vi ser det i den extrema formen av islam, tex salafisterna som är bokstavstrogna koranen och vill således ha sharialagar, som inte är kompatibelt med svensk lag.

När jag första gången såg Jimmie Åkesson och SD bära den svenska nationaldräkten till kyrkan för politikerna, så tänkte jag inget nämnvärt om det. Dock förvånade det mig att de blev så utsatta bara för att de bar denna svenska symbol. Idag förstår jag SD och dess strävan, att bevara vår nation så som vi byggt upp den.

Det glädjer mig att SD ökat medvetenheten om vårt arv med dess traditioner. Det glädjer mig att SD står upp för våra värderingar. SD vågar se de hot som finns mot vårt sätt att leva. Tänker då främst på vår fredlighet. Tänker på hur SD står upp för kvinnor genom att inte godta, att otryggheten sprider sig och riskerar få fäste.

Jag är stolt över, att vara andra generationens invandrare med mitt arv från mina finska föräldrar. Jag känner mig svensk fullt ut.

Idag vill jag hedra alla oss i Sverige som står upp för Sverige och att vi ska få bevara det landet vi byggt upp. Ett speciellt tack vill jag dock rikta till Jimmie Åkesson. Tack Jimmie Åkesson och SD för att ni tålmodigt och starkt aldrig har gett upp, trots all stigmatisering och smutskastning ni har fått stå ut med.

Tack gode gud, för att just jag får leva i ett sånt vackert land som Sverige och ha ett liv där vi gemensamt strävar efter, att aldrig ge vika för förtryck eller destruktivitet.

Det handlar om som Jimmie Åkesson sa i sitt senaste vårtal ” Det konstruktiva mot det destruktiva”, och den kampen får vi aldrig sluta bry oss om, oavsett i vilken form den kommer eller varifrån den härstammar.

Njut idag av vårt vackra Sverige. Känn stoltheten över att vara svensk.

Till er andra som inte värnar om ert land så vill jag vara säga, att det är riktigt ondskefullt att ge bort våra barns arv.

Talarna från Folkets Demo

Sanningen och modet att säga den gör oss fria.

Folkets Demonstration hölls 22  maj på Raoul Wallenbergs torg för sjunde gången i Sverige. Stort Tack till initiativtagarna och arrangörerna Therese Larsson och Johan Widén, för ert mod och ständiga strävan efter ett bättre Sverige. Allt förlöpte lugnt, fredligt och innehållsrikt.

Jag fick äran att få vara med och tala för andra gången. Nedan kan du lyssna på samtliga talare. Tro inte på lögnerna om att Folkets Demonstrations talare och deltagare är människor som är rasister, fascister och nazister. Det är inget annat än  en ovärdig stigmatisering och avhumanisering av vanligt hederliga människor. Lyssna på talen och bilda dig en egen uppfattning, om det är det är rasistiskt som vi pådyvlas vara eller är vi tänkande människor som vill Sveriges bästa?

Jag noterar även att gammelmedia inte skriver nått om innehållet i talen och man bör ställa sig frågan varför? Istället har jag läst att man kallar oss för invandringskritiska, islamofobiska och att det inte skulle passa sig att vi höll demonstrationen på Raoul Wallenbergs torg. Men inget om innehållet, utan bara yta och försök till agendasättande journalistik och pådyvla oss att vi inte är annat än rasister. Kravet på omedelbar avgång riktades främst mot statsministern Löfven, Rikspolischefen Dan Eliasson och Mp:s ordförande Gustav Fridolin.

Nu till talarna och innehållet, vilket är det som ändock är det viktiga i sammanhanget.

Lennart Matikainen ställer frågan: Vad vill du ha för framtid och vad har du för ansvar för det? Han ger oss en berättelse om nyttiga idioter som inte har några egna politiska förslag till en förändring och förbättring för Sverige, det enda de kan göra är att stå och skrika. Han berättar att han via en vän fick berättat till sig, att en KBG agent berömt Sverige då vi lyckats införa diktatur och fått folket att tro att det är demokrati. Han markerar att demokrati betyder folkstyre och nu har man en annan agenda. Han uppmanar antirasisterna att tillsammans med oss, börja bygga vårt samhälle mot mer trygghet.

Hur som helst, Lennarts tal är intressant, fascinerande och gav mig gåshud flera gånger. Jag älskar Lennarts känsla för sanningen och att han  har modet att säga den.

Stefan Torssell en ständig talare på Folkets Demonstration med sin entusiasm, glöd och intellekt. Han påtalar faran i att göra falska skriverier/ anklagelser människor så som Mona Sahlin gjorde om Folkets Demonstrations deltagare och talare. Han lyfter splittringen som pågår i Sverige med 55 no to go zoner, där polisen inte kan upprätthålla lag och ordning. Sverige har näst flest våldtäkter i hela världen, brottsligheten ökar, gängkriminaliteten dominera vissa städer med dödskjutningar, och Sverige leder världstoppen gällande nerbrunna skolor. Stefan tar upp flera stora problem som Sverige har och att regeringen med dess politiker fullständigt tappat kontrollen över utvecklingen. ”Folkets Demonstration är det enda folkliga opposition som finns i landet”.

Annelie Sjöberg, lärarinnan som fick lämnat sitt arbete för att hon använde sin yttrandefrihet. Hennes fokus var de mänskliga rättigheterna samt principen om all människors lika värde. Ljuset, klarheten och förnuftets segrande, hon pratar om Upplysningstiden. Vi är ett fredsälskande folk som tror på demokrati, är något hon poängterar. Hon lyfter fram att det i de mänskliga rättigheterna inte talas nått om värde (value) utan om värdighet (dignity), alltså en felöversättning av originalversionen. Annelie instämmer med dig, låt oss återinsätta värdighet i samhället. Den här kvinnans mod och förnuft är en stor inspiration.

Barbara Trusz talar för andra gången och var en uppskattad talare. Hon pratar om ideologiers påverkan och negativitet. Alltså, man kan inte annat än bara att älska henne. Hon pratar om islam och dess ideologi och dess sharialagar. Barbara ställer frågan ska vår kultur och traditioner förnekas? Hon uppmärksamma även att det inte är nått fel, att känna lojalitet med sin nation och dess befolkning som följer vårt sätt att leva med de lagar vi har. Hon vill få oss att känna oss stolta över oss själva och vårt land.

Själv hade jag fokus på den ansvarslösa invandringspolitik med två stora negativa effekter på det svenska samhället så som ekonomiskt underskott samt ökad otrygghet. Jag lyfter fram statens egna utredning som påvisar att om vi fortsätter som vi gjort tills nu, kommer vi ha ett ekonomiskt underskott till 2040. Dock finns tre sätt att motverka underskottet i form av att minska flyktinginvandringen, eller se till att den del av invandringen som inte är i arbete i tillräcklig hög grad, måste höja sitt arbetsdeltagande inom den privata sektorn samt måste vi höja vår pensionsålder med två år. Det är du och jag som betalar kalaset och vi kommer inte kunna gå i pension så som våra föräldrar gjort.

Antirasister obstinata småbarn i vredesmod

Titta så fint jag ställde upp på bild åt antidemokraterna på Folkets Demonstration. Dessa obstinata människor som stod och skrek, att vanliga mammor och pappor osv var rasister och nazister. Det påminner mig om när små barn står och skriker i vredesmod när de inte får som de vill. Alltså, det är vi som får vara ansvarsfulla vuxna nu.

Har fått dagens rapport om antidemokraternas aktivitet mot mig:

1. Man ska starta ytterligare ett drev i form av att ringa min arbetsgivare för att få mig sparkad.

2. De har gett mig ett till öknamn, och nu är det inte bara ”Draken” utan de kallar mig för ”Ninja”. Alltså jag gillar dem bägge så kör på.

3. Nu har de även skickat material till SD i syfte att få mig utesluten.

4. En nättidning är sura för att jag i mitt tal på Folkets Demonstration kallade dem för att vara en ”hatsajt” så nu skriver de massor om mig i affekt. Har ingen gett dem rådet, att man inte ska skriva i affekt då det brukar bli osmakligt och osakligt. Just det, inget de bryr sig om, bara de får ut sin hatpropaganda mot oliktänkande.

13310584_10153736816573247_5269556408359342706_n

Ps: Jag tror inte antirasisterna och antidemokraterna vet vad fascismen är för nått, de verkar vara insnöade på detta med att bedriva nån form av kommunistisk förföljelse mot oliktänkande. Jag vet heller inte vad de syftar på gällande vad jag förnekar och inte förnekar. Det är så enkelt för dem att stämpla människor som rasister, nazister och fascister bara för att man har en annan politisk åsikt. Inte särskilt intelligent om du frågar mig.

22 maj Folkets demonstration

Senaste Folkets Demonstration fick jag äran att vara med och tala i Göteborg. Nu kommer jag vara med igen i Stockholm 22 maj. Håller väl nästan samma tal med vissa förändringar och tillägg. Hoppas ni har möjlighet att delta.

Det glädjer mig att få bli skildrad i Nya Tider

http://www.nyatider.nu/nina-drakfors-en-drake-som-skrammer-makthavarna/

 

Mod ger frihet

13087179_10153540062173309_79356376932376228_o

 

Mitt tal i Stockholm idag 1 maj 2016. Lyssna på samtliga talare Här.

Tillsammans är vi starka

Vi måste förändra inifrån och ut. Folket förändrar samhället. Jag är så tacksam att ni inte har gett upp inom alternativ media, och att ni människor som vaknat gått före oss och kämpat för vår yttrandefrihet. Jag ser hur ni har kämpat och fått utstå så himla mycket.

Jag ser nu klart och tydligt men jag var en gång tiden en av dem som trodde, att vissa människor var en samling ondskefulla rasister. Jag trodde på media och jag trodde på Expo. Det är helt otroligt, jag trodde på Expo.

I dag har mitt medvetande ökat och jag ser ett helt annat Sverige och det gör mig ledsen. Jag ser splittring och polarisering. Jag ser maktövergrepp. Jag ser hur media använder sin makt för att förtrycka folket. Jag ser de här artiklarna som stigmatiserar vanliga hederliga människor som ondskefulla rasistiska antidemokrater.

Jag ser vinklingarna i artiklarna där jag vet att de uteslutit många andra perspektiv, allt för att det ska passa deras agendasättande journalistik. Jag ser allt det här och det gör mig ännu mer bestämd, jag viker mig aldrig. Jag viker mig aldrig för mobbare eller förtryckare. Jag avskyr förtryck i vilken form den än kommer, och jag avskyr förtryckare.

Så länge jag andas kommer jag stå på mina ben och synliggöra det här via Granskning Sverige.

Idag är det 1 maj, så kallat sossarnas dag där de ska protestera mot orättvisor och visa solidaritet med folket. 1 maj för sossarna är inget annat än att likt ett tvång använda folket och manifestera makt. Det är ett försök att uppvisa hur starka och många de är men de är inte starka. S är svaga och ohederliga, och till viss del antidemokrater.

Jag kommer ihåg när jag gick i första maj tågen när jag var aktiv sosse. Det var inte många för jag hittade alltid på ursäkter till att inte gå. För mig är politik 365 dagar om året och inte att protestera en dag om året. Är det inte märkligt hur S idag 1 maj protesterar mot sin egen politik?

Tvärtom mot sossarna som använder en dag om året att protestera mot sin egen politik, så vill jag lyfta fram förändrings kraften som finns inom alternativ media i form av Granskning Sverige.

Jag vill inspirerara er till att verka i Granskning Sverige andan som jag kallar den eller GS kraften. Varför vill jag det? Jo, jag tror på att det är den förändrings kraft vi behöver, en kraft som kommer underifrån och som har makt att förändra.

Länge nog har vi trott att det inte finns något vi kan göra åt galenskaperna i samhället. En stor frustration och hopplöshet har jag kunnat skåda. Men att ställa frågor och synliggöra makten har en kraft att förändra. Det ger oss även möjlighet att bli engagerade på ett enkelt sätt. Alla behöver inte likt GS andan spela in alla samtal och lägga ut officiellt. Men det handlar om att vi ger oss in i matchen och visar makthavarna, att det räcker nu med vanstyre. Detta ger oss makt att skapa förändring. Underskatta inte kraften i att ställa en enkel fråga.

Är det okej att en person får 180 timmars samhällstjänst för en grov våldtäkt på en 12 årig flicka? Såklart inte! Låt oss då se till att makthavarna får reda på vad vi tycker och börja ringa dem. Låt inte makthavarna komma undan våra åsikter och tankar kring det som pågår i samhället.

Mod ger frihet och tar oss ur rädslan som håller oss fångna. Där vi är rädda för att utsättas för socialt stigma och smutskastade epitet. Jag har bara en sak att säga folk som försöker klistra rasistepitetet på mig och mina vänner, -ni är inget annat än faktaresistenta förtryckare och jag ser ert beteende som antidemokratiskt och patetiskt bedrägerligt.

Så plocka upp era telefon och var den förändrings kraften ni vill se i Sverige. Det är sannerligen upp till oss. Ingen annan kommer göra jobbet åt oss. Det är vår plikt att förändra Sverige och dess politiska kurs. Det är maktens plikt att lyssna och verka för Sveriges medborgares bästa.

Låt oss vara goda demokrater som verkar i dialog. Låt oss synliggöra makten så de inte kommer undan med sitt antidemokratiska beteende. Låt oss tillsammans avslöja de faktaresistentas lögner. Låt oss påminna etablissemanget att vi viker oss aldrig för mobbare eller förtryckare.

Folkets demonstration står upp för Sverige och dess framtid

Sanningen ska segra!

Ni som står upp för Folkets demonstration är de modigaste människorna i Sverige. Ni vägrar låta er tystas, trots att etablissemanget gjort otaliga försök till att stigmatisera er som rasister. Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, utmålade och smutskastade oss inom Folkets demonstration som usla människor, demokratihatare, kvinnohatare och som rasister. Dessa maktens företrädare är inget annat än mobbare. Jag kommer inte visa nån hänsyn till sådant beteende och kommer alltid verka som en kraft emot förtryckare och antidemokrater. Det är min fullaste övertygelse att vi med sanningen kommer att segra!

Här kan ni lyssna på mitt tal på Folkets demonstration som handlade om makten och folkets kraft att förändra.

« Äldre inlägg

© 2017 NinaDrakfors

Tema av Anders NorenUpp ↑